logotype
Hjälp en person i hemlöshet - ge en gåva nu

Vårt arbete

Traffickingcenter och skyddat boende.

Traffickingcentret ser till den utsatta individens rättigheter

Safe Havens Stockholm, ett av Frälsningsarméns två traffickingcenter i Sverige, som med tätt samarbete med advokatbyråerna Brottsbyrån och Asylbyrån, hjälper individer som utsatts för människohandel. En ny tendens som centret ser är att människohandeln utvidgar sig. Från att det främst har rört sig om människohandel för sexuella ändamål är nu majoriteten av centrets klienter utsatta för arbetskraftsexploatering inom branscherna städ, restaurang, bygg och skönhet.

Skaparverkstan skapar en väg ur människohandel

På Frälsningsarméns skyddade boende Lyktan bor kvinnor, barn och även män som utnyttjats i sexhandel, arbetsexploatering eller tiggeri.

Respekt Thai skapar trygghet i thaimassagebranschen

Kvalitet, trygghet och respekt, det är vad initiativet Kvalitetslöftet står för inom thaimassagebranschen i Helsingborg. Det är kopplat till projektet Respekt Thai som vill stärka seriositeten bland thaisalongerna. Massören Tak upplever en stor skillnad sedan hon anslöt sig till detta och menar att du som kund kan göra skillnad genom ansvarsfulla val.

Unikt stöd och skydd för män i människohandel

Frälsningsarmén kan som enda organisation i landet erbjuda både män och kvinnor skyddat boende från olika former av arbetsexploatering och tiggeri. På Lyktan i Mellansverige får klienterna hjälp till frihet och nystart.

En inblick i Sveriges moderna slaveri

Under 2021 hade Frälsningsarmén i Sverige 414 kontakter med potentiellt utsatta för människohandel och antalet som gavs uppföljande stöd och skydd hade mer än fördubblats sedan 2020. Det visar Frälsningsarméns lägesrapport om människohandel och arbetskraftsexploatering som släpps i dag den 27 januari 2022. Rapporten pekar bland annat på brist på kunskap och utbildning hos ansvariga myndigheter, hinder i myndighetssamverkan på grund av sekretessfrågor och bristfälliga brottsoffer- och barnperspektiv. Samtidigt lyfter den goda exempel från våra grannländer Finland och Norge.