logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Utsatta kvinnor

Bland de bostadslösa är det större risker och större utsatthet för kvinnor. Hjälpen kan vara ett akut boende för kvinnor i hemlöshet. Det kan handla om skydd och en tillflyktsort undan våld. Det kan handla om kvinnor som behöver hjälp att passa in i ett nytt samhälle. Det kan handla om kvinnor i människohandel. Frälsningsarmén arbetar brett för att kunna hjälpa kvinnor i just deras utsatthet.