logotype

Hjälp till dig som behöver

Till våra kårer och verksamheter kommer personer som lever i social och ekonomisk utsatthet. På många av dessa ställen kan vi hjälpa till med matkassar och presentkort samt bjuda på gemenskap och samtalsstöd. På flera orter driver vi dessutom projekt som hjälper arbetslösa och utförsäkrade att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Hjälp och stöd där du bor

Om Frälsningsarmén finns på platsen där du bor/är skriven så kan du kontakta dem direkt. På vissa ställen i Sverige kan Frälsningsarméns verksamhet vara så pass begränsad att det inte finns resurser att hjälpa till. På länken nedan kan du söka efter kontaktuppgifter där du bor:

kontakta Frälsningsarmén på din ort

Om Frälsningsarmén inte finns på orten där du bor måste vi tyvärr hänvisa till någon annan kyrka på platsen där du bor. Frälsningsarmén har ingen möjlighet att hjälpa personer som bor på platser där vi inte har någon verksamhet.

Hemlöshet

Runt om i Sverige där Frälsningsarmén finns, möter vi människor som tillhör målgruppen hemlösa. Där kan vi hjälpa till så att de får mat, kläder och visst ekonomiskt bistånd, men vi bistår också med rådgivning, samtal och gemenskap.

Äldre

På Frälsningsarmén kan äldre få hjälp med ekonomisk stöttning i form av matkassar, presentkort och kläder. De får också möjlighet att umgås och ha roligt. För den som har svårt att ta sig från sin bostad görs det hembesök och det bjuds på lite fika och en pratstund. Frälsningsarmén kan också erbjuda ledsagning, praktisk hjälp, telefonkontakt och andra gemenskapsaktiviteter för äldre. På sommaren inbjuds de att åka på sommarläger eller äldrekollo, där de äldre får en chans att komma ut i naturen och hitta på aktiviteter tillsammans. Kontakta Frälsningsarmén på din ort

Missbruksvård

Människor med alla typer av missbruk får hjälp hos våra institutioner och i öppenvården. Sagahemmets stödboende i Uppsala vänder sig till människor som blivit bostadslösa på grund av missbruk eller psykosociala orsaker. Nylösegården i Göteborg är ett drogfritt stödboende för män och kvinnor över 20 år, och som är motiverade till att förändra sitt livsmönster.

Själavård

Hos Frälsningsarmén kan du få själavård. Någon som vill lyssna och samtala runt det som finns på insidan. Tillsammans finna lösningar på det som känns svårt i livet. Vi har tystnadsplikt och du väljer vad du vill prata om. Du behöver inte vara troende.  Kontakta Frälsningsarmén på din ort

HVB-hem

FAM-huset finns i Fristad, Borås med hela Sverige som upptagningsområde och utför utredning och behandling. Vi vill hjälpa människor i nöd och tar emot akutplaceringar, gravida kvinnor, kvinnor och barn i behov av skydd och ensamma barn upp till tolv år. FAM-huset har också ett familjecenter - se längre ner under rubriken Familjecenter.

Familjecenter

Livet skiftar och i en familj kan man ibland behöva någon att få dela vardagens problem och bekymmer, men också glädjeämnen med. Vi vill hjälpa människor i kris och nöd. Vi erbjuder samtal och föräldrastöd. Genom samtal får barnen även möjlighet att bearbeta erfarenheter.

Vårsols samtalscenter i Jönköping erbjuder samtal i grupp (från 6 år) och individuella samtal (från 4 år), samt föräldrastöd. Målgrupperna är barn till förälder med psykisk eller fysisk ohälsa, som är skilda, med beroende, barn som upplevt våld i hemmet, mist en förälder eller syskon, ensamkommande flyktingungdomar.

FAM-huset i Fristad, Borås har ett familjecenter där vi arbetar med olika behandlingsmetoder, anhörigstöd, barnsamtal och återfallsprevention. Vi har utslussningslägenheter och utför behandling i hemmet. FAM-huset har också ett HVB-hem - se ovan.

Kårens/församlingens sociala hjälparbete

Det evangeliska arbetet och den sociala omsorgen är ett i Frälsningsarmén. Därför kan man på de flesta kårer få någon form av stöd och hjälp när livet har trasslat till sig, t.ex. samtalsstöd, ledsagning, akut behov av mat eller kläder, hembesök.

För personer med hörsel-och synnedsättningar

I över 100 år har Frälsningsarmén jobbat  med personer som har hörsel-och synnedsättningar, och i början av 1900-talet var Frälsningsarmén det enda trossamfundet som arbetade bland döva. Idag integreras arbetet i våra kårer med exempel som Malmö, Örebro och Uppsala.

Integration och språkundervisning

kvinnocentret i Akalla utanför Stockholm hjälper vi kvinnor med invandrarbakgrund. Här delas det ut kläder och erbjuds svenskundervisning flera dagar i veckan.

Integration innebär också att skapa möten mellan människor, såväl unga och gamla. Det sker på våra kårer och i vår sociala verksamhet. Språkkaféer och gemenskapsaktiviteter av olika slag erbjuds för att hjälpa människor och för att de ska kunna skapa nya kontakter.

Utsatta och hemlösa EU-medborgare i Stockholm

Frälsningsarméns EU-Center på Kungsholmen är en stöd- och rådgivningsverksamhet för utsatta EU-medborgare och medborgare med EG/EU-uppehållstillstånd varav många är hemlösa och som befinner sig inom Stockholmsområdet.

Arbetslöshet

Vi vill hjälpa den som har kommit i en arbetslöshetssituation och vi har olika verksamheter och flera arbetsmarknadsprogram för att möta de olika målgruppernas behov. I våra verksamheter har vi fått se långtidssjukskrivna människor tillfriskna och växa, och arbetslösa som genom vårt kontaktnät och insatser har fått en starkare ställning på arbetsmarknaden. Läs mer om vårt arbete för personer i arbetslöshet här

Behöver du hjälp och/eller stöd?

Hjälp någon i utsatthet - ge en gåva!

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805