logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Kriminell exploatering – att tvingas och hotas till brott

Flygbiljetten fladdrar i hans hand. Men det är inte vinden som gör att pappersbiten vibrerar, det är rädslan. Kenan, 23, flydde till Sverige men han ska skickas tillbaka till Finland. Han vet att så snart han landar i Helsingfors är hans dagar räknade, det kriminella nätverket har varit tydliga med att hans liv ska avslutas. Han har varit utsatt för kriminell exploatering – hotad och tvingad att utföra brott. Nu är han i behov av polisiärt skydd.

Kenan är 23 år och föddes i en nordafrikansk by. Den utbredda fattigdomen gjorde att han snarare växte upp med sina jämnåriga kompisar än med sin familj. De vuxna var aldrig hemma, utan jobbade och slet. Det går inte att följa Kenans historia i hemlandet bakåt i tiden, för han finns inte registrerad någonstans. Varken hans födelse eller någon annan händelse därefter i livet finns dokumenterad. Officiellt så finns inte ens Kenan.

En dag hade en kompis till Kenan bestämt sig för att försöka skapa sig ett annat liv än det i den fattiga hembyn. Kenan blev tillfrågad om han skulle hänga med. De vände sina blickar mot en stad nära havet, för närheten till Europa och Spanien. Kenan bestämde sig för att åtminstone testa ett annat liv, ett nytt och bättre liv. Inget blev dock bättre. Han hamnade rakt i klorna på ett kriminellt nätverk och de kommande åren skulle Kenan vara fast i kriminell exploatering.

Kenan blev tvångskriminell. Tvingad och hotad att utföra diverse brott, främst gränsöverskridande brott så som smuggling, åt det kriminella gänget. Utan både identitet och identitetshandlingar borde det vara omöjligt att lämna sitt hemland och flyga till ett annat land. Men ett falskt pass från det kriminella nätverket löste det problemet. Identitetslös åkte Kenan åtskilliga gånger mellan Finland och Marocko eller Spanien.

En dag gjorde den finländska polisen ett tillslag mot nätverket. För första gången i sitt liv kom den unga mannen till statliga myndigheters kännedom, han blev registrerad och dokumenterad som existerande, och Kenan valde då att söka asyl i Finland. Han ville samarbeta med polisen men nätverket hann före och hotade Kenan till tystnad. Initialt vågade han inte ens berätta för myndigheterna om de brott och det tvång han utsatts för. Hotbilden mot honom blev tillslut för stor, han blev dödshotad, och flydde för sitt liv till Sverige på egen hand.

Väl på plats fick han kontakt med en ideell organisation som hänvisade honom vidare till Frälsningsarméns Traffickingcenter Safe Havens. Han sökte asyl även i Sverige men fick besked om att han snarast skulle föras tillbaka till Finland enligt Dublin-förordningen, som förenklad innebär att det första EU-land en flykting kommer till ska pröva skyddsbehovet. Myndigheterna ordnade därför en flygbiljett till Finland.

Väl medveten om faran i att återvända till Finland, på grund av dödshoten från nätverket, visste Kenan att han behövde bli hämtad av polis på flygplatsen för att inte vara i direkt livsfara. Han oroade sig för att inte få rätt hjälp och skydd. Safe Havens tog därför kontakt med både svensk polis och ett målsägandebiträde i Finland, specialiserad på människohandel, som i sin tur kontaktade rätt sektion inom den finländska polisen. Det visade sig att informationen om Kenans livsfarliga situation som brottsutsatt inte nått den finska polisen. I sista stund, först efter påpekanden, ändrades planen och Kenan kunde föras till ett skyddat boende av polis som mötte upp honom på flygplatsen. Kenan har nu lärt sig finska och fått jobb som snickare men framtiden är oviss och han väntar fortfarande på asylbeslut.

Text: Johanna Hellsten

Berättelsen baseras på en verklig historia men har anonymiserats på grund av säkerhetsaspekter.