logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Hjälper utsatta kvinnor i hela världen

När kvinnor reser sig förändras världen. Frälsningsarméns ”Women´s ministries” har i mer än ett sekel arbetat för social rättvisa bland kvinnor i utsatthet. Kommendörerna Rosalie Peddle och Eva Kleman vill nu ta de viktiga kvinnofrågorna ännu längre.

Kommendörerna Rosalie Peddle och Eva Kleman brinner för kvinnoarbetets utveckling inom Frälsningsarmén i världen.

För 153 år sedan fick Florence Booth nog. Hon var svärdotter till Frälsningsarméns grundare William Booth och förfärades av det hon såg av livet för utsatta kvinnor i 1880-talets London. Det var extremt fattigt, ont om jobb och prostitutionen var omfattande. Flickor så unga som 13 år såldes för pengar. Hemförhållandena var fruktansvärda. Något behövde göras.

Socialt arbete för kvinnor startade 1907

Ett socialt arbete enbart för kvinnor såg dagens ljus i ett litet hus i Whitechapel, och inom kort startade en ångtvätt som sysselsatte 24 fattiga kvinnor. Här fick de skydd och möjlighet att arbeta en tid under mottot ”religion, rening, munterhet, service och sång”.

Utifrån detta startades ”Home League”, med syftet att verka för tillbedjan, utbildning, gemenskap och tjänst. Året var 1907. Ända sedan dess har tjänsten för kvinnor, eller Women´s ministries, vuxit och förgrenats ut över världen i takt med Frälsningsarméns etablering i allt fler länder.

"Det finns en enorm utsatthet hos kvinnor just nu"

Om detta berättar Kommendör Rosalie Peddle, världsledare för Frälsningsarméns kvinnoarbete, när Stridsropet får ett samtal över Internet. Med finns även Kommendör Eva Kleman, tidigare ledare för Frälsningsarmén i Sverige och numera ledare för Frälsningsarmén i den europeiska zonen, med speciellt fokus på kvinnofrågor. Det är en solig vårdag i London och i dyningarna efter pandemin finns mycket att ta igen i ett bitvis sargat samhälle. Behoven bland de utsatta är större än någonsin. Precis som vid starten drabbas kvinnor ofta hårdast.

— Det finns en enorm utsatthet hos kvinnor just nu. 13-åringar blir återigen gravida. Så länge världens samhällen och strukturer fortsätter att marginalisera och undervärdera kvinnor, behövs vårt arbete.

Kvinnor som sitter och läser. En kvinna i mitten tittar in i kameran.
Kvinnorna behöver andligt, socialt och praktiskt stöd, men också finansiellt, som i till exempel Afrika, Asien, Indien och Sydamerika. Där försörjer ofta kvinnan familjen genom att äga och driva små företag.

"Når vi kvinnan når vi ofta hela familjen"

Och dagens värld ger nya utmaningar, säger Rosalie Peddle och fortsätter:

— När Frälsningsarmén officiellt startar i ett nytt land bildas ofta direkt en kvinnogrupp. Så har det alltid sett ut. Det är enkelt att dra i gång barnträffar, fika och bibelstudier och fika. Når vi kvinnan når vi ofta hela familjen. Det i sin tur påverkar hela samhällen och även kyrkan. Om vi inte finns för dem, vem ska då göra det?

Kvinnoarbetet finns i alla 133 länder

WOMEN´S MINISTRY finns i alla Frälsningsarméns 133 länder och på det internationella högkvarteret IHQ arbetar sex personer med frågan. Utan kvinnoarbetet globalt tror Rosalie Peddle att Frälsningsarmén skulle vara en mycket mindre rörelse.

— Kvinnliga ledare utses på kårer, i divisionerna, territoriellt och internationellt. Dessutom arbetar många frivilligt i sina lokala sammanhang. I somliga länder kallas arbetet exempelvis ”Kvinnor och samhälle” eller ”Kvinnor och familj”, säger hon.

Det är ofta kvinnorna som försörjer familjen 

De Frälsningsarmén möter behöver andligt, socialt och praktiskt stöd, men också finansiellt, som i till exempel Afrika, Asien, Indien och Sydamerika. Där är det ofta just kvinnor som försörjer familjen genom att äga och driva små företag. Många har fått sina kunskaper i ekonomi genom Frälsningsarmén.

Nytt forum ska inspirera kvinnor

Strax innan pandemin lamslog världen, lanserades med stöd av IHQ en uppdatering av det internationella kvinnoarbetet. Syftet var att anpassa uppdraget till dagens verklighet.

— Under nedstängningen betjänade många kvinnor runt om i världen andra kvinnor, både direkt och via skärm. Väldigt inspirerande att se! När restriktionerna nu hävs i många länder skapar initiativet positiva resultat, säger Rosalie Peddle.

Kvinnoarbetet påverkar även sociala frågor i FN

Sitt globala uppdrag ser hon på genom tre ”linser”: Att skapa aktiviteter för kvinnor, att verka för social rättvisa och att arbeta med kvinnors ledarskapsutveckling.

— Vårt kvinnoforum måste vara relevant och ha rätt personer på uppdraget. Vi behöver ta för oss radikalt så att Frälsningsarméns kvinnor får en mer produktiv och effektiv röst i vår värld, understryker Rosalie Peddle. Hon tillägger stolt att Frälsningsarméns Internationella ”Social Justice Commision” i New York har en påverkansröst ända upp i FN när det gäller sociala frågor. Men de som gör jobbet på marken är kvinnorna själva, menar hon.

Utmaning att förbereda kvinnorna för livet

Utmaningarna framöver handlar om de fyra områdena psykisk hälsa, våld i hemmen, jämställdhet och unga flickor. Men även utmaningen är att ge dem redskap för att klara livet, ta sig ur fattigdom, tränas i ledarskap och fostra barn. Hur hittar de unga syftet med sina liv och vad Gud vill med dem?

— Behovet, missionen och visionen från Jesus till kvinnorna har inte ändrats, men vi behöver göra det mer effektivt efter dagens utmaningar, säger Rosalie Peddle.

Två glada kvinnor i Papua New Guinea som dansar.

"Kvinnorna är framtiden för mig!"

Eva Kleman nämner att de rika delarna av världen slipper många av de fattiga ländernas svårigheter. Men där plågas människor i stället av svår ensamhet och saknar någon att tala med om verkligt viktiga frågor. Både som ung, mitt i livet, gammal och som döende.

— Den psykiska ohälsan ökar enligt rapporter. Också kvinnor som har en bra social status kan gömma ensamhet, missbruk eller våld i hemmet. Där vill vi vara med och hjälpa dem förstå livet och världen. Vi ska vara aktiva, inte bara tala. Kvinnorna är framtiden för mig! säger Eva Kleman.

Mer än 40 år som officerare

För drygt 40 år sedan blev hon och Rosalie officerare. Mycket i världen och samhället har ändrats under den tiden. Då hade Sverige en egen ”svensk kultur”, men idag kan hela världen finnas i ett land. Det skapar nya möjligheter, utmaningar och delvis förändrade uppdrag.

— Vi tränar ju till exempel officerare för tjänst i speciellt mångkulturella områden. Det är underbart att vi har detta uppdrag – det finns en medvetenhet och vi har mycket att göra, säger Eva Kleman. Hon hoppas att kårernas kallelse, grund och värderingar ska fortsätta vara desamma även om sättet att uttrycka sig på förändras.

Hon vill fortsätta motivera och stärka kvinnor

I framtiden hoppas de att kvinnor ska slippa det som de tvingats till historiskt. Frälsningsarmén ska vara relevant och bana väg för dem som kommer efter i samma uppdrag. Redan nu skapas helt fantastiska ledare. Engagemanget har funnits hela tiden men som global president för kvinnoarbetet har Rosalie Peddle en mycket större plattform för sitt arbete. Hon vill fortsätta motivera, inspirera och stärka kvinnor till engagemang, både vad gäller missionsuppdraget från Gud och att stå upp mot de orättvisor som drabbar kvinnor och flickor.

— Med Guds hjälp och genom hans nåd ska vi bekämpa och besegra krafter som vill marginalisera medmänniskor.

Artikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 4 - 2022

Text: Carina Tyskbo
Foto: Salvation Army 

Läs mer om vårt arbete för utsatta kvinnor