logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Bön och förbön

Vi tror att Gud hör bön när vi ber i Jesus namn. I bönen får vi lämna över allt som bekymrar och oroar oss, men vi får också tacka Gud för allt som är gott och bra. Bibeln uppmanar oss att be för varandra genom förbön och bära varandras bördor. Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be frälsningsbönen.

Samtal med Gud

Bön är samtal med Gud; att tala med och lyssna in Gud. Vi tror att Gud lyssnar när vi ber och att bön gör skillnad när vi ber i Jesus namn. Många människor världen över ber. I bönen får vi lämna över allt som bekymrar och oroar oss, men vi får också tacka Gud för allt som är gott och bra.

Ska vi be för dig?

Förbön - någon annan ber för dig

Personlig förbön innebär att någon annan ber för dig och din situation. Du kan få dela det du kämpar med och som du vill att andra ber för eller det du gläds över och som andra kan vara med och tacka för i bön. Förbön kan ske genom att du skriver ner dina böner och att dessa läses och bes för av dem som är utsedda att be, så kallade förebedjare.

Förbön kan också gå till så att du träffar en förebedjare i gudstjänsten eller i ett enskilt bönerum. Där delar du dina böneämnen med förebedjaren som ber högt för dig, men på ett sätt så att andra som finns i rummet inte kan höra det som beds. Ibland kan det vara flera förebedjare som är med och ber för dig samtidigt.

Ibland innefattar också förbönen så kallad handpåläggning. I Bibeln står handpåläggningen som ett uttryck för att förmedla kraft från Gud. Allt görs på ett sätt så att du kan känna dig trygg.

Bibeln uppmanar oss att be för varandra och bära varandras bördor. Det vill vi göra! Vi tror att Gud hör bön när vi ber i Jesus namn.

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.