logotype
Hjälp en person i hemlöshet - ge en gåva nu

För människor i utsatthet

Fler och fler människor hamnar i utsatthet och faller igenom maskorna i välfärdsnätet. Här kan du läsa mer om olika insatser och möjligheter hos oss för att hjälpa människor i utsatthet och för dig som är utsatt. 

Siluetten mot en himmel med solnedgång av en kvinna och en man som tillsammans håller tre barn i händerna.

Barn, unga och familj

Meningsfulla fritidsaktiviteter kan förhindra utanförskap och minska risken att hamna snett i tillvaron då destruktiva inslag som kriminalitet, droger och missbruk i olika former kan bli följden. Frälsningsarmén har också många verksamheter för föräldrar i utsatthet som kan få stöd på olika sätt.

En man och en kvinna med Frälsningsarméns sköld på jackorna står framför en äldre man ute på gatan i vintertid och mörker. Den äldre mannen har en mugg i handen och kvinnan ska hälla något i den från en termos.

Hemlöshet

För den som inte har något hem erbjuder vi nattlogi på ett akutboende och ger praktisk hjälp framåt. Vi arbetar långsiktigt med ett helhetstänk utifrån individens behov för ett återupprättat liv.

Missbruksvård

Människor med alla typer av missbruk får hjälp hos våra institutioner och i öppenvården. Vi har idag behandlingshem och boende med stöd på flera platser i landet. Redan när Frälsningsarméns behandlingshem Kurön startade för hundra år sedan, hade vi under ett tjugotal år hjälpt människor att bekämpa sitt alkoholmissbruk.

Missbruksvård - artiklar

Frälsningsarmén erbjuder hjälp mot alla typer av missbruk hos våra institutioner. Här kan du läsa artiklar om vårt arbete med missbruksvård.

Porrberoende

7 av 10 män och 3 av 10 kvinnor konsumerar regelbundet porr och många upplever sig fast i ett missbruk som kan kännas omöjligt att ta sig ur. Starta om är Frälsningsarméns verksamhet för att hjälpa människor ur bundenhet och in till frihet.

Medberoende

Medberoende handlar om att man blir lika engagerad i det problem som personen med ett missbruk har, vilket skapar en destruktiv obalans i en familj och som ofta präglar en familj under ett missbruk.

Människohandel

Varje dag begås brott mot mänskligheten. Varje dag kränks det mänskliga värdet. Varje dag förminskas miljontals människor till något ovärdigt, till produkter i en slavhandel där de köps och säljs som handelsvaror.

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på ryggen håller armen om en ung kvinna och de går tillsammans uppför en trappa.

Utsatta kvinnor, äldre och arbetslöshet

Vi har skyddade boenden för utsatta kvinnor, verksamhet för äldre och stöd till dig som är arbetslös.

Integration och migration - Ny i Sverige

Inom Frälsningsarméns kårer/församlingar och sociala verksamheter möter medarbetare flyktingar och immigranter som vill delta i vår gemenskap.

Artiklar

Frälsningsarmén hjälper människor i utsatthet.