logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

För människor i utsatthet

Fler och fler människor hamnar i utsatthet och faller igenom maskorna i välfärdsnätet. Det har lett till att antalet hjälpsökande hos Frälsningsarmén har ökat dramatiskt och allt fler ensamstående mammor och äldre tvingas söka hjälp för att klara mat, kläder, hyra och mediciner. Här kan du läsa mer om olika insatser och möjligheter hos oss för att hjälpa människor i utsatthet och för dig som är utsatt. 

Tre personer från Frälsningsarmén tillsammans med glada barn runt ett picknickbord med frukt, dricka och mackor. Framför bordet ligger det en basketboll och en korg med en filt i. Det står även en gitarr lutad emot bordet.

Barn, unga och familj

Meningsfulla fritidsaktiviteter kan förhindra utanförskap och minska risken att hamna snett i tillvaron då destruktiva inslag som kriminalitet, droger och missbruk i olika former kan bli följden. Frälsningsarmén har också många verksamheter för föräldrar i utsatthet där de kan få stöd på olika sätt.

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på ryggen samtalar med en äldre man i sliten jacka och skägg.

Hemlöshet

Vi erbjuder nattlogi på ett akutboende och praktisk hjälp framåt och arbetar alltid utifrån individens behov.

En ryggtavla på en person i hoodie i förgrunden med en solnedgång i bakgrunden.

Gängkriminalitet

Rekrytering till gängkriminalitet går allt längre ner i åldrarna. Vi fokuserar på att arbeta förebyggande med barn och unga för att stärka barnens självkänsla så att de har kraft att stå emot trycket som tonåringar. Genom att erbjuda en varm atmosfär med trygga förebilder kämpar vi för att barnen ska finna nödvändig bekräftelse hos oss i stället för ute på gatan. Vi stöttar även barnens föräldrar med föräldrakurser och familjeutflykter. 

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på sin jacka med ryggtavlan mot kameran. Bredvid henne står en man som hon håller hjälpsamt om i armen.

Missbruksvård

Människor med alla typer av missbruk får hjälp hos våra institutioner och i öppenvården på flera platser i landet.

Fokus på skorna på en person som går på en väg med en solnedgång i bakgrunden.

Artiklar kring vårt arbete med missbruksvård.

Artiklar och berättelser kring vårt arbete med missbruksvård.

Ryggtavlorna på fyra personer som sitter vid ett långt bord och kollar ut mot en byggnad.

Porrberoende

7 av 10 män och 3 av 10 kvinnor konsumerar regelbundet porr och många upplever sig fast i ett porrmissbruk. Starta om hjälper människor till frihet.

Två kvinnor sitter innanför ett fönster vid ett bord med varsin mugg i händerna.

Medberoende

Som medberoende tar man överdrivet ansvar för den som lever i ett missbruk - anpassar sitt liv för att lindra konsekvenserna.

En ung kvinna med plåster och en lindad handled. Hon står i ett diskrum och tittar ledsamt åt höger förbi kameran.

Människohandel

Människohandel är vår tids moderna slavhandel som vi på Frälsningsarmén aktivt försöker motverka.

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på ryggen håller armen om en ung kvinna och de går tillsammans uppför en trappa.

Utsatta kvinnor

Bland de bostadslösa är det större risker och större utsatthet för kvinnor. Hjälpen kan vara ett akut boende för kvinnor i hemlöshet. Det kan handla om skydd och en tillflyktsort undan våld. Det kan handla om kvinnor som behöver hjälp att passa in i ett nytt samhälle. Det kan handla om kvinnor i människohandel. Frälsningsarmén arbetar brett för att kunna hjälpa kvinnor i just deras utsatthet.

Tre glada äldre damer som sitter och fikar.

Äldre

Hos oss på Frälsningsarmén får de äldre inte bara ekonomisk stöttning i form av matkassar, presentkort och kläder. De får också möjlighet att umgås och ha roligt. 

En ring av glada unga män iklädda fotbollskläder. De står på en fotbollsplan och har gruppsamling.

Integration och migration - Ny i Sverige

Inom Frälsningsarméns verksamheter möter medarbetare flyktingar och immigranter som vill delta i vår gemenskap.

En ungdom som sitter på en mur av sten.

Arbetslöshet

Frälsningsarmén har 1890-talet verkat för att ge arbetslösa meningsfull sysselsättning.

En glad kvinna i ytterkläder som håller i två matkassar från Frälsningsarmén. Två barn med ryggtavlorna mot kameran står i hallen för att hjälpa till att bära varsin kasse.

Artiklar kring vårt arbete för människor i utsatthet

Artiklar kring vårt arbete för människor i utsatthet