Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Vårt arbete för äldre

Vi uppmärksammar de utmaningar äldre kan möta, till exempel den stora ensamheten som breder ut sig. Den oroar oss och därför vill vi rikta särskild verksamhet till och uppmärksamhet på de äldre, så att ensamheten kan brytas eller kännas mindre tung.

På Frälsningsarmén får de äldre inte bara ekonomisk stöttning i form av matkassar, presentkort och kläder. De får också möjlighet att umgås och ha roligt. 

Olika gemenskaper och aktiviteter

Frälsningsarméns kårer och verksamheter erbjuder gemenskap och aktiviteter för människor i olika åldrar som varierar från ort till ort. För de äldre kan det handla om gemenskap i kafémiljö både på vardagar och på helger.

Den som är ledig på dagtid kan vara med på dagledigträffar som innehåller ett intressant program, andakt och fika. Bokcirklar, hantverksträffar och olika sportaktiviteter, sång- och musikgrupper är andra exempel på aktiviteter som arrangeras med jämna mellanrum.

Hembesök, praktiskt hjälp och sommarläger

För den som har svårt att ta sig från sin bostad görs det hembesök och det bjuds på lite fika och en pratstund. Frälsningsarmén kan också erbjuda ledsagning, praktisk hjälp, telefonkontakt och andra gemenskapsaktiviteter för äldre.

På sommaren inbjuds de att åka på sommarläger eller äldrekollo, där de äldre får en chans att komma ut i naturen och hitta på aktiviteter tillsammans.

De äldre kan engagera sig som ledare

Det finns också möjlighet för äldre människor att engagera sig som ledare, volontärer eller ta andra uppgifter i de verksamheter som vi har i Frälsningsarmén på kårer och verksamheter i Sverige. Det är en värdefull insats de gör och bidrar med!

Demenssjuka och deras anhöriga

Ett intressant projekt som pågår i Frälsningsarmén på ett par platser är det så kallade Salomeprojektet som hjälper äldre som drabbats av demenssjukdomar och deras anhöriga. I Alingsås har Salomeprojektet ett gott samarbete med kommunen. En grund har byggts utifrån ett helhetsperspektiv där olika aspekter inkluderas, allt ifrån arbetet med både den demente och hans eller hennes anhöriga till samarbete med olika instanser såsom Hemtjänsten, Demensboendet och Vårdcentralen i omsorgen om desamma. Salome drivs även på Söderkåren i Stockholm.

Hjälp oss bryta äldres ensamhet

Swisha "ÄLDRE" till 9004805 

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr - Hembesök med fika
  • 200 kr - Läkarbesök
  • 350 kr - Matvaror till en pensionär

Kontakta oss där du bor

Kontakta kåren eller verksamheten på din ort för att se vilka resurser och hjälp som finns att få just där. Om Frälsningsarmén inte finns på din ort hänvisar vi till andra kyrkor och samfund på orten.

Skriv ut