logotype

Under ett år hjälper du:

 • Ensamma äldre att bryta isoleringen med gemenskap, utflykter, matkassar och stödsamtal.
 • Barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet med matkassar, kläder, läger och dagkollon med viktiga måltider och gemenskap.
 • Personer som lever i hemlöshet och missbruk långsiktigt genom våra akut- och stödboenden, utslussningsboenden och sociala center.
 • Människor som är på flykt genom vårt humanitära bistånd. Just nu är det mycket fokus på Ukraina och dess grannländer.
 • Personer som är utsatta för människohandel med skyddade boenden och stöd både juridiskt och psykiskt tillbaka till en trygg tillvaro.
 • Befolkningen i till exempel Kenya och Malawi genom våra biståndsprojekt med vatten, sanitet, jordbruk och matsäkerhet.

Så här använder vi din gåva

 • Går till ändamålet - 85 %

 • Går till insamlingskostnader och administration - 15 %

Det här får du som månadsgivare

Fler sätt att anmäla sig

Integritetspolicy

Det är enkelt att vara månadsgivare

 • Bestäm belopp som dras via autogiro den 27:e varje månad. 

 • Vill du hellre ha inbetalningskort, meddela oss på 08-562 282 27 eller mejla till manadsgivare@fralsningsarmen.se.

 • Ger du 200 kr i månaden är du berättigad till skattereduktion.

 • Du kan när som helst ändra, pausa eller avsluta ditt månadsgivande.

Kontaktinformation

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805