Allrummet på motivationsavdelningen Slussen. I rummet står det två soffor vid ett soffbord, och mittemot sofforna hänger det en tv på väggen. Bakom sofforna står det en grön blomväxt.

Motivationsboende i centrala Göteborg

Motivationsboendet Slussen ligger i samma fastighet som vårt akutboende Lilla Bommen, men med en separat entré. Här finns hemtrevliga rum med gemensamma toaletter och dusch, rum för gemenskap och TV.  Ligger centralt i Göteborg, med spårvagn, tåg och buss mycket nära. Här bor du i eget fullt möblerat rum, med gemensam toalett och dusch, aktivitetsrum, TV- rum och matsal där det serveras tre mål mat om dagen. Maten lagas från grunden i vårt kök och är näringsriktig och varierande. Lokalerna är inte handikappvänliga vilket tyvärr inte ger möjlighet för oss att ta emot klienter med somatiska funktionshinder.

Drogfritt, men med viss drogtolerans

Slussen är ett drogfritt stödboende, med viss drogtolerans, det vill säga att vi tar emot klienter som visar positiva värden vid urinprov, förutsatt att värdena är nedåtgående. Det är också är ett motivationsboende. Det går också att flytta in på Slussen från Nylösegården om du tagit ett återfall, men att du fortfarande kan visa tydlig motivation.

Struktur i vardagen

På Slussen arbetar vi utifrån ett förhållningssätt och bemötande som grundar sig i MI och KASAM, där vi bygger vidare på individens egna förmågor, kunskaper och inneboende resurser. Tillsammans med den boende arbetar kontaktpersonen med social träning, kartläggning, förstärkning av positiva beteenden samt med att strukturera upp vardagen. Kontaktpersonens uppgift är också att stödja den boendes utveckling och vara ett stöd i olika kontakter med myndigheter och andra. Vid behov har vi ADL-träning med de boende och uppmuntrar till gemensamma aktiviteter

Vi strävar efter individens delaktighet och arbetar därför tillsammans med varje klient utifrån uppdrag, med att anpassa våra insatser för att nå bästa resultat.

Bemanning och personal

Bemanning dygnet, vaken natt – vid behov finns alltid personal att nå. Vår personal är utbildade behandlingspedagoger, socialpedagoger, socionomer, drogterapeut eller har annan beteendevetenskaplig utbildning; alla med lång erfarenhet, och vana att ta emot klienter med komplex problematik av olika slag. För oss är ett lågaffektivt bemötande självklart. I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Boendet i korthet

11 platser i eget rum, gemensam wc, dusch och aktivitetsrum

Drogfritt motivationsboende för vuxna över 18 år 

Mat lagad i vårt eget kör serveras tre gånger om dagen

Kontaktperson hjälper till vid kontakt medmyndigheter

Personal dygnet runt.