logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Ålderspensionärer ska inte behöva sova på nattbussen!

Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige att ålderspensionärer tvingas sova på nattbussar. I början av året beslutade Stockholms stad att ta fram en nollvision för hemlöshet bland äldre. Det är en bra föresats, men alla de äldre som lever i hemlöshet är inte betjänta av utredningar och välformulerade planer. De behöver konkreta initiativ nu.

Många ålderspensionärer i Stockholm har inte råd att bo kvar i sina bostäder, till exempel när en partner har gått bort. Och det här är en grupp som lätt faller mellan stolarna. Frälsningsarmén möter många, främst i Stockholm, men även i till exempel Södertälje och Norrtälje. Ofta drar de sig för att kontakta socialtjänsten och de boenden som kommunen kan erbjuda.

De flesta av de äldre känner sig inte trygga på akutboenden med stökiga miljöer, i sovsalar med en gemensam dusch, som ska delas av ett 20-tal personer, och där många har drog- och alkoholmissbruk. I stället väljer de helt enkelt att sova på nattbussar, pendeltåg och tågstationer.

Nollvision för hemlöshet bland äldre

Stockholmspolitikerna avser med sin nollvision att prioritera långsiktigt förebyggande arbete och stödjande insatser. Vi vill verkligen stötta denna intention. Det behövs anpassade, billiga boenden, där det till exempel är möjligt att bo som par och att kunna behålla sitt husdjur. Men så länge dessa lägenheter inte finns så behövs akutboenden som fungerar för denna målgrupp.

Det är en politisk fråga att se över riktlinjerna för härbärgen och akutboenden. Det är under all kritik att de riktlinjer från Boverket som gäller för övriga medborgares boende i Sverige inte tillämpas på de mest utsatta – våra hemlösa medborgare. Är det acceptabelt att en ålderspensionär ska dela på en dusch med 23 andra hemlösa på ett akutboende eller att 24 personer ska dela på två toaletter? Självklart är det undermåligt för alla åldersgrupper men särskilt svårt för våra äldre hemlösa.

Vi uppmanar också Sveriges beslutsfattare att dra lärdom av Finland, där den nationella bostadsstiftelsen ”Y-stiftelsen” ofta lyfts som en av de viktigare framgångsfaktorerna när Finland halverade hemlösheten på tio år. Den grundläggande idén är att förvärva mindre hyreslägenheter för enskilda hemlösa från det befintliga bostadsbeståndet eller bygga i egen regi. Denna lösning skulle bland annat gynna äldre som inte har råd att bo kvar i sin bostad.

Bostad först

Y-stiftelsen i kombination med Finlands användande av metoderna i ”Bostad först” har genom de skapade bostäderna fört landet i en positiv riktning och det blir tydligt att det är den vägen som också Sverige måste gå. Som kristen kyrka står vi upp för varje människas unika och lika värde och dagens situation är inte värdig ett land som Sverige. Frälsningsarmén har kunskapen och förtroendet på gatan för att förändra situationen i en positiv riktning.

Vi kan dock inte själva vinna kriget mot fattigdom och hemlöshet utan att övriga Sverige och våra politiker går med oss i den kommande kampen.

Per Johan Fernström, verksamhetsutvecklare sociala divisionen

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 1 - 2024