Akutboende som ger aktivt stöd

Midsommarkransens akut- och stödboende är en akut boendeform där gästen även erbjuds stöd. Gästen får bo hos oss så lång tid som krävs för att hitta ett nytt boende. Oavsett om vistelsen blir lång eller kort hoppas vi att tiden här ska upplevas som positiv. 

Stödet vi erbjuder är frivilligt och omfattar bland annat möjlighet att delta i regelbundna aktiviteter och få en personlig kontaktperson. Dessa insatser vet vi når resultat i form av en lugnare arbetsmiljö, struktur och ökad trygghet på boendet. Vi bryter gästernas isolering, inbjuder till gemenskap och kommunicerar positiva förväntningar.

Individuell plan och kontaktperson 

Vid inskrivningssamtalet upprättar vi en individuell plan och varje gäst tilldelas en kontaktperson som kan hjälpa till med att tillvarata gästens intressen i kontakten med berörda myndigheter, till exempel frivården, vuxenpsykiatrin och socialtjänsten. Kontaktpersonen kan även följa med på möten utanför huset. Klient och kontaktperson får en personlig relation, vilket kan ge ett värdefullt och flexibelt stöd på många sätt.

Inskrivningssamtal

Nästa steg – motivationsboende

Vi har även sex platser i ett motivationsboende. För några av våra gäster som är redo att testa drogfritt boende har vi en drogfri avdelning, där gästen får bo mer avskilt i enrum. Att avdelningen finns i samma hus som akutboendet gör att gäster kan pröva att flytta ut vid återfall för att lite senare flytta tillbaka. Det gör det mindre dramatiskt att göra misstag och försöka på nytt.

Ideellt driven omsorg

Akut- och stödboendet drivs av Frälsningsarmén som både en kyrka och en ideellt driven leverantör av sociala tjänster. Vår omsorg är professionell och möter de krav som ställs av Socialstyrelsen. Vi arbetar aktivt med vårt kvalitetsledningssystem enligt socialstyrelsens kvalitets indikatorer, utvärderar och utvecklar verksamheten ständigt för att höja och bevara vår kvalitet.

Det sociala arbetet inom Frälsningsarmén syftar till att lindra lidandet hos utsatta människor, verka för drogfrihet, bekämpa hemlöshet och ge kriminella en andra chans. Med en värdegrund rotad i en kristen tradition strävar vi efter att behandla alla lika, oavsett kulturell bakgrund, religiös tro, kön eller sexualitet. För oss är varje människa och utvecklingsbar och värdefull.

> Frälsningsarmén – en kyrka med socialt arbete

Korta fakta om boendet

Totalt 30 platser, varav 24 på akut- och stödboende och 6 i enrum på motivationsboende

Rum med fyra, två eller en bädd

Vi tar emot vuxna män över 18 år

Avtal med Stockholms stad 

Öppet kl 8 och 22:30 (till midnatt med socialjouren)

Frukost, lunch och middag samt fri tillgång till mellanmål