logotype
Hjälp människor i akut utsatthet - ge en gåva nu

Artiklar

Frälsningsarmén har ett omfattande socialt arbete och kommer dagligen i kontakt med människohandel. 

Emma Cotterill som är jurist på Frälsningsarmén och samordnare för nätverket. Hon står lutad mot en vägg med graffiti på och tittar in i kameran.

”Vi vill göra det svårt för människor att köpa sex”

Sommaren 2016 bjöd Frälsningsarmén i Helsingborg in myndigheter och organisationen till ett event kring prostitution och människohandel. Sedan dess har de utarbetat en strategi för hur de tillsammans ska motarbeta dessa företeelser. Under hösten kom teorin att bli till praktik och förhoppningen är att fler organisationer och nyckelpersoner ansluter sig till nätverket.

Ryggtavlorna på två kvinnor från Frälsningsarmén som går vid hamnen i Göteborg.

Kvinnor i prostitution och andra behövande får hjälp i Göteborg

Arbetet Jesaja som Frälsningsarmén driver möter kvinnor i prostitution i området Rosenlund och behövande i Nordstan och Brunnsparken i Göteborg, men också asylsökande vid Migrationsverkets ankomstboenden. Dessa människor bjuds på exempelvis fika och andra förnödenheter men framför allt omtanke.

Madeleine Sundell som är jurist och ordförande i Frälsningsarméns nationella arbetsgrupp mot människohandel. Hon står mot en gul vägg och tittar in i kameran.

Nu får det vara nog! Vi sätter ner foten i frågan om människohandel

– Det känns angeläget och mycket positivt att Frälsningsarmén på ett tydligt sätt sätter ner foten i den här frågan, säger Madeleine Sundell jurist och ordförande i Frälsningsarméns nationella arbetsgrupp mot människohandel.

Verksamhetsansvariga och experthjälpen i projektet. Från vänster: Larisa Lacatus, Karin Gyllenring, Madeleine Sundell, Fanny Ljungholm och Silvia I Åkermark.

Ny kull med volontärer stöttar offer för människohandeln

Safe Havens stöttar de som fallit offer för människohandeln. Inom detta sjösattes pilotprojektet ”Perspecitve on Rights” i Sverige förra våren. Då fick 15 jurist- och socionom-studerande chansen att vara ”legal buddies” till människor i utsatthet. Nu har ytterligare volontärer anslutit till programmet.

Till vänster: Porträttbild på Madeleine Sundell som är jurist och ordförande i Frälsningsarméns nationella arbetsgrupp mot människohandel. Till höger: En ung kvinna med plåster och en lindad handled. Hon står i ett diskrum och tittar ledsamt åt höger förbi kameran.

Så vill Frälsningsarmén bekämpa det moderna slaveriet

Madeleine Sundell är juristen som leder Frälsningsarméns arbete mot trafficking. Hon firar de små segrarna och motiveras av varje person som får tillbaka rätten till sin egen framtid. "Mänskliga rättigheter gör sig inte bäst i domstolar. Då har det redan gått för långt. Rättigheterna måste ägas av individer i utsatthet, så att de kan bli verktyg för upprättelse. "

Tre kvinnor som tittar in i kameran. Från vänster: Kelsea Wallman juriststudent på Uppsala Universitet, Alice Alexandersson juriststudent på Stockholms Universitet och Hanna Brandvik ansvarig för Frälsningsarméns arbete Safe Havens.

Trygga hamnar för de som utsatts för människohandel

Frälsningsarmén driver sedan några år tillbaka ett omfattande arbete för att stötta personer som utsatts för människohandel. Det är ett samarbete med advokatbyråerna Brottsbyrån och Asylbyrån i Stockholm. Varje år har man till sin hjälp ett tiotal volontärer, juriststudenter och socionomstudenter.

Det tuffa kvarteret Omonia i Aten, där bilar kommer åkandes på en bilväg. Till vänster och höger om bilvägen går det människor på gatorna.

Vi bekämpar människohandeln i Grekland

Allt fler människor i Grekland tvingas in i sexuell exploatering. Ekonomisk kris, arbetslöshet, korruption och en pågående flyktingkris gör att kvinnor, barn och män drabbas och hallickar och förövare blir mer och mer utstuderade. Men Frälsningsarmén finns med och gör konkret skillnad.

Madeleine Sundell som är människorättsjurist på Frälsningsarmén. Hon tittar in i kameran.

Ny handlingsplan mot människohandel

Sverige behöver en ny handlingsplan mot människohandel – med bättre fokus på tvångsarbete/arbetsexploatering och människoexploatering. Alla former av människohandel behöver inkluderas, med tydliga mål, uppdrag och budget gällande en rad förbättringsområden där utsatta brottsoffer fallit mellan stolarna.

En bild på några lyftkranar med en solnedgång i bakgrunden. I bilden reflekteras bilden av ett ansikte som tittar ned i marken.

Informationsmaterial och rapporter

Här hittar du fler länkar och filer med information för det viktiga arbetet att motverka och stoppa människohandel.