Boende i egen lägenhet

Placering hos oss sker via socialtjänsten i den kommun där kvinnan bor. Vi har 13–15 platser för vuxna kvinnor och medföljande barn. Boendet består av fler hus på samma tomt. Ett hus rymmer 11 lägenheter med egen ingång, badrum och kök. Ett annat hus inrymmer  två större lägenheter där det finns plats för fyra - fem små eller två stora hushåll, i det huset får man även ha med sig husdjur. Alla bostäder är utrustade för självhushåll. I den stora trädgården finns gott om utrymme för lek. I huvudbyggnad och aktivitetshus finns gemensamma utrymmen och lekrum för barn. För ungdomar finns möjlighet till sysselsättning och enskilda rum för den som vill vara i fred. 

Säkerhetsplanering, FREDA, Patriark

Skogsbo har en hög säkerhet. In till området är det en grind  som öppnas av personal, och hela området är kameraövervakat. Vi har överfallslarm som även kan lånas av boende. Bostäderna har skyddsdörrar. Personal finns tillgänglig dygnet runt och kan om särskilt behov uppstår stanna över natt.

Individuella säkerhetsplaneringar görs med varje kvinna.  Vi arbetar under hela placeringen  med att hjälpa kvinnan att bygga upp sitt yttre och inre skydd.

På uppdrag av placerare gör vi hot - och riskbedömningar utifrån FREDA och Patriark.

Individuell genomförandeplan

Varje person och familj har sin unika livssituation. De första dagarna på det skyddade boendet gör vi tillsammans med kvinnan  upp en individuell planering. Vi utgår från det uppdrag vi fått från socialtjänsten och börjar att tillsammans med kvinnan  ta i tu med alla praktiska detaljer, vad kvinnan och familjen behöver för att börja må bättre. Vi undersöker vilket stöd barnen kan behöva och få veta av vad det innebär att ha skyddade uppgifter. Vi har även stödsamtal där kvinnan får möjlighet att bearbeta det hon varit utsatt för.

> Viktigt att se barn i utsatta familjer
En ung och utmattad kvinna som sitter i en trappuppgång med ansiktet i händerna. Hon har ett plåster på ena foten och hennes ena handled är inlindad i bandage. Runtom henne står det städutrutsning.

Utsatta för människohandel

Vi är ett certifierat boende genom Nationellt Stödprogram (NSP) som drivs av Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Vi har tre platser på Skogsbo som är till för kvinnor som utsatts för människohandel, som t ex tvångsarbete, tiggeri eller prostitution. Frälsningsarmén har egen juridisk kompetens och upparbetade kontakter med myndigheter och andra organisationer på lokal, nationell och internationell nivå. I det arbetet samverkar vi för att stödja utsatta personer och ge möjlighet att börja om på nytt här, i sitt hemland eller på annan plats.

> Så arbetar vi mot människohandel

Ideellt driven omsorg

Skogsbo drivs av Frälsningsarmén som en privat utförare av sociala tjänster. Det innebär att vi ger professionell omsorg som möter de krav som ställs av Socialstyrelsen. Vi arbetar aktivt med vårt kvalitetsledningssystem enligt socialstyrelsens kvalitets indikatorer, utvärderar och utvecklar verksamheten ständigt för att höja och bevara vår kvalitet. 

Eventuellt överskott går till att utveckla verksamheten. Vår ideellt drivna moderorganisation ger ett ytterligare stöd och detta finansieras genom gåvor, testamenten och intäkter från Myrorna. 

> Frälsningsarmén – en kyrka med socialt arbete

Fakta om det skyddade boendet

Antal platser: 13–15 kvinnor och drygt 20 medföljande barn

Bostäder: Ett hus med 11 lägenheter med egen ingång, eget kök och badrum.  Ett hus med 8 rum uppdelade på två lägenheter. Rummen har egen toalett men de boende delar kök och badrum. Kan användas till kollektivt boende eller för större familjer. 

Läge: Lugnt och avskilt läge i närheten av Stockholm

Utemiljö: Stor  trädgård med fruktträd, bärbuskar och fler lekplatser. Där finns också har ett stort växthus. Närhet till vatten.

Skydd: Grind, övervakningskameror, personal, larm.

Bemanning: Kl 8-20, beredskap dygnet runt

Individuellt stöd: Individuell genomförandeplan, kurator, hjälp med att kontakter med polis, socialtjänst och övriga myndigheter, samtalsstöd, med mera.

Gruppaktiviteter: Frivilliga gemensamma aktiviteter som till exempel, måla, sy, träna, promenera, grilla eller samtala. Utflykter.

Husdjur: Hundar, katter och mindre husdjur är välkomna med.

Två figurer som har varsin telefon vid örat. Mellan telefonerna går det en sladd som gör att telefonerna sitter ihop.

Kontakta Skogsbo skyddat boende 

Telefon: 010-490 69 70

E-post: skogsbo@fralsningsarmen.se

Verksamhetschef: Helena Andersson

Telefon: 076-466 89 72

E-post: helena.andersson@fralsningsarmen.se