logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Arbetsträning och praktik på Myrorna

Myrorna skapar meningsfull sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden, som erbjuds handledning, anpassade arbetsuppgifter och en stor förståelse för att människor har olika förmåga.

1899 öppnades Myrornas första butik på Götgatan i Stockholm. Myrornas verksamhet handlade redan då om att genom försäljning av begagnade varor skapa en vinst för Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige, men även om att skapa meningsfull sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden. Idag är Myrorna Sveriges största second hand-kedja och insamlingsaktör. Återanvändning betyder mycket för vår miljö när vi sparar på resurserna, och vinsten av det hjälper många i behov av stöd och hjälp i vårt land.

Förståelse för människors olika förmågor

På arbetsmarknaden ställs höga krav på människor. Dels när det gäller utbildning och språk och dels i form av egenskaper som stresstålighet, noggrannhet, flexibilitet och social kompetens. Det innebär att människor som varit borta från arbetsmarknaden länge kan ha svårt att leva upp till arbetsgivarnas önskemål.

Behovet av meningsfull sysselsättning till alla grupper som har ett behov av att komma närmare arbetsmarknaden har inte minskat sedan 1899. Myrorna arbetar med det varje dag, och erbjuder handledning, anpassade arbetsuppgifter och en stor förståelse för att människor har olika förmåga. Precis som de gjort de senaste hundra åren.

Många olika arbetsmoment

Myrornas verksamhet är personalintensiv med många arbetsmoment där stora volymer gåvor/varor hanteras i många led. De är sina egna leverantörer och sköter själva insamling av gåvor, transport, sortering, värdering och slutligen försäljning i butikerna. Det gör att de kan bemöta många olika former av utvecklingsbehov och nivåer utifrån individen själv.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara: stå i kassa, sortera varor, exponera varor, underhålla en bokavdelning, kundbemötande, prismärkning, bistå chaufförer vid hämtning eller lagerarbete.

Myrorna har ca 450 anställda och sysselsätter ungefär 2000 personer per år genom praktikplatser eller arbetsträning. Utöver det låter Myrorna ca 500 personer varje år göra sin samhällstjänst där, vilket har gjorts i olika omfattningar sedan 1899.