Härbärget för kvinnor

Vi har 6 platser på vårt härbärge för kvinnor.

Det går inte att boka en plats i förväg. 

Vi har öppet från kl 18.30–12:00 nästföljande dag.

I mån av plats kan nya gäster komma så sent som kl 22:30

 

Stödboendet

Sagahemmets stödboende vänder sig i första hand till människor som på grund av missbruk eller psykosociala orsaker blivit bostadslösa. Verksamheten ger gästerna ett aktivt stöd i boendet.

Gästerna ska ges möjlighet att komma in i ett bättre livsmönster och förberedas för ett eget boende. Vistelsen vid Sagahemmet skall vara ett led i en rehabiliteringsplan som görs upp i samarbete med socialtjänsten.

Eget boende i lägenheter med delat kök och badrum

Sagahemmet disponerar en hel trappuppgång i ett bostadsrättshus på Storgatan, centralt i Uppsala. De 27 gästerna bor i fem stora lägenheter, med egna rum men delar kök och badrum med övriga i lägenheten. Det finns gemensamma utrymmen som TV-rum, matsal, bibliotek, tvätt, bastu och motionsrum.

Det finns dessutom tre små lägenheter och en dubblett som används som träningslägenheter innan man får ett eget permanent boende på stan. Vi arbetar tillsammans med socialsekreterare från Individ- och familjeomsorgen i Uppsala kommun.

Vår personal har erfarenhet av beroendeproblematik

Vi är drygt 20 personal på Sagahemmet, fast anställda, vikarier och sjuksköterskor. Sjuksköterskorna är medicinskt ansvariga och ger boendestödjarna delegation för utdelning av mediciner. Personal uppfyller de krav som ställs för utbildning och erfarenhet av arbete med målgruppen.

Grunden i vårt arbete utgår från socialtjänstens uppdrag till oss. Utifrån det görs en genomförandeplan i samarbete mellan den boende och dess kontaktperson. Varje månad skickar vi en rapport till kommunens handläggare.

Vårt dagliga arbete är anpassas till behoven hos våra boende. Möte med handläggare eller kontaktperson, söka arbete och bostad, skjuts till läkare, städning av rum, tvätta kläder samtal och socialt umgänge.

Det åligger personalen att var tionde dag ha samtal med sin klient för att stämma av den boendes mående, tankar och funderingar.

Ideellt driven omsorg

Sagahemmet drivs av Frälsningsarmén som både en kyrka och en ideellt driven leverantör av sociala tjänster. Vår omsorg är professionell och möter de krav som ställs av Socialstyrelsen. Vi arbetar aktivt med vårt kvalitetsledningssystem enligt socialstyrelsens kvalitets indikatorer, utvärderar och utvecklar verksamheten ständigt för att höja och bevara vår kvalitet.

Det sociala arbetet inom Frälsningsarmén syftar till att lindra lidandet hos utsatta människor, verka för drogfrihet, bekämpa hemlöshet och ge kriminella en andra chans. Med en värdegrund rotad i en kristen tradition strävar vi efter att behandla alla lika, oavsett kulturell bakgrund, religiös tro, kön eller sexualitet. För oss är varje människa och utvecklingsbar och värdefull.

> Frälsningsarmén – en kyrka med socialt arbete