Sista steget i vårdkedjan

Nylösegården är ett stöd och motivationsboende i en hemlik boendemiljö. Målgruppen är män med en socialt sammansatt problematik och eller psykisk ohälsa. Här fokuseras i första hand på stöd och motivation för att bibehålla sin drogfrihet.

Vi har avtal med Göteborgs stad och flera kranskommuner. I vår vårdkedja är Nylösegården sista steget innan gästen är redo för ett självständigt liv. Syftet här är att erbjuda ett boende med inriktning på trygghet och med ett respektfullt bemötande som är anpassat efter den enskildes behov, möjligheter och resurser.

Centralt belägen villa

Nylösegården ligger centralt, endast två stationer med spårvagn från Göteborgs central. Vi finns i en större villa med en charmig trädgård utanför. Här bor du i eget rum, med handfat, men gemensam dusch och toalett. Hjärtat i vårt hus är vår trevliga matsal där vår kock lagar näringsriktig och varierande mat. Lokalerna är inte handikappvänliga vilket tyvärr inte ger möjlighet för oss att ta emot klienter med somatiska funktionshinder.

Utanför vårt hus finns möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Gym och andra fritidsaktiviteter

Vi erbjuder regelbundet ett stort utbud av fritidsaktiviteter. I trädgården kan den som vill sköta blommor och odla enkla grödor. I huset har vi tv-rum, aktivitetsrum med biljard, pingis, musikrum och ett nytt gym. Vi erbjuder promenader och andra typer av aktiviteter som vi gärna ser att du är delaktig i. Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför våra klienter i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid.

Struktur i vardagen

På Nylösegården vill vi ge våra gäster möjlighet att ta ett kliv framåt. Verksamheten präglas av fasta rutiner och en ambition mot att de som bor hos oss ska komma vidare till ett drogfritt självständigt liv. Vi arbetar mot en ökad känsla av självständighet och sammanhang.

På Nylösegården arbetar vi utifrån stöd- och motivationssamtal. Personalen är utbildad bland annat i MI och Återfallsprevention. Varje boendeperiod inleds med att den enskilde tillsammans med kontaktpersonerna och socialtjänsten upprättar en individuell genomförandeplan som skall utgå från dennes egna mål. Att möta och se människor i sin helhet och låta individen själv definiera sina behov utgör grunden i vårt arbete.

Arbetsgruppen består av verksamhetschefer, klientsamordnare, personal med högskoleutbildning och behandlingspedagoger med bred kompetens. Personalen finns tillgänglig dygnet runt. Hos oss gäller nolltolerans mot droger och alkohol. Vi dokumenterar drogfrihet genom regelbundna urinprov. Vi ansvarar gemensamt för hushållets alla sysslor.

 

Kontaktperson och struktur ger stöd

Under boende tiden ska Nylösegården erbjuda gästen de verktyg som behövs för ett fortsatt drogfritt liv. En lugn och drogfri boendemiljö, där man får stöd och uppmuntran i sin individuella planering.

Stödet består av

 • Varje klient får en kontaktperson

 • Stöd-, uppföljnings- och motivationssamtal

 • Dokumenterad urinprovstagning

 • Samarbete med öppenvårdsbehandlingar

 • Få struktur och ordning

 • Få en fungerande dygnsrytm

 • Söka jobb eller annan sysselsättning

 • Hantera kontakter med myndigheter

 • Bibehålla relationen till anhöriga

Personal och kompetenser

Boendet är bemannat dygnet runt med personal vaken på nätter. Vi finns alltid på plats när du behöver oss. De som arbetar hos oss har en gedigen erfarenhet av missbruks- och samsjuklighets problematik. I personalgruppen finns formell kompetens med personal utbildade behandlingspedagoger, socialpedagoger, socionomer, drogterapeut eller har annan beteendevetenskaplig utbildning; alla med erfarenhet och vana att ta emot klienter med komplex problematik av olika slag. För oss är ett lågaffektivt bemötande självklart. I personalgruppen finns också språklig och kulturell bredd.

Fakta om Nylösegården

 • 21 enkelrum

 • Trädgård

 • Helpension

 • Aktiviteter

 • Personal dygnet runt

 • Musikrum, biljard & pingis

 • Gym

 • Bastu

 • WIFI