Klippangården

Härbärget (akutboendet)

Härbärget är öppet mellan 18:30 och kl 7:30. Här finns sex platser sommartid och åtta platser vintertid för personer i akut hemlöshet. Vi tar emot både män och kvinnor över 18 år. Det finns inget krav på nykterhet, men de boende får inte ta med sig droger in på boendet och måste lämna ifrån sig väska och ytterkläder, som sedan hålls inlåst i förvaringsskåp.

Det finns vaken personal dygnet runt. De boende får mat, sängplats och personligt stöd i kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter.

Stödboende

Stödboendet är öppet för män och kvinnor med missbruksproblem. Det är frivilligt att bo här, men under tiden på boendet tillämpar vi nolltolerans och kontrollerar regelbundet de boende med hjälp av urin- eller utandningsprov. Kontrollerna och kraven på nykterhet finns för att hjälpa de boende att hålla sig nyktra under tiden på boendet.

Utslussningslägenheter

Två lägenheter i enrum är till för dem som är redo att ta ansvar själv, men som har svårt att själva ordna bostad. För den som haft ett missbruk kan det vara svårt att få ett hyreskontrakt, till exempel på grund av tidigare störnings- eller betalningsanmärkningar. Utslussningslägenheterna gör det möjligt att ta steget vidare till gästen kan få ett eget hyreskontrakt.

Andakter och stödsamtal

Frälsningsarmén är en kristen organisation och därför håller vi regelbundet andakter och erbjuder stödsamtal. Den som håller i dessa aktiviteter är vår kaplan Ulrica Karlsson (kaplanen har ungefär samma funktion som en präst i Svenska kyrkan). Man är dock inte tvungen att vara troende, utan det är möjligt att boka samtal ändå.

Samarbete med Sundsvalls kommun

Härbärget och stödboendet har funnits i över 40 år och sedan länge finns ett samarbete med Sundsvalls kommun. För att bo på boendet måste placeringen göras av socialtjänsten i kommunen.

Omsorg på kristen grund

Alla är välkomna i Frälsningsarméns verksamheter oavsett kulturell bakgrund, tro eller livsåskådning. På Klippangården arbetar vi utifrån en kristen och andlig livssyn med att hjälpa personer som behöver stöd. Frälsningsarmén är inte en vinstdrivande organisation, utan eventuellt överskott från verksamheten går till att utveckla den så att vi kan ge mer kvalificerad omsorg.