logotype
Hjälp personer utsatta för människohandel - ge din gåva nu

Människohandel kan finnas i din trappuppgång

Slaveriet finns närmare än du tror, det kan vara i din trappuppgång eller en våning ner.  Kvinnor och män i utsatthet tvingas in i olika former av tvångsarbete, prostitution och tiggeri mitt framför oss. Vi vägrar att blunda för denna humanitära katastrof och på vårt traffickingcenter Safe Havens hjälper vi utsatta med skydd och stöd.

Frälsningsarmén kommer dagligen i kontakt med människohandel genom vårt omfattande sociala arbete. Vi träffar de som drabbats på våra sociala center och vi möter dem ute i samhället. Därför startade vi  Safe Havens traffickingcenter, som idag är en viktig del av Frälsningsarméns arbete mot människohandel. Under 2023 mötte vi 287 potentiella brottsoffer och på Safe Havens har vi under de senaste fem åren identifierat och hjälpt 588 personer, majoriteten utsatta i arbetskraftsexploatering.

”Ni fick mig att inse att jag faktiskt är någon som förtjänar att bli lyssnad på och tagen på allvar, att det är inte jag som gjort fel.”

Trebarnsmamma från Costa Rica, utsatt i sexuell exploatering

Till Safe Havens kan potentiellt utsatta för människohandel vända sig för att få hjälp, oavsett kön, bakgrund, legal status eller etnicitet. Stödet man som utsatt har rätt till ska enligt konventionsåtaganden vara ovillkorligt, men i praktiken blir det begränsat till dem som vågar stå i kontakt med socialtjänst och polis.

– Vår unika roll är att vi möter individer som inte fångas upp på något annat håll, de som inte vågar göra sin vistelse i Sverige känd för myndigheter, säger Madeleine Sundell, Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel.

Rättigheter, livsvillkor och framtidsmöjligheter

De utsatta som kommer till Safe Havens erbjuds en trygg plats för socialt stöd och specialiserad juridisk rådgivning samt hjälp att slussas vidare till boenden och andra stödinsatser inom Frälsningsarmén, civilsamhället och myndigheter. Målet är att de utsatta ska bli sedda, hörda och få perspektiv på sina rättigheter och möjlighet att få äga sin egen framtid.

– Vi märker att de utsatta vi mött, fått tillit och förtroende för oss och att ordet sprids dem emellan om att Safe Havens är en plats för dem dit de kan komma och berätta hur de verkligen har det. Hos oss får de också för första gången sitta ner och möta en advokat som kan ge dem perspektiv på deras rättigheter, livsvillkor och framtidsmöjligheter, säger Lovisa Landälv, verksamhetsledare Safe Havens Stockholm.

En dröm inför framtiden är att kunna utveckla verksamheten för att ge fler potentiella offer för människohandel det grundläggande rättighetspaket de har rätt till genom att ha fler öppettider och center på fler platser i landet.

– Vi får förfrågningar från hela Sverige och vi ser ett stort behov av samma verksamhet på andra platser men har idag för lite resurser för att expandera, säger Lovisa Landälv.

Madeleine Sundell och Lovisa Landälv står bredvid varandra utomhus i en stad.
Madeleine Sundell och Lovisa Landälv. Foto: Kerstin Tillenius

Vill du kontakta Safe Havens traffickingcenter?

Du kan slå larm

  • För att anmäla brott ring polisen på 11414 eller vid akuta fall 112
  • Arbetslivskriminalitet – tipsa polisen | Polismyndigheten
  • För dig som yrkesverksam finns rådgivning vid misstanke om människohandel hos Jämställdhetsmyndighetens Nationella metodstödsteam mot prostitution och människohandel, ring 020-390 000

Fakta om Safe Havens

  • Förlagan för Safe Havens kommer från den holländska modellen "Perspective on Rights" som inom ramen för ett EU-projekt testades som pilot i Sverige.
  • Sedan 2019 är Safe havens en etablerad verksamhet med drop-in en dag i veckan i Stockholm och övrig tid finns en flexibel mobil enhet vid särskilda insatser samt möjlighet att kunna ringa Safe havens hjälptelefon.  
  • Sedan 2022 finns det även en mindre upplaga i uppstartsfas i Göteborg. 

Hjälp personer utsatta för människohandel

Eller via Plusgiro 900480-5  märk med "MÄNNISKOHANDEL"

Kontakta oss på manniskohandel@fralsningsarmen.se  om du vill veta mer om vårt arbete, beställa information, utbildning eller övrig information om hur vi arbetar.