Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Volontärer utbildas att hjälpa utsatta för människohandel

Denna vecka drog EU-projektet Safe Havens svenska pilot igång. Det var första utbildningstillfället av tre för 15 volontärer som är juridik-, eller socionomstuderande. De ska hjälpa de som utsatts för människohandel. Piloten och volontärinsatserna kommer att pågå under årets första sex månader.

Från vänster: Karin Gyllenring, Madeleine Sundell, Fanny Ljungholm, Ninna Mörner, Larisa Lacatus, Silvia I Åkermark

Holländsk modell

EU-projektet Safe Havens hjälper de som utsatts för människohandeln. Inom ramarna för detta finns pilotprojektet "Perspective on Rights" som bygger på en holländsk modell som Frälsningsarmén i Amsterdam, Red Light District, arbetat med i tre års tid. Detta ska nu testas i Stockholm och projektet leds av Frälsningsarmén i samarbete med två specialiserade advokater från Brottsbyrån och Asylbyrån.

- Vi kommer att fokusera på de mest utsatta, de som faller mellan stolarna och inte har fått sina rättigheter tillgodosedda i en rätts-, och/eller asylprocess, säger Madeleine Sundell, jurist på Frälsningsarmén, och en av utbildarna.

Frälsningsarméns medarbetare möter många av dessa

De som utsätts för människohandel kommer ofta från andra länder och utnyttjas här inom prostitution, tiggeri, arbete under slavlika förhållanden och annat. Många känner inte till vad de har för rättigheter och litar inte på polis eller andra myndighetspersoner. De flesta inser inte att de är brottsoffer/utsatta för människohandel. Frälsningsarméns medarbetare möter många av dessa i sociala eller uppsökande verksamheter, på boenden och i kårer/församlingar.

"Legal buddies" som bygger förtroendegivande relationer

Tanken med projektet är att volontärerna, som i modellen kallas för "legal buddies", på ett förtroendegivande sätt ska bygga relationer med de utsatta och hjälpa dem framåt med praktiska göromål och juridiska möjligheter för att få perspektiv på sina rättigheter. Det är en möjlighet som sällan ges för att tiden till förtroende och tillit oftast inte finns.

Hjälp med till exempel polisanmälan och brottsskadeersättning

Det kan handla om att få giltig identitetshandling, hjälp och mod att göra en polisanmälan och eventuellt få sällskap vid polisförhör, få stöd i ansökan om uppehållstillstånd, få brottsskadeersättning och annat.

"Det lilla mötet mellan en volontär och en utsatt kan göra underverk"

Fanny Ljungholm, kårledare vid Kungsholmskåren, kommer att vara projektledare och den som matchar volontärerna med de utsatta beträffande språkkunskaper, intressen, typ av utsatthet och så vidare.

– Det känns spännande och meningsfullt att få leda det här projektet och det är i linje både med Frälsningsarméns uppdrag och min uppgift som socionom och frälsningsofficer, säger hon.

– Det tar tid att skapa förtroende men jag tror att det lilla mötet mellan en volontär och en utsatt kan göra underverk oavsett vad den juridiska processen mynnar ut i. Det saknas hopp, framtidstro, värdighet och kärlek innan man förstår att man är utsatt för människohandel, att det är ett brott, att det inte är offrets fel och att den människan är menad för ett annat liv, fortsätter hon.

Advokater från Brottsbyrån och Asylbyrån bidrar med expertkunskap

Även Larisa Lacatus, verksamhetschef för Frälsningsarméns EU-center i Stockholm, är delaktig i projektet. Till EU-centret söker sig många människor från EU-länder och tredjelandsmedborgare för att få mat, stöd och gemenskap. Många av dem är hemlösa och/eller lever i missbruk.

Advokaterna Silvia I. Åkermark från Brottsbyrån och Karin Gyllenring från Asylbyrån finns med i projektet och kommer en gång i veckan att bidra och ge råd med juridisk expertkunskap inom sina respektive områden brottmål och asylrätt.

Många som sökte till pilotprojektet

Veronica Algerstam, kursdeltagare och volontär vid Safe HavensDet var omkring 40 sökande till kursen men då det är ett pilotprojekt på sex månader så valdes 15 ut för att det hela skulle bli hanterbart. En av dem som studerar till socionom är Veronica Algerstam som fick nys om kursen via Facebook.

– Jag tyckte att det lät jätteintressant och jag hoppas få mer erfarenhet och kunskap om ämnet för det är helt nytt för mig. Jag vill bidra med det jag kan när jag möter människor med behov, säger hon.

"Jag vill jobba med 'hands on-juridik' "

 Elias Johansson, kursdeltagare och volontär vid Safe Havens En annan kursdeltagare är Elias Johansson som läser juridik. Han har tidigare varit volontär men inom andra områden än just människohandel.

– Jag är intresserad av frågan och den här typen av arbete och hoppas att det här ska ge mig kontakt med människor. Jag vill jobba med "hands on-juridik" och inte bara sitta och läsa, säger han.

"Ofta kommer jurister in för sent i processen"

Kursdeltagarna kommer att träffas vid två till tillfällen under våren och första tillfället pratades det om hur människohandeln ser ut i Sverige, vilka behov och luckor det finns i vårt samhälle när det kommer till målgruppen och hur projektet kan fylla en funktion. Det talades också om volontärrollens innebörd och advokaterna berättade om människohandeln ur asylrättsperspektiv respektive brottsmålsperspektiv.

– Ofta kommer jurister in för sent i processen när någon redan har fått avslag på sin asylansökan till exempel. Om en utsatt får chans att få hjälp i ett tidigare skede är det lättare att stötta den och ge den tillgång till sina rättigheter, säger Madeleine Sundell.

Kursinnehållet utformas efter vilka offren är

Ninna Mörner, ordförande för plattformen Civila Sverige mot människohandel där Frälsningsarmén ingår, pratade också om vad civila krafter kan åstadkomma tillsammans. Resterande kursinnehåll kommer att utformas efter vilka offer man kommer i kontakt med under våren. Det kan röra sig om kulturella frågor, psykologiska effekter av det man utsatts för, migration och polisiära insatser exempelvis.

"Jag hoppas att vi kommer få se människor gå mot ett liv i trygghet och frihet"

På onsdagar kommer det avsättas tid på EU-centret då volontärerna kan möta och hjälpa de utsatta. Tanken är att volontärerna ska avsätta fyra timmar i veckan på projektet och de kommer ha tillgång till stöd och mentorskap via projektledaren Fanny Ljungholm.

– Jag hoppas att vi kommer få se människor gå mot ett liv i trygghet och frihet och att det är fler som vågar anmäla det de varit med om och kommer in i det system och de rättigheter som finns för dem, säger Fanny Ljungholm.

Teresia Jansson

Co-Funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

Publicerat: 2018-01-19Skriv ut