På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Hjälp oss sätta punkt för hemlöshet

Frälsningsarmén möter många hemlösa och de som riskerar att bli det. För oss är alla medmänniskor som förtjänar värdighet och omtanke. Därför gör vi vad vi kan för att erbjuda den som behöver en varm säng, mat i magen, rena kläder och en dusch men också ett lyssnande öra.

Förra året utnyttjades 131 606 vårddygn på våra akutboenden, stödboenden och ställen där utsatta män, kvinnor och barn kan söka skydd och trygghet.

Vi gav ekonomisk hjälp i form av matkassar, kläder och presentkort på mat till 41 392 personer och serverade 221 779 mål mat eller fika i de olika verksamheterna..

Frälsningsarmén erbjuder behandling för missbruk, psykosocialt stöd, rådgivning och andra insatser för den som inte klarar av att ta hand om ett eget boende, sin ekonomi eller vardagliga liv. Hos oss kan man också känna gemenskap och bli delaktig i ett sammanhang. Särskilda insatser görs även för asylsökande och EU-migranter som saknar bostad och har diverse behov.

Nya grupper av hemlösa

På senare tid har allt fler yngre, utlandsfödda, fattiga pensionärer, ensamstående kvinnor med barn och familjer sökt sig till våra boenden och sociala institutioner för att de hamnat i hemlöshet. Vi ser också en ökning av blandmissbruk.

Olika typer av hemlöshet

Hemlöshet kan se ut på olika sätt och Socialstyrelsen delar in den i fyra olika kategorier. SIfforna tillkännagavs 30 november 2017.

1. Akut hemlöshet

De som vistas på akutboende, härberge, jourboende eller skyddat boende. Dit räknas även de som sover i exempelvis offentliga lokaler, trappuppgångar, tält, parker eller andra utomhusmiljöer. Enligt rapporten befann sig omkring 5935 personer (år 2011: ca 4500), främst män, i den situationen. Många levde i missbruk och/eller var utlandsfödda och en stor del av dem hade barn under 18 år.

2. Institutionsvistelse och stödboende

Personer som befinner sig på kriminalvårdsanstalt, HVB-hem, familjehem, SiS-institution; Statens institutionsstyrelse som bedriver tvångsvård, eller stödboende och som ska flytta inom tre månader utan att ha en egen bostad ordnad. Det var 4899 personer (år 2011: ca 5600) i denna situation, också främst män med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa.

3. Långsiktiga boendelösningar

Omkring 15 838 (År 2011: 13 900) personer hade en försökslägenhet, träningslägenhet, socialt eller kommunalt kontrakt då personen inte hade tillgång till ordinarie bostadsmarknad. Bland dem fanns många familjer och utrikesfödda. Missbruk var mindre vanligt.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende

5726 (År 2011: cirka 6800) personer bodde tillfälligt och kontraktslöst hos bekanta eller hade ett inneboende- eller andrahandskontrakt som är kortare än tre månader. Många var unga, led av konfliker inom familjen och/eller hade missbruksproblem. Den gruppen hade minskat något till enligt den färska rapporten.

De under 18 år som är placerade enligt socialtjänstlagen

I statistiken ingår inte de under 18 år som är placerade enligt socialtjänstlagen, eller LVU; lag om vård av unga. Inte heller de som bor i bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen eller LSS; lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det gäller även personer utan uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn som fått placering via socialtjänsten och tredjelandsmedborgare från Europa som vistas i en kommun utan förankring där.

Vårt arbete Våra boenden Stöd en hemlös nu

Skriv ut Dela Kommentera (
)