FAM-huset – omsorg för barn och familj

Välkommen till FAM-huset, en vårdkedja som har dedikerat sig till att stödja barn och familjer i samarbete med socialtjänsten. Sedan 1943 har vi arbetat för barnets bästa och erbjudit omfattande utredningar och behandlingsinsatser, akutplaceringar på HVB-hemmet och öppenvårdsinsatser i hemmiljö samt stadigvarande placeringar i familjehem. Vi är en icke-vinstdrivande organisation som inte bara strävar efter att hjälpa barn och familjer, utan också använder eventuella överskott för att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

En del av Frälsningsarmén

FAM-huset drivs av Frälsningsarmén, som är en kyrka och en nationell leverantör av sociala tjänster inom offentlig omsorg. Frälsningsarmén arbetar socialt för att lindra lidandet hos utsatta människor, för drogfrihet, mot hemlöshet och för att ge kriminella en andra chans. Med en värdegrund rotad i en kristen tradition strävar vi efter att behandla alla lika, oavsett kulturell bakgrund, religiös tro, kön eller sexualitet. För oss är varje människa och utvecklingsbar och värdefull.

Utredningshem, behandling och akutplaceringar

Vi förstår att socialtjänsten ofta står inför utmaningar när det gäller att säkerställa en trygg och stabil miljö för barn och familjer. Genom att samarbeta med FAM-huset kan ni dra nytta av vårt breda utbud av specialiserade tjänster. Vi erbjuder utredningar som hjälper till att identifiera behoven hos barn och familjer, samt skapar individuellt anpassade behandlingsinsatser för att främja deras utveckling och välbefinnande. Vid akuta situationer kan vi snabbt och effektivt ordna akutplaceringar för att ge barnen en trygg plats att bo på.

> Mer om vårt arbete med utredning och behandling

HVB för familjer och gravida

Vårt HVB för familjer (hem för vård eller boende) är utformat för att erbjuda en stabil och stödjande miljö för familjer som behöver extra hjälp och vård. Genom vår vårdkedja kan vi erbjuda flexibla lösningar och anpassade vårdprogram som möter de specifika behoven hos varje familj. För gravida kvinnor erbjuder vi en trygg och stöttande miljö där de kan få den vård och det stöd de behöver under graviditeten. Vi arbetar för att säkerställa att varje kvinna får adekvat medicinsk vård och emotionellt stöd, samtidigt som vi främjar deras välbefinnande och förbereder dem för moderskapet.

Jourhem och familjehem

Utöver vårt fokus på familjeinsatser har vi också en väletablerad familjehemsverksamhet. Vår familjehemsverksamhet är inriktad på att ta emot barn i åldrarna 0-18 år för stadigvarande vård samt jourplaceringar.

> Läs mer om våra jour- och familjehem

Vårdkedja med värdegrund

Genom att använda oss av vår värdegrund och vårt engagemang för barnets bästa, strävar vi efter att ge varje barn en trygg och kärleksfull miljö där de kan växa och utvecklas. Som vårdkedja är vi stolta över vår sammansvetsade och integrerade struktur. Vi är dedikerade att erbjuda flexibla och skräddarsydda lösningar som möter socialtjänstens behov och bidrar till att skapa positiva förändringar för barn och familjer. Genom våra erfarenheter och expertis har vi utvecklat metoder och strategier som talar sitt tydliga språk när det gäller att främja barns välbefinnande och familjers stabilitet.

Placeringar från hela Sverige

En av våra främsta fördelar är vår breda geografiska täckning. Vi vänder oss till hela Sverige, men fokuserar särskilt på södra Sverige. Vi är medvetna om att behoven och utmaningarna skiljer sig åt över landet, och genom att ha närvaro och kunskap om det specifika området kan vi erbjuda skräddarsydda och lokalt anpassade lösningar.

> Våra aktuella ramavtal

Kontakta oss

Genom att välja FAM-huset som samarbetspartner kan socialtjänsten dra nytta av vår långa historia och erfarenhet inom området. Vi har etablerat oss som en pålitlig och ansvarsfull vårdkedja som strävar efter att uppnå de bästa resultaten för barn och familjer. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan stödja socialtjänsten och bidra till att skapa positiva förändringar för barn och familjer i behov. Tillsammans kan vi bygga en tryggare och bättre framtid för dem som behöver det som mest.

> Gör en placeringsförfrågan på utredningshemmet

> Allmänna frågor om FAM-huset