Anhörigstöd till barn och familjer 

Alla kan hamna i svåra livssituationer och behöva hjälp och stöd utifrån. 
På Vårsol samtalscenter erbjuder vi anhörigstöd till barn och unga som befinner sig i livssituationer där en närstående inte mår bra. Vi lägger fokus på hela familjens mående och ser vikten av att anpassa stödet efter var och ens behov. Hos oss arbetar kuratorer under tystnadsplikt. Vi erbjuder stöd via enskilda samtal, gruppverksamhet och föräldrastöd. Vi vill vara en trygg plats där både små och stora känner sig sedda och lyssnade till. På Vårsol är alla tankar, frågor och känslor tillåtna.  

Kostnadsfritt stöd till barn och unga 

Vårsol samtalscenter tar emot barn och familjer från hela Jönköpings län.  Efter en första kontakt via telefon eller mail bokar vi in ett informationssamtal med vårdnadshavare där vi får möjlighet att veta mer om den specifika situationen och pratar om vilket stöd vi kan erbjuda.  För barn och unga upp till 21 år är all kontakt på Vårsol samtalscenter kostnadsfri och vi har möjlighet att ta emot familjer utan några längre väntetider.  

Samtalsstöd för olika målgrupper

Vi vill jobba för att möta de behov som finns i samhället och täcka upp där vi ser behov av stödinsatser. Detta har medfört att våra målgrupper under åren skiftat. Några av våra främsta målgrupper är familjer där någon lever med fysisk eller psykisk ohälsa, familjer i sorg, familjer där någon lever med funktionsnedsättning och familjer där någon är eller har varit frihetsberövad. Vi utför även samtal på uppdrag från socialtjänsten och kan då ge stöd till barn i familjer där det förekommer eller förekommit våld, barn som upplever skilsmässa, barn med en anhörig i missbruksproblematik eller stöd till familjehemsplacerade barn.  
 
Vårsol är en del av frälsningsarméns sociala sektion och har funnits i Jönköping sedan 1919. I dagsläget rymmer Vårsol tre olika verksamheter, samtalscenter, stödboende och förskola.   

> Läs mer om stöd för olika målgrupper