logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Tydlig trend under 2023 – fler har hamnat i utsatthet

Växande köer till våra matutdelningar och fler barnfamiljer som drabbas av vräkning och hemlöshet. Men också fler äldre som drabbas av ekonomisk utsatthet och ensamhet. Det är några av trenderna vi har uppmärksammat under det gångna året. 

Under 2023 har Frälsningsarmén återkommande larmat om en tilltagande utsatthet och att fler hamnar i social och ekonomisk utsatthet. Här summerar vi det gångna året i tio tydliga trender.

”När vi summerar 2023 tvingas vi konstatera att utsattheten har blivit värre och att fler har hamnat i utsatthet.”

Leif Bergström, Frälsningsarmén

1. Växande köer till Frälsningsarméns matutdelningar

 

Redan i början av 2023 berättar vi om att köerna till Frälsningsarméns matutdelningar slingrar sig långa. Den ekonomiska utsattheten får synliga konsekvenser i gatubilden, vilket även Aftonbladet uppmärksammar på ledarplats genom att berätta om köerna till Frälsningsarméns sociala center vid Hornstull i Stockholm.

”Det var soligt, kallt och snorhalt i Stockholm i morse när jag passerade Frälsningsarméns sociala center. Med en halvtimme kvar till öppning ringlade kön redan lång utanför”, skriver Susanna Kierkegaard på ledarplats i Aftonbladet den 13 februari 2023.

2. Högre tryck på Frälsningsarméns kårer och verksamheter

Under året blir det alltmer uppenbart att det offentliga Sverige inte förmår ta sitt ansvar för utsatta grupper och att ideella aktörer därför tvingas ta ett större ansvar. Vi berättar om att flera av våra verksamheter går på knäna och tvingas hantera både fler och tyngre ärenden.

– Våra kuratorer går på knäna och vi tvingas säga nej till människor, och där har vi inte varit tidigare, berättar Bodil Nilsson, verksamhetschef på Sociala centret i Stockholm, med anledning av det höga besökstrycket.

3. Fler barn och familjer vräks och hamnar i hemlöshet

Under 2023 blir det tydligt att många – både barnfamiljer, äldre, sjuka och andra – balanserar på gränsen till vräkning och hemlöshet. Göran Larsson, på kåren Templet i Stockholm, berättar att han varje vecka möter unga mammor med barn som försöker överleva på bara 2 000 kronor i månaden, och att fler brukar vifta med det så kallade ”sista-chansen-brevet” från hyresvärden – då nästa anhalt är avhysning.

Vid ett av Frälsningsarméns seminarier under Almedalsveckan i juni berättar Kronofogden att antalet vräkningar redan då har ökat med hela 30 procent. När Kronofogden summerar året fram till november bekräftas den bilden. Statistiken visar att barnvräkningarna slår rekord, och att vi tvingas backa bandet till finanskrisen 2008 för att notera något liknande. Över 600 barn berördes av vräkningar under 2023. Fler barn hamnar således i hemlöshet.

Det kommer dock även hoppfulla rapporter under året. Flera av Frälsningsarméns kårer vittnar om att de har kunnat rädda människor från att vräkas och hamna i hemlöshet.

4. Barn i Sverige går hungriga – vilket leder till debatt om ansvar

Återkommande under året berättar vi om möten med barn som är hungriga – eftersom deras föräldrar inte har råd att köpa mat. Från vår verksamhet i Husby berättas bland annat om att barnen brukar leta efter mat i skafferier och kylskåp. Och att de brukar fråga om lov för att ta med mackor hem.

– Vi möter familjer som inte har ätit hemma på flera dagar, berättar familjekonsulent Marie Möller på Söderkåren i Stockholm.

Under året kommer rapporter från andra instanser om att skolbarn äter mer skolmat – och då speciellt på måndagar och fredagar. På fredagarna äter de upp sig inför helgen, för att sedan äta ikapp på måndagarna, när de kommer tillbaka till skolan igen.

I samband med sommarens läger och kollon gör Frälsningsarmén en extra satsning på just maten – för att alla barn ska kunna äta sig mätta. Under parollen ”Sveriges viktigaste måltider” sjösätts satsningen, som även leder till en del debatt på riksnivå. En del debattörer menar att det är föräldrarnas ansvar om barn går hungriga – men inte vårt gemensamma ansvar. Frälsningsarmén pekar på vårt gemensamma ansvar när föräldrar inte förmår ställa fram mat på bordet och barnen går hungriga.

”Med kristendomen som grund vill vi verka för att fler ska få upprättelse och leva fullvärdiga liv, oavsett om tillvaron just nu krackelerat. I den kampen är mätta barn en god start”, skriver Frälsningsarméns företrädare på SvD Debatt.

Ge en gåva till de mest utsatta

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805

5. Nya människor hamnar i utsatthet – och skäms för att söka hjälp

Den ekonomiska krisen gör att de redan utsatta får det ännu värre. Men vi märker även att helt nya grupper söker hjälp hos Frälsningsarméns kårer och sociala verksamheter.

– En medarbetare på en av våra verksamheter berättade att 73 desperata familjer ringde för att söka hjälp under en fyra timmar lång telefontid. Och de allra flesta var helt nya kontakter, berättar Ewa-Marie Kihlagård, biträdande programchef för Frälsningsarmén.

Från våra kårer får vi höra att många drar sig in i det längsta för att söka hjälp. I flera fall beror det på skam över att hamna i en så utsatt situation. Många kommer därför först när både kylskåp och konto gapar tomt.

I april månad berättar vi om en sexbarnsfamilj som har fått akuta problem – efter att ett av barnen behövde extra stöd med skolarbetet.

– När familjen sökte hjälp hos oss hade de bara 65 kronor kvar på kontot. Då är det inte så lätt att försörja sex barn, berättar Maria Olausson, kårledare på Frälsningsarmén i Nässjö.

6. Ekonomisk utsatthet drabbar allt fler äldre

Under 2023 drabbas allt fler äldre av den ekonomiska krisen. Frälsningsarmén möter äldre som tvingas prioritera mellan till exempel mat, tandvård, glasögon och mediciner. Vi möter även äldre som riskerar att drabbas av vräkning och hemlöshet. En orsak till att fler pensionärer får akuta ekonomiska problem är att ersättningsnivåerna i välfärdssystemen inte har hängt med i de kraftiga prisökningarna.

Till Kafé i Gemenskap, på Frälsningsarméns kår Templet i Stockholm, kommer många ensamstående pensionärer med låg pension. Besökarna bjuds på en stabil frukost. Den som behöver kan även ta med en matlåda hem. Frukosten och matlådan gör stor skillnad i dessa tider, enligt Helen Lidman, ansvarig för det sociala arbetet på kåren.

– De stigande priserna gör att många har svårt att klara sig utan frukosten och matlådorna, förklarar hon.

Den ekonomiska utsattheten leder i värsta fall till att äldre vräks och hamnar i hemlöshet. Under året berättar vi om att 300 äldre personer sover på bussar och pendeltåg – bara i Stockholm. Tröskeln till att be om hjälp från sociala myndigheter är ofta väldigt hög bland äldre. Det är dessutom svårt att få plats på ett äldreboende om vårdbehovet inte är stort.

7. Ensamhet bland äldre definieras som folkhälsoproblem

Många äldre lider av ofrivillig ensamhet. Regeringen identifierar under året ensamhet bland äldre som ett av de stora folkhälsoproblemen. Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät 2022 besväras 4 av 10 kvinnor över 85 år, och nästan 3 av 10 män, av ensamhet och isolering. Ofrivillig ensamhet, som pågår under lång tid, påverkar såväl det psykiska som det fysiska måendet. Ensamhet ger en kronisk stress som försämrar immunförsvaret och ökar risken för hjärt-/kärlsjukdomar, demens och depression.

I juli månad arrangerar Frälsningsarmén återigen Rättvikslägret, som är årets höjdpunkt för många äldre. Och kanske allra mest för de som drabbats av ofrivillig ensamhet.

– Många äldre sitter ensamma i sina lägenheter under sommaren och har inga anhöriga i närheten. De kommer inte ut annars, berättar Leif Alm, ansvarig för Rättvikslägret.

8. Familjer får svårt att klara skolstarten i augusti

Allt fler barnfamiljer får svårt att klara alla de kostnader som uppstår i samband med skolstarten i augusti. Mot den bakgrunden genomför Frälsningsarmén en stor satsning på skolbarn i utsatthet just i augusti månad.

– Terminsstarten kan vara en svår ekvation för vilken barnfamilj som helst. För de mest utsatta barnfamiljerna är ekvationen inte bara svår – utan omöjlig, förklarar Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson när kampanjen lanseras.

Kortsiktigt ska satsningen bland annat leda till att barn i utsatthet ska kunna följa med på skolutflykter, ha kläder efter väder, få en meningsfull fritid och kunna gå på kompisarnas kalas. Men det finns även en långsiktig tanke med att bekämpa utsatthet bland barn. 

– Barn i utsatthet betalar ett högt pris. De drabbas oftare av mobbning och psykisk ohälsa. De presterar sämre i skolan. Och de hamnar dessutom lättare i kriminella gäng, som lockar med snabba pengar, status och tillhörighet, berättar Bo Jeppsson.

9. Fortsatt tufft för de som lever sina liv på gatan

När fler människor drabbas av den ekonomiska krisen är det kanske lätt att glömma de som lever i missbruk och akut hemlöshet – och inte minst de som lever på gatan. Bland de som lever i hemlöshet råder en slags ständig lågkonjunktur. För att uppmärksamma den gruppen har Frälsningsarmén återkommande berättat om deras utsatta situation, som enligt undersökningar är att jämföra med att leva i en krigszon.

– Vardagen för människor i akut hemlöshet är extremt tuff. Många kämpar dessutom med svåra psykiska diagnoser och andra sjukdomar. För att orka med livet på gatan hamnar så gott som alla i missbruk. Dödligheten där ute är hög, berättar Bo Jeppsson i ett brev som skickas ut under oktober månad.

10. Långa köer och nya rekord för årets julutdelning

I samband med julutdelningen slås nya rekord, med flera timmars långa köer. Vissa kårer rapporterar om så mycket som en fyrdubbling av antalet hjälpsökande inför julen, jämfört med året innan. Samtidigt är givmildheten stor bland Frälsningsarméns gåvogivare.

– Vi märker att många vill hjälpa till. När utsattheten är så stor och slår mot allt fler känns det väldigt fint att människor sluter upp och vill bidra, säger Leif Bergström.

Äldre, sjuka, ensamstående föräldrar och personer i missbruk och hemlöshet är vanligt förekommande kategorier när julgåvan delas ut.

Carolina är en av alla ensamstående mammor som får hjälp av Frälsningsarmén i julutdelningen 2023. Hon kommer från en destruktiv relation, och lever med en ständig hotbild. Carolina är väldigt stolt över sitt jobb, men får inte tillräckligt många jobbtimmar för att klara av att försörja sig själv och tre barn.

– Vår ekonomiska utredning visade att hon hade 1 500 kronor kvar när räkningarna var betalda. Då är det inte så lätt att försörja fyra personer. Det känns förstås roligt att vi kan rädda hennes och barnens jul, säger Göran Larsson på Frälsningsarméns kår Templet i Stockholm.

Hjälp en person i utsatthet

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr Fika och gemenskap för en person i hemlöshet.
  • 150 kr Mössa och vantar till någon som fryser.
  • 300 kr Kläder till ett barn som lever i utsatthet.
  • 500 kr Liten matkasse till en ekonomiskt utsatt barnfamilj.
  • 1000 kr Stor matkasse till en ekonomiskt utsatt barnfamilj.

Välj engångsbelopp

Bli månadsgivare

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805

Läs mer om vårt arbete