Vad är Templet?  

Templet är ett levande Guds hus och en plats för alla. Under vårt tak samlas människor för många olika aktiviteter varje dag precis som i andra församlingar och kyrkor.

Unikt för oss är vårt sociala arbete som stödjer människor i social utsatthet och träffpunkten Café i gemenskap – en känd institution bland stockholmare i hemlöshet. Där serverar frukost varje förmiddag.

Vi vill öppna dörren för dem som behöver det allra mest. På Templet ska det alltid vara nära till gemenskap, förlåtelse och befrielse. Vi vill ge människor av alla slag en chans att lära känna Gud. 

Socialt arbetande kyrka på Östermalm 

Många kyrkor ger stöd till personer i socialt utsatthet. För oss i Frälsningsarmén är detta orsaken till att vi finns. Då kåren först organiserades och Templet byggdes var fattigdomen stor på Östermalm. Med inspiration från England organiserades en insamling bland societeten i Stockholm för att skapa en kår som kunde sprida frälsning bland personer i social utsatthet. 

Genom åren har vi sett – och vi ser fortfarande – att metoden fungerar. Flera medlemmar i vår kår har lämnat ett liv i beroende. Sedan Gud hört deras bön är de i dag nyktra och kan uppleva glädjen i att hjälpa andra.   

> Läs mer om Templets historia

Nöden finns ännu på 2020-talet

Stockholms stad räknade år 2022 med att omkring 2 500 personer befinner sig i akut hemlöshet. Nöden är akut. Trots att det offentliga samhället i Sverige eftersträvar att garantera en grundtrygghet ser vi varje dag exempel på att människor inte klarar sig.

Oavsett vad det beror på ser vi hur många människor vänder sig till oss. Som Jesus många gånger hjälpte människor vill också vi finnas där för dem som behöver oss. Vi kan inte täcka upp för alla brister i samhället, men med bön, tro och hjälp från Jesus kan vi komma långt.

> Läs mer om vårt Sociala arbete 

Del av en rörelse för mångfald

Vi är del i en internationell kyrka som finns i 130 länder och där det talas många olika språk. Hos oss är du välkommen oavsett vem du är och hur du lever. Det är mångfalden av hjälpsökande, besökare, medlemmar, volontärer och alla andra som tillsammans bidrar till att göra Templet till vad det är. Här pågår många olika sorters aktiviteter. Kom till oss och finn någonting som passar dig!

> Läs mer om aktiviteter och grupper i vårt program