”Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, Honom tillhör äran i församlingen.”

(Efesierbrevet 3:20-21b)