logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Stödboendet i Sundsvall hjälper personer från missbruk

På Klippangården i Sundsvall, driver Frälsningsarmén ett stödboende för personer med långvarigt missbruk. Här ges de en möjlighet att komma bort ifrån sitt beroende. De får ett andrum i en drogfri miljö med möjligheter till samtal, stöd och gemenskap.

Det är Sundsvalls kommun som köper boendeplatserna av Frälsningsarmén och bestämmer vem som får bo där. Sovplatserna på natthärbärget bokas av Socialjouren, de bokas då för tre nätter i rad, med möjlighet att boka ny period efter tre nätter.

Härbärget har åtta platser under vinterhalvåret och sex platser resten av året. Det är öppet för insläpp mellan 18:30 och 7:30. På härbärget har man alltid två som jobbar på nätterna för att ge ökad trygghet åt de boende och för personalens egen säkerhet. Här finns inget krav på nykterhet och de boende kan komma in även om de är påverkade. Men de får inte ta med vad som helst in i boendet och väskor och ytterplagg blir inlåsta i skåp vid ankomst.

— De får ta med cigaretter, snus och mobil in på rummen, berättar Tiina Svelander verksamhetsansvarig på Klippangården.

— Men de får inte ta in något olagligt, då blir de avstängda. Det blir de också om de är för bråkiga, det ska vara ett lugnt ställe för alla. Här får de middag, te och kaffe på kvällen och frukost på morgonen, de får duscha och möjlighet att tvätta kläder. Vi kan också fungera som en länk mellan de boende på härbärget och socialen, fortsätter Tiina.

– Det vi märkt är att de är yngre och i sämre skick både fysiskt och psykiskt, säger Tiina. Det är lätt att få tag i preparat, idag. Den utvecklingen har vi sett och vi måste möta de behov som finns här.

”De personer som bott här och idag har egna boenden och är drogfria. Det är de personerna man tänker på och får energi att fortsätta arbeta.”

Tiina Svelander, verksamhetsansvarig på Klippangården

Stödboendet har nolltolerans mot droger

Stödboendet är öppet för män och kvinnor och det är nolltolerans mot droger. De boende skriver på ett kontrakt innan de flyttar in. Det finns däremot inget krav att de boende måste bli nykterister, de är fria att göra vad de vill utanför huset, men de släpps inte in om de är påverkade.

Detta krav ger dem ett lite extra stöd att stå emot pressen när de möter vänner som vill bjuda på något, menar Tiina. Lite som när en förälder säger till sina tonåringar att de kan skylla på mamma eller pappa inför kompisar och tacka nej när de bjuds på något. Även om stödboendet inte är ett behandlingshem för missbrukare så är det till stor hjälp att komma från ett missbruk och inte kunna dricka hela tiden.


– Missbruksperioderna blir kortare när man inte kan dricka hemma, berättar Tiina. De får dricka ute om de vill, men måste ha noll promille på boendet.

Det finns många regler på stödboendet, bland annat måste man i förväg planera med personalen om man en kväll vill komma hem efter klockan 22. Annars går det inte att komma in. Och är man berusad släpps man inte heller in och har då inte heller möjlighet att bo på härbärget.


De som bor på stödboendet är placerade där av Sundsvalls kommun och det finns ingen tidsgräns för hur länge de får bo där.

Från härbärge till stödboende till utslussningslägenhet – eget boende

Utöver stödboendet finns det också två mindre lägenheter, så kallade utslussningslägenheter för dem som är redo att ta ansvar själv. De som har haft ett missbruk kan sedan tidigare ha störningsanmärkingar eller betalningsanmärkningar och har då svårt att få ett eget hyreskontrakt. Därför ordnade Frälsningsarmén med dessa två lägenheter, det ger dem en hjälp att komma vidare.

— De finns de som gått hela vägen, berättar Tiina. De började på härbärget, sedan kom de till stödboendet och därefter utslussningslägenheterna. Idag har de egna boenden och är drogfria. Det är de personerna man tänker på och får energi att fortsätta arbeta.

Andakter och stödsamtal

Från och med september 2022 finns det en kaplan på Klippangården. Det är Ulrica Karlsson, som också arbetar som kårledare på Frälsningsarmén i Sundsvall. Ulrica ansvarar på Klippangården för andakter och är tillgänglig för samtal och annat. På söndagar mellan klockan 12 och 15 anordnas en loppis där man också serverar fika, personalen och de boende hjälps åt med detta.

Den 23 december ska Ulrica Karlsson ansvara för en julandakt för stödboendet och dem som bor i lägenheterna. Till jul brukar man också ha ett tillfälle då man bjuder in tidigare boende och äter lite julmat och delar ut julklappar.

Text: Jonas Nimmersjö