logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Starta om ditt liv fri från porr

Situationen är glasklar: Utbudet av pornografi ökar lavinartat liksom graden av våld och tvång inom porrfilmernas värld. Fler och fler upplever sig beroende av nätporr. Frälsningsarmén rustar sig till strid för människovärdet och lanserar en ny hemsida för alla som vill prata om porrkonsumtion: Starta Om.

När man talar om pornografin är det lätt att misströsta. Konsumtionen går ner i åldrarna - idag är man i genomsnitt 12 år när man för första gången aktivt söker upp porr, vanligtvis i sin mobil, på datorn i sitt hem eller till och med i skolan. I princip alla gymnasieelever tittar på porr, 10 % är högkonsumerande, det vill säga ser porr flera timmar per dag. Pornografin omsätter stora summor pengar.

Nära hundra miljoner porrfilmer på ett år

I och med möjligheten till spridning via hemsidor och nätshoppar ökar utbudet av porr för närvarande kraftigt. Enligt en undersökning från år 2017 sågs närmare 92 miljoner porrfilmer på ett år, 4,6 miljarder timmar spenderades framför porr och en enskild pornografisk hemsida hade 64 miljoner besökare på en dag.

-Konsumtionen underlättas genom tre A:n : Anonymous, Avalible, Affordable (anonymitet, tillgänglighet och prisvärdhet), säger Kremena Hultby som är verksamhetsansvarig för kvinnoarbetet Lyktan vid Frälsningsarmén i Sala.

Hon berättar att pornografin det senaste decenniet svängt mot ett allt våldsammare uttryck. Där våldet utgjorde ett undantag präglar det idag 88 % av porrutbudet. Dessutom vänder sig 95 % av porren mot kvinnor, där maktutövning strypning, kvävning och liknande blivit vanligt.

- Endast 10% av materialet visar sexualitet som något positivt, säger Kremena Hultby.

Ett bord med fokus på en dator med Frälsningsarméns "Starta Om" sajt öppen.

Vad gör hög porrkonsumtion med oss?

Det är lätt att avfärda pornografin som något normalt, som alla sysslar med någon gång i livet. Men då glömmer man de faktiska fysiska effekter som kan uppstå hos oss människor om porrkonsumtionen ökar och individen upplever att de tappar kontroll över den.

- Porr har liknande effekter som en drog som härmar effekten av dopamin i våra hjärnor. Den sex vi konsumerar aktiverar belöningscentret som skickar ut DeltaFos B - vi känner tillfredsställelse som ju är en skön känsla. Hjärnan lär sig snabbt var dopaminet finns att hämta och vill dit igen, säger Kremena Hultby.

Vissa saker kan efterhand fungera som porrtriggers för oss. Det kan vara en bild, en viss situation, eller en tid på dygnet - platser och tillfällen vi förknippar med att vi kan och vill titta på porr. Problemet, fortsätter hon, är att receptorerna i hjärnan förändras så att de till slut i huvudsak reagerar på belöningen från porren. Hos pornografiberoende kan man se att hjärnan uppvisar fysiska förändringar - en så kallad hyperfrontalitet inträder.

-Andra bra aktiviteter blir gråa i jämförelse. Vi måste ha nyheter, starkare effekter, kanske våld, säger hon.

En högkonsument får ett begränsat konsekvenstänkande och abstrakt tänkande. Hyperfrontalitet uppvisas på samma sätt hos drogmissbrukare.

- Man förändras över tid. Många vittnar om att de plötsligt finner sig i en situation där man tittar på saker man tidigare tyckte var obehagligt. Porr som passerar gränser vi aldrig skulle gått över tidigare, säger Kremena Hultby.

Skillnaden är dock att icke substansbaserat beroende inte ger permanenta förändringar, därför finns det hopp om förändring om man söker hjälp, menar hon. Det verkligt alarmerande är däremot att barn och unga mycket lättare hamnar i beroende av porr, och har svårare att sluta. Hjärnan är inte färdigutvecklad hos en ung person och effekterna av dopaminpåslagen blir mycket större.

Kopplingen till kriminalitet är tydlig

Efterfrågan på kommersiellt sex är i sig väldigt problematisk då den ofta är starkt kopplad till olika typer av kriminella nätverk. Polis och sociala myndigheter har noterat att kvinnor som utsätts för människohandel i vissa fall också blir tvingade till att delta i pornografi.

- Det finns en bild av att all porr har fullt samtycke men så är det inte. I flera fall uppger skådespelare att de har behövt delta i scener de inte har gett samtycke till. Det är även vanligt att man säljer sig själv inför kameran för att kunna försörja sig eller sin familj. Det blir en slags prostitution, säger Kremena Hultby.

Porr och våld i nära relationer går också hand i hand, något som bland annat kvinnojourer vittnar om. Då porrindustrin utnyttjar kvinnor och barn förvrids även bilden av hur man agerar mot varandra i det verkliga livet.

-Prostitutionsgruppen i Stockholm möter idag allt yngre sexköpare och gemensamt för dem alla är att de har otroligt mycket porr på sina datorer och i mobiltelefonerna. Även dokumenterade övergrepp på barn. Självklart påverkas nära och andra relationer av detta, säger Kremena Hultby.

Konsekvens av porrberoende

Den som utvecklar ett beroende av pornografi uppvisar en rad symptom, somliga liknar dem vid andra typer av missbruk. Sömnsvårigheter, ångest, depression och minskad koncentrationsförmåga är vanligt. Men också den egna sexualiteten kan ta skada.

- Man objektifierar eller översexualiserar kanske sin omgivning men får parallellt allt svårare att kunna ha sex med en verklig person. Män kan bli så kallat porrimpotenta, bara få erektioner via porr, inte tillsammans med en människa, säger Kremena Hultby.

Detta kan leda till att man låser sig och väljer ensamhet framför datorn istället för relation. Vilket i sin tur påverkar synen på kvinnor, familjer, egna relationer, framtida försök att hitta en partner och att skapa ett eget kärleksliv.

Pornografin finns också i kyrkans värld

Kristna eller andra religiösa kommer inte undan nätporrens kraft eller effekter. Porren är närvarande i kyrkan också, menar Kremena Hultby. Den som hamnar i beroende kan påverkas i sitt andliga liv, känna skuld och skam och därmed isolera sig från vänner inom församlingen.

-Personen brukar antingen förneka eller förminska sin konsumtion, eller förkasta sig själv och tro att Gud inte kan förlåta eller ha användning för en. Bägge förhållningssätten är lika förödande, säger Kremena Hultby.

En kristen människosyn handlar om mer än kropp

Hon påpekar att vi som kristna inom Frälsningsarmén har en omsorg om individen. Vårt uppdrag är att sätta personer fria från band och bojor.

-Vår lära präglas av en holistisk människosyn, där man ser människan som ande, själ och kropp. Vi har behov som vill mättas men vår sexualitet är inte bara kropp. Därför är porren en dålig kopia, som ofta lämnar personen i en känsla av tomhet. Konsumenterna utnyttjas, ja hela vår sexualitet utnyttjas, säger Kremena Hultby och fortsätter:

- Striden mot porren har andliga rötter eftersom den har en kraft och en makt som kan ta över hjärna och hjärta och dra en bort från Gud. Man blir på så sätt förslavad, inte befriad.

Många fler vill begränsa porren

Inte bara inom kyrkan väcks röster om att begränsa pornografins framfart i våra liv. Många arbetar med frågan nationellt och internationellt, till exempel kvinnojourer, ungdomsmottagningar, polis och socialtjänst. Hotellkedjor ansluter sig till PF, Porn Free/PorrFritt, en kvalitetsstämpel som sätts på de hotell och konferensanläggningar som väljer att erbjuda sina gäster en hotellvistelse helt fri från pornografiska filmer på tv. Kraven har tagits fram av Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

- Idag är 189 hotell och konferensanläggningar i Sverige certifierade som porrfria. Det gläder oss, och ännu fler frågar efter certifieringen vilken också snart kan komma att omfatta fler typer av butiker, till exempel tobaksaffärer, säger Kremena Hultby.

Nya hemsidan en verktygslåda mot porrberoende

Under våren 2018 lanserade Frälsningsarmén en sajt med namnet Starta Om. Hemsidan har vuxit fram ur ett behov att hjälpa individer som upptäckt sitt porrberoende  och vill förändras. Här finns trygga kontaktpersoner att tala eller chatta med, människor som kan skapa förtroende och som självklart har tystnadsplikt. Hemsidan vill också lyfta fram det positiva och informera om sexuell hälsa och frihet.

-Vi vill att Starta Om ska vara som en verktygslåda av det som kan hjälpa dig i din strävan att bli fri från porren. Man ska kunna få kontakt med andra online och få tips och råd som passar varje persons verklighet, säger Lovisa Landälv, som arbetar som socialkonsulent vid Frälsningsarmén i Sala och som tillsammans med Kremena Hultby har utvecklat den nya sajten.

-På Starta Om vill vi också presentera ny forskning inom området och bidra till gemenskap och öppenhet, säger hon.

Om man upptäcker att man passar in på några av kriterierna för porrberoende vill Starta Om hjälpa personer att ta en paus från sexuella intryck och handlingar. Oavsett hur man väljer att starta om är nyckeln att inte titta på nätporr under en avsedd tid. Detta är grundat i de hjärnförändringar som sker om man överkonsumerar och att den betingningen mot nätporr som kan ha uppstått får tid att ställas om.

Konkreta råd för att undvika att fastna

-Tre månader, det vill säga 90 dagar, är den tid som många använder för att starta om systemet. Ändra rutiner, förhållningssätt och vanor för att sluta titta. För vissa tar det längre tid, för andra kortare, säger Lovisa Landälv.

Den nylanserade hemsidan ger en rad konkreta råd kring hur man ska hjälpa sig själv bort från beroende.

-Det kan handla om att gå och lägga sig i tid, ladda mobilen i ett annat rum än sovrummet, bara använda dator på offentlig plats, inte onanera, föra dagbok, installera filter på sin telefon eller begränsa sin telefontid, säger Lovisa Landälv.

Här kan du läsa mer om olika verktyg och hjälpmedel för att bryta vanan av porrkonsumtion.

Samtala och stötta varandra i förlåtande miljö

Hon menar att det är helt nödvändigt att vi inom kårerna börjar tala med varandra om nätpornografin. I det övergripande perspektivet behöver vi samla relevant information och tala om porren i en större kontext, till exempel om hur världen och kyrkan påverkas.

-Det arbetet börjar vi nu i samband med att Starta Om lanseras och utvecklas. Min ambition är att resa till kårerna för att informera och samtala. Jag vill gärna ha tips, idéer och förbön för det arbetet, säger Lovisa Landälv.

I de personliga nära samtalen menar hon att vi behöver lyfta fram bekännelsen av synder, nåden och förlåtelsen. Hon hänvisar till Jakobs brev där det står det att vi ska bekänna våra synder för varandra och förlåta varandra.

-Du är inte ensam i din kamp, många är i samma sits och vi är till för varandra. Nåden håller. Det finns församlingar och gemenskaper som är goda och sunda, säger hon och fortsätter:

- Och tänk vilken dubbel vinning om vi kan hjälpa individen till ett friare liv och samtidigt sätta en käpp i hjulet för utbudet av sexuella tjänster.

Text : Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö och Carina Tyskbo

Fakta Starta Om

  • Ett forum för att prata om porrkonsumtion.
  • Information om porrens effekter på individen och samhället
  • Verktyg för att sluta konsumera porr
  • Möjlighet att få en kontaktperson som man kan ha privata samtal med om sin porrkonsumtion.

Mailadress: kontakt@startaom.se
Läs mer på : https://www.fralsningsarmen.se/starta-om

Visionen för Starta Om

  • Vi vill se en "porrfri" kyrka helgad åt Gud
  • Vi vill se individer bli fria från en tvångsmässig konsumtion av internetpornografi
  • Vi vill uppmuntra till en sund syn på sexualitet och relationer
  • Vi vill att varje barn ska få en barndom fri från nätpornografi och att varje ungdom ska få äga sin egen sexualitet.

Källor och länkar

www.startaom.se
www.porrfritt.se