logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Socialtjänsten och Frälsningsarmén i samarbete mot gängkriminaliteten

Skjutningar, sprängningar, droghandel och grova våldsbrott. Den gängrelaterade kriminaliteten är en het politisk fråga. Men hur ska man komma till rätta med problemen? I Stockholmsförorterna Hässelby och Vällingby har Frälsningsarmén blivit en viktig del av lösningen.

Hur ska den tilltagande gängkriminaliteten i Sverige minska? Det är frågan på mångas läppar just nu. Samtidigt som politiker efterlyser hårdare straff och tuffare tag mot gängkriminella finns det också en insikt om behovet av fler förebyggande insatser. Inte minst för att minska nyrekryteringen till gängen.

I Hässelby och Vällingby utanför Stockholm har Frälsningsarmén blivit en viktig del av lösningen på problemen.

— Den som köper droger i dag får dem ofta levererade av en ung kille mellan 12 och 14 år, som inte är straffmyndig. Vi vill komma in med förebyggande insatser innan gängen får tag i killarna, berättar Per-Johan Fernström, verksamhetschef på Frälsningsarmén.

Vad kan man göra för att minska brotten

Per-Johan Fernström som är verksamhetschef på Frälsningsarmén. Han tittar till vänster om kameran och har ett par solglasögon på huvudet.
Per-Johan Fernström

Socialtjänsten i Hässelby-Vällingby har nyligen tecknat så kallade sociala utfallskontrakt med fem upphandlande aktörer, varav Frälsningsarmén är en. Modellen med sociala utfallskontrakt är relativt oprövad i Sverige, men handlar i grunden om att Socialtjänsten kan besluta om vissa insatser, medan frivilliga aktörer utför samma insatser.

Frälsningsarméns roll i sammanhanget handlar om att stärka föräldrarnas relation till barnen. Fokus kommer vara på familjer där barnen befinner sig i riskmiljöer. Tanken är att gå in med insatser redan när barnen är i mellanstadieåldern. Allt för att hindra att gängen rekryterar barnen som drogkurirer.

— Om vi inte kommer in med förebyggande insatser tidigt, så spelar det ingen roll att polis och domstolar lagför och straffar gängmedlemmar. Vår uppgift är att försöka förhindra nyrekryteringen genom att få unga killar att välja en bättre väg i livet, säger Per-Johan Fernström.

Använder en internationellt beprövad modell

I arbetet kommer modellen Connect att användas. Modellen har tidigare använts med framgång av Frälsningsarmén i USA, Storbritannien, Australien och Kanada.

— Vi upprepar egentligen bara det som har visat sig fungera i förorter i andra länder. Men vi har även anpassat modellen efter förutsättningarna här, berättar Per-Johan Fernström.

Föräldrar till barn i riskzonen kommer genom modellen få ta del av verktyg för att etablera en bättre relation till sina barn. Under tre månader erbjuds föräldrar att vara med på en föräldragrupp varje vecka. Parallellt får de veckovisa besök av en föräldrapedagog.

— Vi vill hjälpa föräldrarna att hjälpa sina barn, genom att jobba med anknytning och dialog på olika sätt. Vi vet att det här är en otroligt viktig del för att barn inte ska hamna i missbruk och kriminalitet, förklarar Per-Johan Fernström.

Frälsningsarmén kan bidra med förtroende

Samarbetet mellan Socialtjänsten och frivilliga aktörer är något som Per-Johan Fernström ser positivt på. Han menar att den typen av samarbeten är avgörande för att komma till rätta med problemen. Socialtjänsten är viktig, men tillsammans med frivilligorganisationer kan man göra ännu större nytta och dra nytta av ett större förtroende, menar han.

— Vi har ett helt annat ”gatuvärde” än Socialtjänsten. Vi kan bidra med ett förtroende som myndigheter inte har i de här sammanhangen. Alla förstår att vi inte är ute efter att skada eller sätta dit, utan bara för att hjälpa och stötta.

Den här sortens samarbeten, där offentliga och civila aktörer samarbetar, är något som Per-Johan Fernström hoppas kommer sprida sig och spela en viktig roll i den fortsatta kampen mot gängkriminaliteten. Ute i Europa är liknande samarbeten betydligt vanligare.

— Stat och kommun kommer inte kunna hantera situationen. Jag tycker mig märka en större insikt om att man måste pröva nya metoder och arbeta tillsammans med olika frivilligorganisationer för att komma till rätta med problemen, säger han.

Förhoppningen är att 50–70 familjer i Hässelby och Vällingby, med barn som är mellan 10 och 14 år, ska erbjudas insatser i ett första skede. Projektledare från Frälsningsarmén kommer Jenny Alm vara, som annars leder arbetet på Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla.

FAKTA: Sociala utfallskontrakt

Ett socialt utfallskontrakt innebär att socialtjänsten tecknar avtal med frivilliga aktörer. Socialtjänsten upprättar en plan för vilka insatser som ska genomföras, medan de frivilliga aktörerna får i uppdrag att utföra insatserna.

Frivilligaktörerna får en viss grundersättning, men får sedan betalt i omgångar, och fullt betalt först när vissa mål har uppnåtts. De kompenseras alltså i förhållande till hur väl insatsen faller ut. Därav namnet utfallskontrakt.

Text: Lukas Berggren

Läs mer