logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarmén har mött sociala behov i 140 år

Bredden i det sociala arbetet är en av de saker som utmärker Frälsningsarmén. Det menar Robert Tuftström, som leder arbetet på den sociala divisionen. ”Vi är inte så intresserade av att starta en massa verksamheter, men eftersom vi har funnits i nästan 140 år har vi hunnit identifiera en hel del sociala behov som vi har försökt möta”, säger han.

I nästan 140 år har Frälsningsarmén bedrivit socialt arbete bland människor i utsatthet. Under ett sekel har det hunnit startas en hel del verksamheter. Gemensamt för dem alla är att de har uppstått utifrån de sociala behoven i tiden.

— Vi vill möta de sociala behov som finns i vår tid och vara en röst för människor i utsatthet, säger Robert Tuftström, som leder arbetet på Frälsningsarméns sociala division.

”Vi har hjälpt personer i hemlöshet och missbruk i nästan 140 år”

Robert Tuftström

Arbetet med personer i hemlöshet, missbruk och olika former av beroende har funnits med sedan starten och utgör fortfarande en viktig del i Frälsningsarméns sociala verksamhet.

Frälsningsarmén arbetar utifrån en tydlig vårdkedja, där slutmålet är återupprättade liv. Här ryms både uppsökande verksamhet, sociala mötesplatser, härbärgen, akut- och motivationsboenden, behandlingshem och utslussningsboenden.

— Genom de olika delarna i vårdkedjan vill vi hjälpa personer ett steg i taget och tror att återupprättelse är möjlig, säger Robert Tuftström.

I och med det större utbudet av nätpornografi har en ny typ av beroendeproblematik uppstått.

— Det är ett exempel på en nutida problematik. Genom vårt arbete med ”Starta om” hjälper vi inte minst unga människor som har fastnat i porrmissbruk.

Skydd och hjälp till människohandelns offer

Människohandel är en annan social problematik som har ökat i omfattning på senare år. Här driver Frälsningsarmén två skyddade boenden dit både kvinnor, män och barn kan komma och finna en fristad. Även kvinnor som utsatts för våld i nära relationer eller hedersvåld har möjlighet att komma till Frälsningsarméns skyddade boenden.

— Vi kan erbjuda både stödsamtal, arbetsträning och social gemenskap. Vi hjälper även till med myndighetskontakter och genomför integrerande insatser. Vi har dessutom särskilda aktiviteter för att möta barnens behov, berättar Robert Tuftström.

I Stockholm driver Frälsningsarmén ett traffickingcenter. Genom ett samarbete med två advokatbyråer kan personer utsatta för människohandel få juridisk hjälp.

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på ryggen håller armen om en ung kvinna och de går tillsammans uppför en trappa.
Bilden är arrangerad. Foto: Jonas Nimmersjö

Gemenskap och stöd till nya i Sverige

Under parollen ”För en väg in i gemenskap” hjälper Frälsningsarmén personer som är nya i Sverige. Det kan handla om EU-migranter, tredjelandsmedborgare eller asylsökande.

— Vi har bland annat ett särskilt härbärge dit både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare kan komma för att äta kvällsmat, sova och äta frukost, berättar Robert Tuftström.

EU-centret i Stockholm finns även en dagverksamhet för personer som befinner sig i Stockholmsområdet.

Vid kvinnocentret i Akalla får utrikesfödda kvinnor lära sig svenska, umgås med andra kvinnor och hjälp att närma sig arbetslivet. En målsättning med arbetet är att stärka kvinnornas självkänsla.

— Den största glädjen är att se kvinnor sträcka på sig, att de kommer ur depression och börjar drömma, säger Jenny Alm, som är verksamhetsansvarig på kvinnocentret.

Omfattande socialt arbete bland barn, unga och familjer

Det sociala arbetet bland barn, unga och familjer består av flera olika delar.

Till HVB-hemmet FAM-huset utanför Borås kommer föräldrar med barn under 13 år för att bo tillfälligt. Målet är att barn ska kunna växa upp i trygghet. Här bedrivs en tvärvetenskaplig verksamhet med stöd av socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, förskolepedagog och psykolog.

— Vi har möjlighet att både utreda, behandla och placera, säger Robert Tuftström.

Vårsol samtalscenter i Jönköping erbjuder stödgrupper och enskilda samtal för såväl barn som vuxna.

— Behoven kan se väldigt olika ut. Det kan handla om alltifrån ett barn som upplever våld i hemmet till föräldrar som behöver hjälp att sätta gränser, förklarar Robert Tuftström.

Till Vårsols stödboende kommer ungdomar mellan 16 och 20 år som har någon form av social problematik eller som varit på HVB-hem och nu är redo för nästa steg.

En barngrupp tillsammans med kvinnlig personal från Frälsningsarmén på utflykt i skogen.
Bilden är arrangerad. Foto: Jonas Nimmersjö

Gängkriminaliteten ett av vår tids stora problem

Ett stort problem i vår tid är den tilltagande gängkriminaliteten. Här samarbetar Frälsningsarmén med organisationen Heart of Evangelism för att hjälpa både gängledare och gängmedlemmar att komma bort från gängen.

— Medelåldern för gängmedlemmar och gängledare är väldigt låg. Många lever i en väldigt utsatt situation och behöver hjälp för att ta sig ut ur gängen, förklarar Robert Tuftström.

För att förhindra att barn och unga hamnar i gängens klor arbetar Frälsningsarmén även med att stötta föräldrar och skapa en meningsfull fritid för barn i riskzonen.

— Vi ser hur gängen lockar barn och unga att bli kurirer för droger, eftersom de inte är straffmyndiga. Vi jobbar på olika sätt med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga i riskzonen, men vi stöttar dessutom deras föräldrar. Allt för att förhindra att barnen fastnar i gängens nät, säger Robert Tuftström.

Text: Lukas Berggren

Läs mer