logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Södertälje kår motverkar våld och utsatthet

Frälsningsarmén i Södertälje var en uppskattad partner under den stora manifestationen söndagen den 9 oktober mot de ökande skjutningarna. Genom att med tron i centrum arbeta förebyggande vill kåren stötta barn och unga som riskerar hamna i kriminalitet. Samtidigt ökar trycket från hjälpsökande som drabbats av stigande mat- och elpriser.

I Södertälje har skjutningarna och det eskalerande våldet under de senaste veckorna berört invånarna starkt. Så också Frälsningsarmén, som såg det som självklart att medverka under en manifestation på Södertälje torg, där också representanter från kommunen, föreningar, myndigheter och kulturlivet fanns på plats. 

- Vi ser det som vår naturliga uppgift att lyssna in vad som sker i samhället och reagera. Det är viktigt att i den här situationen kroka arm med alla goda krafter i samhället, säger Leif Öberg, kårledare för Frälsningsarmén i Södertälje.

Fritidsgård och läxhjälp motverkar utanförskap

Han berättar att kommunens samordnare gav uttryck för sin tacksamhet över att också Frälsningsarmén slöt upp vid manifestationen. För kåren ser man barn- och ungdomsverksamheten som förebyggande mot alla former av destruktivt liv och våld i samhället. Fritidsgården på fredagskvällar, och samtal om tro och liv är en viktig del för att möta också de unga som kommer från mer utsatta hemsituationer. 

- Vi ser också att vår senast startade verksamhet med individuell läxhjälp är mycket väsentlig för att barn ska lyckas med sina studier. Enligt forskningen är det en av de mest effektiva sätten att förebygga utanförskap och kriminalitet, säger Leif Öberg.

Samverkar med samhällets alla resurser

Han menar att kårens scoutverksamhet också den fyller en förebyggande funktion. Genom det långsiktiga arbetet, där alla samhällets resurser samverkar, kan rekrytering in i kriminalitet motverkas.

- Och för oss är tron central i allt vi gör. En personlig relation till Jesus är det bästa ”vaccinet” mot alla former av våld och destruktivitet. Det vill vi bidra med efter allra bästa förmåga, poängterar Leif.

Fler än tidigare hjälpsökande

Den ökade utsattheten som kommer i spåren av stigande mat-, el- och bränslepriser drabbar också befolkningen i Södertälje, som redan innan hade en hög andel av behövande personer. Trycket från direkt hjälpsökande har ökat betydligt hos Frälsningsarmén och behovet är också mer frekvent från över tid, menar Leif Öberg. Många visar tecken på oro, sorg och ibland uppgivenhet eller ilska när problematiken berörs. Kåren möter dagligen social utsatthet, särskilt i samband med torsdagar då det Sociala Caféet är öppet. Där finns möjlighet till både drop-in samtal och andakt. 

- Andakten fyller hela vårt café med folk varje vecka. Där förmedlar vi ett evangelium med hopp istället för hopplöshet, frid istället för oro  och upprättelse för människor som upplever sig betryckta, säger han.

Fattiga pensionärer och utförsäkrade får hjälp

Såväl ensamstående föräldrar och familjer som saknar medel för att köpa mat och hygienartiklar söker hjälpen, liksom pensionärer där folkpension inte räcker till matkostnader, elräkningar, hyra med mera. Frälsningsarmén möter även individer som av olika skäl blivit utförsäkrade från Försäkringskassan trots dokumenterade diagnoser - personer som inte uppfyller socialtjänstens alla krav för att kunna få bistånd. 

- Socialtjänstens norm har inte uppgraderats till nuvarande kostnadsbild, då blir det ännu svårare. Nu ser vi fler nya hjälpsökande som tidigare varit på marginalen men klarat sig, menar Leif Öberg. 

Samverkar för ukrainska flyktingar

Frälsningsarmén i Södertälje har även besökts av människor som flytt från krigets Ukraina och som behövt hjälp med boende, mat och hushåll. 

- Dock är vår upplevelse att våra vänner ifrån Ukraina gör allt som står i deras makt för att klara sig själva. Tillsammans med den ukrainska föreningen rådgör vi kring hur vi på bästa sätt kan samverka för dem som flytt, avslutar Leif Öberg. 

 

Text: Carina Tyskbo
Foto: Frälsningsarmén Södertälje

”Det är viktigt att i den här situationen kroka arm med alla goda krafter i samhället.”

Leif Öberg, kårledare för Södertälje.

Hjälp en person i utsatthet

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr Fika och gemenskap för en person i hemlöshet.
  • 150 kr Mössa och vantar till någon som fryser.
  • 300 kr Kläder till ett barn som lever i utsatthet.
  • 500 kr Liten matkasse till en ekonomiskt utsatt barnfamilj.
  • 1000 kr Stor matkasse till en ekonomiskt utsatt barnfamilj.

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt