logotype
Hjälp ett barn i utsatthet - ge en gåva nu

Nöden växer hos barnfamiljer och äldre

Just nu ser Frälsningsarmén hur nya grupper av människor får allt svårare att klara sig i den strama ekonomiska situation som råder. Allt fler ensamstående mammor och äldre tvingas söka hjälp för att klara mat, kläder, hyra och mediciner. I den nya utsattheten kommer vi med stöd, men behoven är stora och ökar.

Sverige befinner sig för närvarande i en väldigt utsatt situation med ökade räntor, höga elpriser, dyrt bränsle och en inflation som pressar upp matpriserna alltmer. Familjer, äldre och andra grupper drabbas hårt ekonomiskt. Många får svårt att betala hyran och samtidigt klara vardagens utgifter som mat, kläder och förbrukningsartiklar. Andra kan inte hämta ut nödvändiga mediciner.

Människor saknar marginaler

Oväntade räkningar kan slå omkull hela budgeten och sådant som rör barnens välfärd, som exempelvis mat, matsäck, kläder efter säsong, eller en födelsedagspresent till barn och barnbarn. Människor som aldrig drabbats av ekonomisk åtstramning tidigare har fått en kännbar förändring i sin livssituation och tvingas nu be om hjälp. Och för dem som redan levde på marginalen blir situationen ohållbar och man riskerar att vräkas och hamna på gatan.

Fler och fler söker hjälp hos Frälsningsarmén

Allt detta har lett till att antalet hjälpsökande hos Frälsningsarmén har ökat dramatiskt. Besökarna visar en större desperation än tidigare. Unga mammor gråter i telefonen då de inte kan ge barnen mat, en familj kan ha en tusenlapp kvar att leva av när räkningarna är betalda. Äldre äter ensidigt, vitaminfattigt eller så lite som möjligt. Många känner stor skam inför att behöva söka hjälp. Tidigare har de varit vana att klara sig och inte behövt belasta samhället.

Större kontrast mellan fattig och rik

Barnfattigdomsrapporter visar att glappet mellan dem som har det sämst och medelinkomsttagare är högre än på länge. Landet där vi värnar välfärden och barnets bästa riskerar att på allvar falla tillbaka till ett klassamhälle som vi lämnat för länge sedan.

Barn och unga jämför sig med vad andra har och gör. Prestige och krav på dyra märkesvaror pressar unga ända ner i barnaåren. Vi ser redan nu konsekvenserna genom till exempel rekrytering till gängkriminalitet där pojkar kan tjäna snabba pengar; eller hemsidor där flickor tjänar mycket på att visa upp lättklädda bilder av sig själv.

Barnfamiljer drabbas hårt

För utsatta barnfamiljer innebär den ekonomiska situationen en stor stress. Många föräldrar känner desperation och skam när de inte kan klara barnens vardag, ens sätta mat på bordet. Man kan också känna rädsla för att barnen ska bli utsatta för mobbing på skolan då de inte kan göra samma sak som andra barn, eller när de bär gamla eller fel kläder för säsong.

Svenska skolor rapporterar om att barn äter mycket mer skolmat än tidigare, i synnerhet innan eller efter en helg. Flertalet familjer ser sig tvingade att helt enkelt hoppa över middagen. Längre skollov blir en stor prövning, då ingen skollunch serveras på veckor eller på två långa sommarmånader.

Så hjälper Frälsningsarmén barnfamiljer:

 • Utdelning av matkassar och blöjor.
 • Rekvisitioner på kläder eller nya/begagnade kläder från verksamheternas egna klädinsamlingar.
 • Ekonomisk rådgivning.
 • Ansökan om bistånd utifrån en personlig ekonomisk bedömning.
 • Hjälp med myndighetskontakter.
 • Matsäck eller liknande till skolutflykter.
 • Leksaker eller andra gåvor till födelsedagar och firanden.
 • Bidrag till aktiviteter.
 • Läxläsning för barn.
 • Svenskträning för föräldrar (även barn) med annat modersmål.
 • Kostnadsfria eller billiga aktiviteter på Frälsningsarmén som till exempel kvällsträffar, helgläger, körer och orkestrar.

Äldre personer

Frälsningsarmén möter dagligen äldre som har svårt att klara sig på sin pension. Nu är situationen ännu tuffare. Det kan vara kvinnor som levt på sin makes lön, eller pensionärer som varit arbetslösa innan pensionering och därmed har en alldeles för låg ersättning. Även äldre i utsatthet, missbruk eller hemlöshet blir särskilt utsatta när matpriserna stiger.

Att be om hjälp känns för många svårt och förknippas med skam. En generation som alltid kunnat klara sig själva blir plötsligt utlämnade åt andra. Många äldre saknar nätverk och kan eller vågar inte belasta anhöriga. Det blir svårt att finnas för barnbarn eller andra yngre släktingar, till exempel att bjuda på mat, bjuda på en liten utflykt eller att uppvakta med en födelsedagspresent - som är viktigt för de flesta äldre att kunna göra.

Så hjälper Frälsningsarmén äldre:

 • Utdelning av matkassar.
 • Rekvisitioner på kläder eller nya/begagnade kläder.
 • Ekonomisk rådgivning.
 • Hjälp med myndighetskontakter.
 • Ansökan om bistånd utifrån en personlig ekonomisk bedömning.
 • Bidrag till aktiviteter.
 • Gemenskap och möjlighet att få ett nätverk genom att kostnadsfritt eller till reducerat pris delta i kårernas verksamheter, såsom utflykter, äldreläger, veckoträffar, gudstjänster, promenader och musik.

Hjälp att hitta ekonomiskt stöd

Både familjer, äldre och andra som lever i den nya utsattheten kan uppleva att det är väldigt svårt att förstå och hantera hur man exempelvis söker bidrag eller tar reda på sina rättigheter. På Frälsningsarmén finns personer som kan hjälpa till att söka fondmedel, fylla i bidragsansökningar, hitta på hemsidor, kontakta myndigheter och förklara eller översätta svårläst svenska.

Frälsningsarmén driver också opinion och debatt gentemot politiker och makthavare som vi menar bör ta ett mycket större ansvar för de nya utsatta och höja exempelvis de bidragsnivåer som stått stilla länge medan allt annat fördyrats.

Förutom det rent praktiska uppskattar många det stöd som det är att bli lyssnad på, trodd och få ett varmt bemötande. Hos Frälsningsarmén betonas alltid och utan urskillning att det inte är någon skam att vara hjälpsökande. Med gemensamma krafter och med gåvor från en generös allmänhet vill och kan vi lindra nöden.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö