logotype
Stöd vårt internationella arbete

Ett år av krig i Ukraina – så hjälper Frälsningsarmén

Mat, kläder, sovplatser, gemenskap, myndighetskontakter, jobbcoachning, språkträning, gudstjänster och ett varmt och mänskligt välkomnande. Allt detta och mycket mer har Frälsningsarmén erbjudit de flyktingar som under ett år av förödande krig strömmat in från Ukraina.

Ett år har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina och hela världen fick bli åskådare till ett krig som slog städer, infrastruktur, sjukhus, skolor och bostäder i spillror, skadade och dödade invånare och jagade miljontals ukrainska invånare på flykt ur landet. Efter attacken i gryningen den 24 februari 2022 började enorma flyktingströmmar omedelbart att röra sig mot landets gränser. Chockade, vilsna och rädda människor anlände till gränsområdena och strömmade ut i Europa.

Samtidigt mobiliserade Frälsningsarmén för att hjälpa - inne i Ukraina, i gränsländerna och här hemma i Sverige. Ett särskilt kristeam för frågan inrättades på högkvarteret i Stockholm och en insamlingskampanj för Ukraina lanserades i digitala kanaler för att omedelbart få in medel till den riksomfattande hjälpen. Innan de flyende hänvisades till flyktingboende hjälpte Frälsningsarmén på flera orter till vid akut behov av övernattning. Vissa kårer erbjöd hyra av lägenheter i samarbete med Migrationsverket. På flera håll ställde sig Frälsningsarméns personal till förfogande för att bege sig dit insatserna behövdes som mest.

I podden Kylskåpsradion, som produceras av Frälsningsarmén, möter Gabriel och dockan Åsskar tusentals lyssnande barn varje vecka. Ett specialavsnitt om Ukraina-kriget i februari månad besvarade barns oroliga frågor som strömmade in till podden, med fokus på ökad kunskap om till exempel de konflikter som kan ligger bakom ett krig. Barnen uppmuntrades att vara öppna med sin oro och se upp med desinformation på nätet.

I mars 2022, bara några veckor efter krigsutbrottet, hölls en stor välgörenhetskonsert på Templets kår i Stockholm. Initiativtagarna och musikerna Magnus Helmner och Erik Palmqwist, tillsammans med välkända artister som Helen Sjöholm, Stefan Sundström och Jonatan Johansson, uppträdde gratis. Publiken och de som följde konserten på webben samlade denna kväll in mer än 100 000 kronor som gick till akuta förnödenheter på Frälsningsarméns nio platser inne i Ukraina och även i de omkringliggande länderna.

Bistod regeringen kring transitboenden

I april 2022, drygt två månader efter krigsutbrottet, hade Sverige tagit emot 34 000 ukrainska flyktingar. Runtom i landet arbetade Frälsningsarmén intensivt för att möta behoven. Regeringen fick hjälp att utrusta och bemanna statliga transithärbärgen i flera städer. Många av kårerna bjöd in till mötesplatser och social samvaro och delade ut matkassar och presentkort på mat, filtar, madrasser och sovsäckar.

Nödvändig samhällsinformation, tolkningshjälp med mera är viktigt för den som flyr sitt land och utlämnad hamnar i ett helt nytt. På flera kårer i landet informerade man om hur man registrerar sig hos myndigheter för att få tillgång till boende, hälsovård, utbildning och jobbcoachning.

Myrorna hjälpte och sommarläger för kvinnor

Många ukrainska flyktingar i nöd som behövde kläder, leksaker, möbler, husgeråd och annat, fick under året hjälp genom rekvisitioner för att kunna handla på Frälsningsarméns second hand-kedja Myrorna. Allmänhetens vilja att skänka bland annat kläder ökade också på grund av kriget, vilket gynnade Myrornas möjligheter att sälja mer och därmed Frälsningsarméns möjligheter att hjälpa fler flyktingar i vårt land.

I juni deltog ukrainska flyktingkvinnor i Akalla kvinnocenters och Vasakårens årliga sommarläger i Rättvik. Gemenskap, sånger, lekar och utflykter i den vackra naturen stod på schemat och hjälpte deltagarna att under en vecka koppla av från krigets oro.

Templet och Hällnäs viktigt för flyktingar

På Templets kår i Stockholm etablerades Ukraina-hjälpen mer och mer och så småningom möttes mellan 150-170 personer från landet varje vecka. Här erbjöds mat, tolkningshjälp, stödsamtal, information, hjälp med myndighetskontakter, aktiviteter för barnen, fester och sångstunder. Allt i samarbete med bland annat Svenska Kyrkan på Östermalm, Gula Änglarna och Campus Manilla.

 På den lilla norrländska orten Hällnäs arbetar många östeuropéer och när kriget bröt ut anlände många släktingar dit. Frälsningsarméns kår blev centrum för ett trettiotal ukrainska mammor med barn som fick gemenskap, språkträning, stödsamtal och information från myndigheter. Målet med den intensiva svenskträningen var att de ukrainska barnen skulle kunna börja i vanlig skolklass.

Tre äldre damer som undervisar tre barn i ett klassrum. Barnen sitter vid varsina skolbänkar, och på bänkarna ligger det skolmaterial i form av pennor, papper och mappar.
Ett trettiotal flyende mammor med barn sökte sig till Frälsningsarmén på lilla norrländska orten Hällnäs, som under året fokuserat på hjälp och stöd till familjerna och svenskundervisning, lekar och gemenskap för barnen.

Samarbete med Migrationsverket

I Umeå upplät Frälsningsarmén i samarbete med ”Vän i Umeå” sina lokaler samt personal och frivilliga till en samlingsplats för familjer från Ukraina. Kåren höll öppet under fredagseftermiddagar för fika, samtal och lek och hjälp med myndighetskontakter.

Hos Frälsningsarmén i Västerås samarbetade man med Migrationsverket och övriga civilsamhället med att förbereda lägenheter för flyktingar. Personal och volontärer från Frälsningsarmén erbjöd samtalsstöd, serverade fika och delade ut rekvisitioner till Myrorna. Genom kårens kurativa arbete knöts kontakter med familjer och ungdomar som på olika sätt fick stöd.

Trygga barn och mötesplatser

På en del orter startade Frälsningsarmén öppen förskola för flyktingbarn. På Södra Vätterbygdens kår delade man ut ”lekpåsar” till ukrainska barn och utbildade volontärer enligt ”I trygga Händer”, Frälsningsarméns etiska vägledning för att minska risken att unga utsätts för någon form av övergrepp.

Andra kårer och verksamheter som bland annat via statliga bidrag kunde stötta flyktingarna från Ukraina var Frälsningsarmén i Skövde och Halmstad samt Akalla kvinnocenter, som hjälpte kvinnor och även barn, Husby kårplantering som fokuserade på barn och unga samt Frälsningsarméns sociala center i Stockholm, som bland annat välkomnar personer i hemlöshet.

Flera kårer bedrev dessutom under året egna insamlingar för att på lokal nivå kunna hjälpa de ukrainare man mötte. Flertalet stödkonserter arrangerades i landet och musikkårer spelade spelat ute i städerna med möjlighet för lyssnarna att skänka pengar.

Stor kunskap om risk för människohandel

På senhösten 2022 befann sig över sju miljoner ukrainska människor på flykt i Europa. Hela 87 procent av dem var kvinnor och barn, med pappor som stannat i hemlandet för att tjänstgöra i armén. Många kvinnor var lågutbildade och möjligheterna till arbete begränsade. Detta ökade i sin tur ytterligare risken för människohandel. Frälsningsarméns breda kunskap om människohandel och arbetsexploatering kom till nytta i fortsatt stöd, hjälp och information om möjligheter, rättigheter och risker.

Arbetsmarknadsprojekt

Under julperioden sökte sig många flyktingar till kårer och verksamheter och fick del av julmat, julsamlingar med tomte och julklappar till barnen, fin gemenskap och även artister från det egna landet som framträdde.

I januari 2023 besökte representanter från EU-kommissionen Frälsningsarméns EU-center i Stockholm. Här inleds ”ESF Care Jobbintegration ukrainaflyktingar" som syftar till att 200 ukrainska flyktingar innan årets slut ska få hjälp att knytas närmare den svenska arbetsmarknaden och söka jobb i Sverige. En viktig del i detta är språkundervisning i svenska och även engelska.

Fortsatt information och engagemang

I Frälsningsarméns kommunikationskanaler har det under hela krigsåret regelbundet informerats om vad som sker i form av hjälp; inne i Ukraina, i de omgivande länderna och i Sverige. Många flyktingar har vittnat med egna personliga berättelser om hur hjälpen mitt i nöd och oro tagit dem ett steg närmare trygghet och, hopp och framtidstro.

Utmaningarna är fortsatt stora för många ukrainare, men Frälsningsarmén fortsätter hjälpen i samarbete med civilsamhälle och myndigheter.

Text: Carina Tyskbo, Teresia Jansson
Foto: Jonas Nimmersjö

Hjälp de som drabbats av kriget i Ukraina