Stöd vårt internationella arbete

Hjälp till frusna flyktingar i Ukraina

Kriget i Ukraina pågår nu i vintertid. Cirka 8 miljoner människor, de flesta kvinnor och barn, befinner sig fortfarande på flykt i Europa. Nu pågår en insamling som ska hjälpa flyktingar från Ukraina att klara vintern.

– Vinterkylan slår hårt mot alla de människor som befinner sig på flykt från Ukraina. Med årets insamling vill vi sprida värme till de ukrainska flyktingarna, säger Christian Lerne, enhetsledare för internationellt bistånd på Frälsningsarmén i Sverige.

Över sju miljoner människor befinner sig på flykt från Ukraina i Europa. Hela 87 procent av dem är kvinnor och barn. Papporna är oftast kvar i Ukraina, för att tjänstgöra i armén.

– Kvinnor och barn är som vanligt extra utsatta på flykt, så det känns verkligen angeläget att hjälpa dem i deras utsatthet, säger Christian Lerne.

Lågutbildade kvinnor är en särskilt utsatt grupp

Många mammor och andra kvinnor som flytt från Ukraina är fattiga och lågutbildade. Att hitta ett jobb i ett nytt land är en stor utmaning.

– Många länder har redan en hög arbetslöshet. Att komma in på arbetsmarknaden som lågutbildad kvinna, och utan att kunna språket, är nästintill omöjligt, förklarar Christian Lerne.

Kvinnor från Ukraina utsätts ofta för försök till människohandel. I sin utsatta situation ses de som enkla byten, och lockas inte sällan med attraktiva jobberbjudanden. Men i stället luras de in i prostitution och andra slavliknande arbetsförhållanden.

– Där kan Frälsningsarmén arbeta förebyggande mot människohandel, genom att informera kvinnor på flykt om de risker som finns och hur de kan skydda sig, berättar Christian Lerne.

”Många mammor är oroliga”

Vinterkylan i kombination med både skenande priser och en tilltagande saknad efter nära och kära i hemlandet – innebär en förvärrad situation för de människor som befinner sig på flykt undan krigets fasor.

– Vi märker att många mammor oroar sig för hur de ska klara vintern. Med vår insamling vill vi minska oron och möta deras grundläggande behov, säger Christian Lerne.

Redan nu har Frälsningsarmén 65 olika projekt i gång för att hjälpa flyktingar från Ukraina.

– Tio av projekten är medfinansierade från Sverige och finns i länder som Ukraina, Lettland, Rumänien och Moldavien, berättar Christian Lerne.

Porträttbild av Christian Lerne som är enhetsledare för internationellt bistånd på Frälsningsarmén i Sverige.
Christian Lerne

Hjälp för att klara de tuffa vintermånaderna

Frälsningsarméns fokus just nu är framför allt på att dela ut nödhjälp och vinterkläder till människor på flykt. Det finns även behov av att förstärka många provisoriska hem, så att människor ska slippa frysa under vintern.

– Det handlar helt enkelt om att på olika sätt hjälpa människor att klara de tuffa vintermånaderna, förklarar Christian Lerne.

Nödhjälpen som Frälsningsarmén delar ut till ukrainska flyktingar består av så grundläggande saker som mat, vatten och sanitetsprodukter.

– Vi delar även ut presentkort till livsmedelsaffärer, så att de människor som har möjlighet kan köpa egen mat, berättar Christian Lerne.

Under hösten  2022 har Frälsningsarmén startat upp flera arbeten som hjälper barn från Ukraina att klara sin skolgång. Livet på flykt är tufft för barnen, men de barn som klarar skolan kan ändå känna hopp om en bättre framtid – när kriget väl är över.

– De flesta barnen kan vi hjälpa genom att de går i lokala skolor, utanför Ukraina. En del av barnen får i stället distansundervisning från sina skolor i Ukraina, och då kan vi skapa möjligheter för dem att följa undervisningen via nätet, förklarar Christian Lerne.

De flesta vill återvända till Ukraina – men inte nu

En undersökning från FN-organet UNHCR visar att 81 procent av de ukrainska flyktingarna planerar att återvända till Ukraina. Men endast 13 procent ämnar återvända under de närmaste månaderna. Hjälpbehoven är således fortsatt stora och kan dessutom öka, säger Christian Lerne.

Christian Lerne har stora förhoppningar insamlingen.

– Vi vill förstås hjälpa så många som möjligt, så att de klarar vintern.

Text: Lukas Berggren

Hjälp de som drabbats av kriget i Ukraina

Exempel på hur din gåva hjälper:

 • 100 kr – Matpaket och filt till en person.
 • 200 kr – Hygienartiklar till en familj.
 • 400 kr – Matpaket och filtar till en familj.

FAKTA: Flyktingar från Ukraina

 • Cirka 8 miljoner människor är på flykt från kriget i Ukraina. De flesta är kvinnor och barn.
 • 81 procent av de ukrainska flyktingarna planerar att återvända till Ukraina, men endast 13 procent ämnar återvända under de närmaste månaderna.
 • Många mammor oroar sig för hur de ska klara vintern.
 • Det finns stora behov av nödhjälp och vinterkläder just nu.

FAKTA: Frälsningsarméns Ukraina-projekt

 • Hittills har 85 projekt i 11 olika länder finansierats genom Frälsningsarméns internationella högkvarter, IHK.
 • 28 internationella teammedlemmar från IHK och 11 olika territorier placerades under 2022 ut för att stötta dessa projekt i Moldavien, Rumänien och Polen.
 • Antalet personer som nås av dessa projekt är 160 729.
 • Arbetet täcker ett flertal i områden såsom livsmedelsförsörjning (matpaket, lagad mat, kontant- och kupongbaserad assistans), kort- och långsiktigt boende, tillhandahållande av hygienartiklar, vattenfilter, skolmaterial, sängkläder, kläder, SIM-kort, hushållsutrustning, fysiska och mentala hälsoprogram, emotionell och andlig vård, traumarådgivning, arbete mot människohandel samt integrationsprogram (språkkurser, barnläger med mera).
 • Antal personer som får hygienpaket: 64 257
 • Antal matpaket: 93 009
 • Antal lagade måltider: 682 719
 • Antal personer som får kuponger/kontantbaserad assistans: 130 926
 • Antal personer som får kuponger skolmaterial, sängkläder, kläder, SIM-kort etcetera): 105 044
 • Antal personer som erhållit skydd i Frälsningsarméns anläggningar: 18 284
 • Antal övernattningar som erbjuds i i Frälsningsarméns anläggningar och partneranläggningar: 1 119 178
 • Antal personer som får hälsostöd: 15 201
 • 15 hjälpförsändelser transporterades till Ukraina från Tyskland, Polen och Frankrike. Totalt inkluderade dessa 74 pallar med livsmedel och hygienartiklar, kläder och sängkläder, generatorer, vattenfilter, elektrisk utrustning med mera. Kostnaderna för dessa transporter ligger utanför det totala beloppet.
 • Dessutom finns det många andra lokala program som inte samordnas av IHK. Sedan krigets början har stöd getts till ukrainare på flykt i 29 länder i Europa. Utöver detta görs visst stöd till ukrainare som flytt till andra delar av världen som Japan och USA.