Vår vison:

"Vi vill vara Jesu händer". Vad gjorde Jesu händer? Studerar vi evangelietexterna i bibeln ser vi att Jesu händer räcktes ut till människor och reste upp dem. De tog i döda och livet återvände. Händerna bröt brödet och mättade hungriga. De tog upp barnen i famnen och välsignade dem. Händerna rörde vid sjuka och de blev helade. Det största är att Jesu händer sträcktes ut och spikades fast på korset för din och min skull.

Vad innebär det för oss som kår att vara Jesu händer här och nu? Det kan knytas samman med Frälsningsarméns tre ledord, Välkomnande, Troende och Hjälpande. Vi kan med våra händer välkomna människor in i gemenskapen, sträcka ut en hjälpande hand och resa upp den som fallit. Vi kan bryta brödet och mätta hungriga. Vi kan med våra händer be för medmänniskor och förmedla Guds kraft till en sargad värld. Med våra händer utger vi oss för kallelsen "Södra Vätterbygden för Kristus"