Vi ger praktiskt stöd till utsatta personer 

Safe Havens hjälper personer som är utsatta av alla former av människohandel. Drabbade personer får kunskap om sina rättigheter och information om vilket stöd dessa har rätt till. Dessutom kan vi ge ett visst socialt stöd.  

I Stockholm har vi en öppen mottagning. Vi håller även på att starta en lokal verksamhet i Göteborg. För uppdrag i resten av landet har vi ett mobilt team och i vissa fall kan vi även ge stöd på distans.

Safe Havens ingår även i Frälsningsarméns nationella nätverk, där vår systerorganisation Respekt Thai ingår som arbetar mot människohandel och prostitution i Helsingborg och Lund.

Ett svar på den ökade människohandeln i Sverige

Människohandeln har, sett över flera års tid, ökat i Sverige. Det kan tyckas märkligt att slaveriet, som vi trodde var ett historiskt fenomen, i vår tid har kommit tillbaka. Men tyvärr är det en verklighet som många människor i Sverige lever med.

Safe Havens startade sin verksamhet 2018. Det skedde i spåren av flyktingkrisen under Syrienkriget, då migranter strömmade till Europa, varav många var utsatta för människohandel. Många av dessa fick vi kontakt med genom Frälsningsarméns sociala arbete. Dessvärre hade utsatta personer svårt att få stöd och hjälp, trots att deras rättigheter är stadgade i flera internationella konventioner.

Därför startades rättighetscentret för att utveckla ett praktiskt stöd. Fram till början av 2024 kom centret i kontakt med 588 personer över hela landet som utsatts för människohandel.

> Läs vår rapport "Safe Havens  ett civilt gensvar på ett statligt åtagande" från 2024

Fråga oss om människohandel 

I Sverige finns i dag många oseriösa arbetsgivare som utnyttjar människor i utsatta positioner genom att tvinga människor till arbete under uppenbart orimliga arbetsvillkor.

Vill du hjälpa någon som kan vara utsatt? Vill du bidra till arbetet mot människohandel? Eller har du frågor om människohandel? Då kan du ta kontakt med Safe Havens för att få veta mer. Misstänker du ett pågående brott bör du dock i första hand ringa polisen.

> Kontakta oss