logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

”Vi vill göra det svårt för människor att köpa sex”

Sommaren 2016 bjöd Frälsningsarmén i Helsingborg in myndigheter och organisationen till ett event kring prostitution och människohandel. Sedan dess har de utarbetat en strategi för hur de tillsammans ska motarbeta dessa företeelser. Under hösten kom teorin att bli till praktik och förhoppningen är att fler organisationer och nyckelpersoner ansluter sig till nätverket.

Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution bildades 15 juni i fjol efter att diverse aktörer i staden samlats på initiativ av Frälsningsarmén, som därmed är lite av en pionjär i frågan.

Samarbete mellan Polisen, Socialtjänsten, hotellkedjor och fastighetsbolag

Syftet var att utbilda berörda parter och skapa ett samarbete på området med målet att utplåna människohandel och prostitution i staden. Medlemmar i nätverket var från början, förutom Frälsningsarmén, Polisen, Socialtjänsten, Helsingborgs stad och Hotellgruppen Helsingborg som innefattar flera hotellkedjor och vandrarhem. På senare tid har även fastighetsbolaget Helsingborgshem tillkommit.

– Jag hoppas att vi kan göra det svårt för människor att köpa sex och att hjälpa dem som utsätts för människohandel. Vi vill att invånarna ska känna sig trygga med att Helsingborg är en stad som inte främjar eller tolererar människohandel genom att vi har ett system för att jobba med den problematiken, säger Emma Cotterill, jurist på Frälsningsarmén och samordnare för nätverket.

Bordellverksamhet på hotell och i lägenheter

Samtliga aktörer är sådana som kan komma i kontakt med de som fallit offer för i första hand prostitution och som har möjlighet att motverka detta. Exempelvis kan hotellrum och lägenheter användas för bordellverksamhet. Emma Cotterill uttrycker sin tacksamhet till de företag som valt att ingå i samarbetet då risken kan finnas att de får dålig publicitet om det blir känt för allmänheten att vissa hotell eller lägenheter utnyttjas vid sexköp.

Hur vi hanterar förövare och tar hand om utsatta

Framöver kan det bli aktuellt med fler medlemmar i nätverket, delvis för att man ska kunna nå fler delar av Helsingborg med omnejd. Organisationer har olika arbetssätt och kulturer och nätverket arbetar nu med att hitta olika roller och en modell för hur aktörerna ska jobba tillsammans. Frälsningsarmén vill söka upp offer och polisen stävja och beivra brottslighet till exempel.

– Det är viktigt med en gemensam grund för hur vi ska arbeta, hur vi på ett praktiskt sätt förebygger och motverkar prostitution och människohandel, hur vi jobbar med ärenden, hanterar förövare och tar hand om utsatta, säger Emma Cotterill.

Nätverkets arbetssätt kommer att spridas

Nätverket efterlyser även fler nyckelpersoner på området. Emma Cotterill nämner att de har kommit långt med själva grunden och i höst är tanken att omvandla teori till praktik. Hon berättar också att de kommer sprida sitt arbetssätt till organisationer både i och utanför nätverket som kommer i kontakt med den här typen av brottslighet.

Brottslingarnas sofistikerade och avancerade "företagarmetoder"

Det handlar om att skapa kunskap kring vad människohandel är, hur man upptäcker den och vad man ska göra om man hyser misstankar om att den sker. Emma Cotterill påpekar också att alla rutiner inte är satta på pränt än utan de testar sig fram och är flexibla då omständigheter kan ändras. Ofta finns det heller inte någon enkel eller bara en endaste lösning på olika problem.

– De brottslingar som ser till att det finns kvinnor att köpa sex av är så sofistikerade och avancerade i sina "företagarmetoder" så om vi ska komma ifatt dem så måste vi tänka utanför våra ramar. Vi måste bli bättre än dem helt enkelt, säger Emma Cotterill.

Unikt för Helsingborg är förbindelser till Danmark

Enligt henne behöver varje stad hitta sitt lokala sätt att motarbeta människohandeln även om alla städer kan arbeta efter vissa gemensamma principer, som att samarbeta med myndigheter, frivilligorganisationer och relevanta företag, men hon tror inte att människohandeln förekommer mer i vissa städer än i andra.

Unikt för Helsingborg är bland annat att det där finns en färjeterminal och förbindelser till Danmark även om man än så länge inte arbetar gränsöverskridande. För tillfället ligger fokus på prostitution men framtiden får utvisa om arbetet breddas att gälla även andra former av människohandel.

Text: Teresia Jansson