logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vi bekämpar människohandeln i Grekland

Allt fler människor i Grekland tvingas in i sexuell exploatering. Ekonomisk kris, arbetslöshet, korruption och en pågående flyktingkris gör att kvinnor, barn och män drabbas och hallickar och förövare blir mer och mer utstuderade. Men Frälsningsarmén finns med och gör konkret skillnad.

Rachel Lamont är nationell kontaktperson för Frälsningsarméns arbete mot människohandel i Grekland. Hon arbetar i Aten där Frälsningsarmén funnits sedan ett decennium tillbaka, och hon ser hur extremt sårbara flyktingar och barn exploateras.

Frälsningsarmén når ut i belastat kvarter

I Aten finns flera belastade områden för prostitution och människohandel. Ett av de mest utsatta är kvarteret Omonia där lokala hotell hyrs ut dyrt till flyktingar, som i stora skaror anlänt sedan 2015.

- Det vi ser i Omonia är nästan obeskrivbart hemskt. Vårt team hjälper de utsatta kvinnorna, barnen och även männen på gatorna, vi delar ut förnödenheter som blöjor och välling och rullar ut med matvagnar. Området belastas dessutom ofta av upplopp och bråk, säger Rachel Lamont.

Genom att knyta daglig kontakt med kvinnorna på gatan bygger Frälsningsarmén relationer, som i sin tur skapar trygghet och förtroende. Goda relationer, information, stöd och skydd minskar inkörsportarna till prostitution och ökar förmågan att ta sig ur den.  Men att ligga steget före hallickarna är svårt, medger Rachel Lamont.

Hallickar förhindrar utsatta kvinnors goda relationer

-De hittar ständigt nya vägar att locka eller tvinga in kvinnorna i ett beroende som leder till exempelvis prostitution. Nyligen upptäcktes ett område dit kvinnor kördes ut för att sexköpare lättare skulle hitta dem. Innan polisen hinner göra tillslag flyttas hela verksamheten till en annan plats, säger hon.

På så sätt förhindrar man kvinnorna att etablera de livsviktiga relationerna med varandra och med hjälporganisationerna.

Pojkar säljer sex för att överleva

Prostitution är, liksom i flera europeiska länder, lagligt i Grekland om man finns registrerad på en bordell, är över 18 år,  frisk, ogift, kan tala grekiska och har arbetstillstånd. Många av dessa kriterier följs förstås inte alls. Att sälja sex på gatan är olagligt, men också här väljer många att blunda.

Sexköparna i Omonia kommer främst från Grekland, Mellanöstern och Indien. De som säljer sex på gatan kommer huvudsakligen från Grekland, Albanien, Bulgarien Rumänien, Armenien och Ukraina men nu ser Rachel och hennes team fler och fler afrikanska personer i sextrafiken. De har alla likartade berättelser om hur de hamnade där.

-Ensamkommande flyktingpojkar säljer sex för att överleva, och hamnar lätt i utpressning och  systematisk fångenskap på grund av korruptionen, säger Rachel.

Flyktingkvinnor med barn särskilt utsatta

Flyktingkvinnor med barn står i skuld till smugglare redan när de anländer och är på så sätt särskilt sårbara för människohandel. I Mellanöstern finns en strikt kultur kring sexualitet och dessa kvinnor skulle aldrig självmant gå in i prostitution, menar Rachel Lamont.

-Då kan de istället bli attackerade, förgripna på och under tiden filmade. Därefter hotar förövarna eller ligorna med att skicka filmen till anhöriga, vilket skulle frånta kvinnan familj och heder. För att slippa avslöjas tvingas hon in i prostitution och förövaren får ett allt större grepp om offret, berättar Rachel.

Frälsningsarmén arbetar sida vid sida med andra hjälporganisationer

För att motverka människohandeln arbetar Frälsningsarmén i Grekland med att hjälpa potentiella offer samt informera flyktingar och sårbara. I Aten kämpar flera ideella organisationer, sjukvård, kyrkor och myndigheter sida vid sida.

-Vi finns på gatan, erbjuder drop-in-kaffe, psykologisk konsultation och   workshops som handlar om arbetsträning, självförtroende och kreativitet. Dessutom erbjuds nödhjälp för skadade, utsatta eller gravida kvinnor, säger Rachel.

Hon tror starkt på samarbetet mellan alla som hjälper nödställda och jobbar parallellt med organisationer som DocMobile, som ger mobil medicinsk hjälp och expertråd, samt med organisationer som gör HIV-tester.

Bönen är ett väldigt viktigt verktyg

-Alla sin värdefulla expertis. Men tack vare att vi är en kyrka kan vi erbjuda ett holistiskt arbete, emotionellt stöd, tolkning och annan hjälp. Vi kan be med kvinnorna och stötta dem existentiellt, säger hon och fortsätter:

-Bönen är oerhört viktig för oss i vårt arbete. Vi behöver både ledning och beskydd när vi går ut på gatorna på kvällarna. Arbetet mot människohandel handlar inte om att visa på oss, utan på Gud. Det handlar om att bekämpa orättfärdighet och ren ondska. Vi vill tro och hoppas att Gud hjälper oss att skapa lösningar.

Reagera om man ser misstänkt människohandel

Det europeiska samarbetet mot människohandel har resulterat i en nationell hotline dit man kan ringa om man misstänker trafficking eller människohandel med arbete. Rachel Lamont menar att alla som jobbar med utsatta bör lära känna igen varningstecken  och kontakta ansvariga myndigheter och organisationer.

-Allt för ofta reagerar vi inte - jag vill uppmana oss alla att gör något!  Ingen människa är menad att leva i slaveri, säger hon med eftertryck.
 
Text: Carina Tyskbo
Foto: Rachel Lamont och Frälsningsarmén 

Fakta

  • Frälsningsarméns arbete mot människohandel i Europa bygger på tre ben:
    Prevention, protection och reintegration. (förebygga, skydda och återintegrera).
  • Frälsningsarmén i Sverige erbjuder utbildning för att lära sig att förebygga och motverka människohandel. Se mer om vår utbildning här
  • Nationell hotline för yrkesverksamma, ring: 020-390 000, se mer information på www.nmtsverige.se
  • Misstanke eller tips om människohandel för allmänheten, ring Polisen: 11414

Läs mer