logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Nu får det vara nog! Vi sätter ner foten i frågan om människohandel

"Det känns angeläget och mycket positivt att Frälsningsarmén på ett tydligt sätt sätter ner foten i den här frågan", säger Madeleine Sundell jurist och ordförande i Frälsningsarméns nationella arbetsgrupp mot människohandel.

I tre år har hon byggt upp Frälsningsarméns positionering i Sverige och nu ser hon skillnad.

– Vi har aktiverat våra egna nätverk och funktioner genom att stärka vår lokala förmåga men vi behöver bli bättre på att identifiera utsatta och bereda möjlighet för att ge stöd och skydd för dem som vi kommer i kontakt med, berättar Madeleine Sundell.

Förebyggande, praktiskt och återintegrerande

I Frälsningsarmén finns det idag personer som vet vad de ska göra när de möter sårbara människor när det gäller dessa frågor. Frälsningsarméns arbete med människohandel bygger på tre ben; förebyggande, praktiskt och återintegrerande. Frälsningsarmén har byggt upp ett starkt förebyggande arbete i flera verksamheter och kårer runt om i landet för att personer som är utsatta ska kunna slussas vidare till skydd och stöd.

Ett unikt kontaktnät i Europa

Frälsningsarmén i Sverige arbetar inte ensam utan har ett idag ett unikt kontaktnät med Frälsningsarmén runt om i Europa, något som verkligen har blivit en stryka i arbetet mot människohandel. Samarbetet i Europa gör det lättare att hjälpa människor att börja livet på nytt i Sverige om de får möjlighet till det men också i att hjälpa dem återvända till sina hemländer. I Sverige samarbetar Frälsningsarmén nationellt och lokalt med andra civila aktörer i samhället och med ansvariga myndigheter som polis, länsstyrelsen och migrationsverket. Men i Sverige vill man nu få fler, både fler organisationer, företag och privatpersoner att se, reagera och agera.

Våga agera om du misstänker något

–Om du misstänker något, våga vara en medmänniska, försök bli vän med din granne, bygg relationer och visa att du är att lita på. Då märker du snart om det du misstänkte stämmer. Medmänniska kan alla vara! säger Michael Lehnberg som är kontaktperson för människohandel på Frälsningsarmén i Skövde. Han utbildades i Frälsningsarméns senaste storsatsade utbildning i Riga 2016.

Svenska folket behöver plocka fram sitt civilkurage

– Vi som jobbar med frågan gör det fullt ut, men våra insatser räcker inte, säger Madeleine Sundell. Därför behöver vi ta steget vidare att nå nya målgrupper. Vi behöver få svenska folket, vår svenska allmänheten att lära sig mer och plocka fram sitt civilkurage. Vi behöver få människor att förstå att människohandeln har en mångfacetterad komplexitet och att varje utsatt människa har ett ansikte.

Människohandeln sker i många olika former

Frälsningsarmén vill nu få fler att se problemen som för många är osynliga. Frågan behöver lyftas, begreppet människohandel har varit väldigt distanserat och har främst fokuserat på sexhandeln, menar Michael Lehnberg som arbetar i Skövde. Det är viktigt att lyfta de andra delarna som ryms i begreppet människohandel, som utnyttjandet av arbetskraft i hushåll eller byggindustri. Michael tror också att det är en hög risk att många av de nyanlända, de som kommer till Sverige genom flykt, kan bli utnyttjade.

Det är bara på ytan det ser bra ut

– Det är jätteviktigt, trots att det på ytan kan se bra ut i Sverige så är det många som är utsatta, säger Sylvie Estelle Söderström som är kontaktperson för människohandel på Frälsningsarmén i Skelleftehamn. Det är några få människor som utnyttjar jättemånga många andra. Det är många som drabbas på grund av att det finns sådana människor och det irriterar mig jättemycket, jag vill göra något.

Tillgänglig att agera inom 24 timmar

Fanny Ljungholm, är verksam socionom och kåreledare på Kungsholmen i Stockholm men har också ett uppdrag som Frälsningsarmén i Sveriges kontaktperson i det Europeiska nätverket bestående av 23 länder. Hennes uppdrag är att vara tillgänglig för att vid kontakt eller förfrågan via Frälsningsarméns nätverk kunna agera inom 24 timmar. Hon ser arbetet mot människohandel och hjälpen för dem som drabbats som ett av Frälsningsarméns viktigaste arbete.

-Det kan handla om att vi behöver möta upp och hjälpa en person att lämna eller återvända till Sverige, säger Fanny.

Modern tids slaveri

– Det är modern tids slaveri. Det är något som sker i vår värld. Det ska inte gå att se förbi, säger Fanny Ljungholm. Att handla med människor utifrån ett sexuellt- eller arbetsrelaterad syfte, det går emot allt vad Frälsningsarmén tror på och står för.

Frälsningsarméns uppdrag är att bevaka de utsattas rättigheter

– Jag tycker också att det är Frälsningsarméns främsta uppdrag, att bevaka de utsattas rättigheter. Att vi finns med och ser till att Sverige lever upp till det ansvar vi har och att de utsatta och deras familjer får den hjälp och det stöd de behöver, menar Madeleine Sundell. Och det är inget vi kan göra själva och det är inget som någon myndighet kan göra själv.

Men Frälsningsarmén kan agera som en röst på olika nivåer, både som en pådrivande nationell aktör och en lokal förankrad sådan. Och det gör att vi är en pålitlig röst. Vi vill finnas där vi som mest behövs och vi vill signalera vår pålitlighet för den som är utsatt och möter oss och detsamma för dem som vill samarbeta med oss. Framför allt vill vi, i varje kontakt, se till varje människas unika värde och därifrån påvisa vår ihärdighet att vi kommer fortsätta så länge vi behövs för att göra slut på människohandeln i vår tid.

Text och foto: Jonas Nimmersjö