Vårt uppdrag

Vi som jobbar i Frälsningsarmén har lång erfarenhet av arbete med människor i utsatthet. Våra verksamheter bedriver socialt arbete som sträcker sig med än hundra år tillbaka i tiden. Den långa erfarenheten har gett en bred kompetens som ser helheten i varje människas behov.

Vår breda kompetens omvandlar vi till praktisk handling genom evidensbaserade metoder. Genom att ständigt inhämta ny kunskap utvecklas och förnyas arbetet. Vi använder oss av metoder och instruktioner i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Den höga kvaliteten i vårt arbete har sedan länge, genom anbud vid offentlig upphandling, gett oss möjlighet sluta ramavtal med de flesta av landets kommuner. Vi är ett komplement till offentlig socialtjänst och erbjuder ett nätverk av verksamheter som stödjer individen komma tillbaka till ett fungerande liv.

Vi betjänar människor genom praktisk handling till ett återupprättat liv. Vårt uppdrag kan så vara alternativet du söker när du upphandlar en placering.

Vi tror på handling.