Hållplats Frälsningsarmén

Hållplats Frälsningsarmén är en rörlig station för vår uppsökande verksamhet vid Stockholms centralstation och Hornstull. Målgruppen är personer som hamnat i tillfällig hemlöshet och som med vårt stöd skulle kunna söka hjälp från socialtjänsten i hemkommunen. Bussen gör sin första tur den 18 december.

Öppettider

Centralstationen

Måndagar och tisdagar, kväll och natt står vi parkerade vid Centralstationen och Cityterminalen.

Hornstull

Onsdag, torsdag och fredag finns vi tillgängliga på kontoret på Långholmsgatan 32 eller på telefon 0739-203839.

Vi prövar ett nytt sätt att minska hemlöshet 

Frälsningsarméns har i sina uppsökande insatser i Stockholm mött ett större antal personer, bland annat ålderspensionärer, som saknar boende och som tillbringar natten i och omkring Centralstationen. Dessa omfattas av olika skäl inte av befintliga insatser från det offentliga.

Dem vi hoppas kunna hjälpa med det nya mobila centret är de som inte har långvarig problematik av psykisk ohälsa eller missbruk. De har i stället hamnat i tillfällig hemlöshet av olika omständigheter såsom skilsmässa, arbetslöshet och bostadsbrist. Dessa vill vi lotsa vidare till lämpliga insatser i Stockholms stad eller i deras hemkommun.

Hållplats Frälsningsarmén bygger på en förstudie som kombinerat intervjuer med enskilda hemlösa om deras behov med den svenska välfärdsmodellens möjligheter och med en internationell utblick. Modellen med en mobil lösning/buss har i olika varianter fungerat positivt i Australien, Storbritannien, Kanada och USA.

Kontakta Hållplats Frälsningsarmén