logotype
Du kan minska hemlösheten - ge en gåva nu

Så här hjälpte vi fler under 2021

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med ett omfattande socialt arbete. Vi riktar oss till människor som har det svårt på olika sätt. Under 2021 har vi arbetat för att ge fler utsatta grupper i samhället en bättre tillvaro. Här kommer några exempel på hur vi hjälpte fler under 2021.

Antal siffror hjälpinsatser under 2021

  • Vi bidrog till ekonomisk hjälp 36 443 gånger
  • Vi stillade någons hunger 119 578 gånger
  • Vi ordnade 90 511 vårddygn

Vårt arbete mot hemlöshet

Runt om i landet har vi hjälpt och stöttat personer som lever i hemlöshet, både akut och långsiktigt, på våra akutboenden och sociala centren. Hjälpen har kunnat vara varma måltider, nya och hela kläder, ett visst ekonomiskt bistånd, rådgivning, samtal och gemenskap.

Återuppstartande av uppsökandeverksamheten

Frälsningsarmén drog återigen igång uppsökandeverksamheten i Stockholm under 2021. Varje tisdag rullar en buss ut mot Stockholms parker där personer i utsatthet, hemlöshet eller missbruk finns. Syftet med bussbesöken är att skapa kontakt, bygga förtroende, informera om Frälsningsarméns möjlighet att hjälpa och även stötta till att hitta hjälpen på egen hand. Det bjuds även på kaffe, mackor och fika.

Utökade platser i Göteborg

Vårt missbruksarbete i Göteborg har haft medvind under året. Arbetet har utökats med nio platser på motivationsboendet Slussen, sex personer i ny utslussningsvilla och nytt drogfritt umgänge på en av våra kårer. - Vi behöver möta det behov som finns och trycket på utslussning och övergång till drogfrihet är stort just nu, säger Ingela Sagman, verksamhetschef på vårt stödboende Nylösegården i Göteborg.

Vaccinering mot Covid-19

Måndagen 31 maj påbörjades vaccinering av personer i utsatthet på Frälsningsarméns Sociala Center i Hornstull och EU-center på Kungsholmen. Vaccineringen är en del av Region Stockholms satsning på att erbjuda vaccin till personer som av olika skäl har svårt att följa råden för att skydda sig själv eller andra mot Covid-19. Tack vare samarbetet kunde fler personer som lever i hemlöshet eller annan utsatthet få hjälp och stöd med sin vaccinering.

Utökade öppettider i Uppsala

Vårt natthärbärge för kvinnor i Uppsala, Sagahemmet, utökade öppettiderna under helgerna. Den som sovit på Sagahemmet från fredag till lördag eller lördag till söndag kan nu stanna kvar hela förmiddagen. Även kvinnor som inte har sovit på härbärget är välkomna in på kaffe och smörgås på lördag och söndag-förmiddagarna.

Vårt arbete för barn, unga och familjer

Frälsningsarmén har under förra året bjudit in till läger, kollon och aktiviteter för barn och ungdomar, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även föräldrar har bjudits in till familjemiddagar, utflykter, samlingar och andra aktiviteter. På så sätt har vi kunnat ge fler barn och familjer en meningsfull fritid och tillvaro.

140 barn fick ha ”sommarkul”

I Husby, Stockholm anordnade vi ett dagkollo under fyra veckor där ca 140 barn fick ha ”sommarkul”. Det blev vattenkrig, bowling, bio, trampolinpark, food trucks, glass och affirmationer.

— Det bästa är att se barnen lära känna nya vänner, skratta och ha kul. Jag hoppas att det skapas sommarminnen att berätta om i skolan och att de bär med sig en varm och kärleksfull atmosfär och känner att vi såg dem, fortsätter hon kärleksfullt, säger Julia Adolfsson, barn- och ungdomskonsulent på Frälsningsarmén.

Familjearbetet har nått fler invånare

Sedan familjekonsulenten Pernilla Ålöv kom till Frälsningsarmén i Eksjö har gudstjänstpromenader, öppen förskola, skolsamarbete och sociala medier dragit igång för fullt. Reaktionerna i staden har varit positiva. Under året har 7-8 familjer regelbundet besökt öppna förskolan ”Flora”, även babycaféet har nått fler invånare i Eksjö.

Jätteroliga Superhelger lyste upp novembermörkret

Novembermörkret flödade av glädje, hopp och ljus när Frälsningsarmén samlade totalt 164 barn i åldrarna 6 till 13 år. I Stockholm, Umeå och Halmstad fick barnen uppleva allt från bowling till husbyggande och undervisning - allt med Jesus i centrum.

Vi fortsätter kampen mot människohandeln

Frälsningsarmén har uppmärksammat under året att vi 2020 i Sverige mötte 326 människor i riskzonen för arbetskraftsexploatering, människohandel och modernt slaveri. 95 personer inklusive 16 medföljande barn av dessa gavs möjlighet till uppföljande stöd och skydd på något av Frälsningsarméns traffickingcenter eller skyddade boenden. För första gången ser vi ett ökat antal av utsatta för arbetskraftsexploatering, långt fler än tidigare. Siffrorna indikerar starkt att människohandeln och det moderna slaveriet fortsätter att härja fritt trots tider av pandemi.

Våra traffickingcentren har hjälp fler att veta sina rättigheter

Till Frälsningsarméns två traffickingcenter, så kallade Safe Havens, har personer som blivit utsatta för människohandel kommit under året för att få veta mer om sina rättigheter samt vilka juridiska och sociala möjligheter som finns att driva deras fall vidare. På plats arbetar advokater och volontärer sida vid sida för att hjälpa de utsatta på bästa sätt.

Vi har gett offren skydd och stöd

Frälsningsarmén driver även två skyddade boenden för traffickingoffer. Där kan personer som har blivit utsatta för människohandel få skydd och stöd. Man erbjuds hjälp med myndighetskontakter, stödsamtal, hjälp i föräldrarollen, språkträning och även skapande aktiviteter av olika slag.

Tre genomförda seminarier

Under året genomförde vi tre seminarier med inbjudna gäster. Seminarierna handlade bland annat om människohandel och arbetskraftsexploatering - seminarierna går att se här.

Allt detta och mycket annat gjorde vi under 2021. Vill du fortsätta stötta vårt arbete under 2022 så vi kan hjälpa ännu fler? Ge din gåva idag!

Hjälp någon i utsatthet

Swishnummer 9004805 

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr - Ger en matkasse med bröd, frukt och två konserver
  • 80 kr - Ger sängkläder för en natt
  • 100 kr - Fika och gemenskap för äldre
  • 300 kr - Kläder till ett barn
  • 500 kr - En matkasse till en familj