logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Har varit stödboende i 40 år

Klippangården i Sundsvall som byggdes 1948 har i år varit Frälsningsarméns stödboende för personer med substansberoende i 40 år. Detta vill man fira i november genom att bjuda bland annat in politiker, tidigare chefer, socialsekreterare och tidigare boende.

Sedan huset byggdes har det använts av Frälsningsarmén för att hjälpa människor i utsatthet. Idag finns där Klippangården -  ett akutboende/natthärbärge, med plats för sex personer. Det finns ett stödboende med 13 rum och två lägenheter i en egen byggnad ute på gården.  

— Under pandemin hade vi bara enkelrum i akutboendet, berättar Tiina Svelander, verksamhetschef på Klippangården. Det vill säga en plats per rum, men nu från första oktober har vi alla platser tillgängliga igen.

Akutboendet ökar antalet platser till vintern

Arbete pågår också med att bygga om och utöka antal platser på akutboendet till åtta, man hoppas bli klar med detta arbete nu till vintern.

— Vi öppnar upp en vägg i korridoren och får ett nytt matrum, samt gör om det gamla matrummet till sovrum, säger Tiina.

Tiina avslöjar att kontorsytorna blir färre, så hon och biträdande verksamhetschef får dela kontor. Hade inte väggarna varit så tjocka hade de säkert hunnit med detta byte redan, tror Tiina, men huset är gammalt och väggarna är av betong. 

Kommunens socialtjänst avgör

Vilka som får bo Klippangårdens akutboende och i stödboendet/motivationslägenheterna avgörs av kommunens socialtjänst. Sundsvalls kommun är boendets enda kund och Klippangården är det enda akutboendet i kommunen. År 2019 fick man de nya utslussningslägenheterna i huset på gården. Bostadssituationen i Sundsvall är sådan att det är svårt att få tag på bostad för dem som bott på stödboendet.

— Det är ofta lång kö för dem när de är klara här, säger Tiina Svelander. Därför byggde vi om byggnaden på gården till lägenheter. Även där är Sundsvalls kommun vår kund, men det är ett separat avtal.

I utslussningslägenheterna och i stödboendets 13 rum är det nolltolerans mot alkohol och droger. Här får de boende tid att ta tag i sin situation, sin fysiska och psykiska hälsa samt sina relationer. Endel bor här i några månader andra i flera år, berättar Tiina. Och det är alltid Sundsvalls kommun som beviljar boendet.

— Härbärget är det akuta boendet där man kan få bo när man saknar tak över huvudet. De flesta har missbruksproblematik bakom sig, men tanken var att även andra skulle kunna bo där om till exempel deras hus brunnit ner. Vi har ingen kö utan det är socialjouren som bestämmer och bokar platser. Det går att få tre nätter i taget och då har man förtur om man kommer dit före klockan halv åtta på kvällen.

Akutboendet öppnar klockan 18.30 och stänger 7.30. De som kommer dit får varm mat, middag på kvällen och frukost på morgonen med fil och flingor. Socialjouren kan även komma till Klippangården för att samtala med de boende på härbärget, berättar Tiina.

— Vi har ett gott samarbete med Sundsvalls kommun.

Det blir inte färre på sommaren eller fler på vintern, menar Tiina. De som är vana hemlösa burkar kunna ordna tak över huvudet på vintern, hemlösheten är densamma året runt. Den är konstant, säger hon. 

— Och vi har öppet årets alla dagar.  

Fler unga vuxna och mer blandmissbruk

Av de sex platserna på boendet är två reserverade för kvinnor fram till klockan åtta på kvällen. Man tar emot boende från 18 år och uppåt. I stödboendet är det idag bara män som bor, men det är till för både män och kvinnor.

Förr var de flesta alkoholister, idag är det oftare blandmissbruk och de behövande är oftare yngre än förr, menar Tiina.

— Det är så lätt att få tag på tag på droger numera, berättar Tiina.

På akutboendet har man på natten vaken personal på plats, med personlarm, samt en personal i telefonberedskap. Men utökar de antal platser till åtta behöver de även utöka personalen på nattetid, menar Tiina. Även om hon säger att det ofta inte är några problem.

— Vi ställer inga motkrav annat än att de uppför sig. Så vi har inte haft många incidenter. Vi är vana med att jobba med detta, men det är viktigt att hålla på reglerna vi har och att ingen släpper på dem.

På akutboendet får de boende mat, möjlighet att duscha och någonstans att sova. De får också hjälp i kontakt med socialen. Klippangården ställer inga överkrav på de boende, men de får inte bete sig hur som helst.

— De måste lämna väskor och ytterplagg och skor i låsta skåp. Om man missköter sig eller tar in droger då blir man avstängd. På stödboendet däremot har vi nolltolerans, med regelbundna utandnings- och urinprover. På Klippangårdens stödboende får man inte vara om man är påverkad. Det är frivilligt boende och de har själva önskat boendet.

Text: Jonas Nimmersjö