logotype

Sex miljoner till våra verksamheter för de mest utsatta under corona!

Frälsningsarmén har som en av 17 organisationer tagit emot pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF för vårt arbete till utsatta under Corona.

Kjell Karlsten, programchef i Frälsningsarmén.
Vi är väldigt tacksamma för det bidrag på nära sex miljoner till Frälsningsarméns hjälpverksamhet från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Frälsningsarmén är en av 17 organisationer som får dela på bidrag till civilsamhället för att hjälpa de mest utsatta under coronapandemin.

Pengarna kommer att användas i vår hjälpverksamhet riktad till människor i olika typer av utsatthet. Det kan handla om hemlösa, människor utsatta för människohandel, familjer som står utan inkomst pga pandemin, sysslolösa ungdomar i utsatta områden etc. Men också till stöd för äldre som lever i isolering och ensamhet på grund av pandemin.
 
Bidraget hjälper oss att nå längre och hjälpa fler, säger Kjell Karlsten, programchef i Frälsningsarmén.