logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Allt under samma tak för att komma ur missbruk och hemlöshet

Lilla Bommen i Göteborg är ett drogtolerant stödboende för bostadslösa män. De som kommit ur sitt missbruk kan sedan få en plats på Nylösegården men då återfall är vanligt hamnar klienter lätt mellan stolarna i väntan på lämplig placering. Nu öppnar Lilla Bommen en ny avdelning i syfte att hålla samman vårdkedjan.

Lilla Bommen, som är en del av Frälsningsarméns sociala arbete, är ett akut- och stödboende med sin verksamhet i en fastighet centralt i Göteborg. Där finns idag 63 platser för bostadslösa män med sociala- och/eller drogproblem och som ofta lider av psykisk ohälsa. En del av klienterna bor där i väntan på egen bostad eller flytt till ett annat boende eller ställe för behandling. Då situationen kan se olika ut så finns en individuellt utarbetad plan för varje gäst.

Fokus på de boendes missbruk

- Vi arbetar med fokus på att minska de boendes missbruk, bland annat genom att motivera till deltagande i de aktiviteter som verksamheten erbjuder. Vi stödjer även personerna i deras praktiska och vardagliga åtaganden, säger Carola Gårdare, som tillsammans med Ingela Sagman är verksamhetschef på Lilla Bommen.

Ge förutsättningar för ett självständigt liv

De två ansvarar även för den närliggande Nylösegården som också drivs i Frälsningsarméns regi. Dit välkomnas både män och kvinnor från 20 år och uppåt. För att bo där krävs att man är nykter och drogfri. Här ligger fokus i första hand på stöd och motivation för ett fortsatt liv fritt från substansberoende. Målet för samtliga är att de ska uppnå tillräckliga förutsättningar för ett mer självständigt liv och därmed kunna gå vidare till annan boendeform. Flera gäster har fått placeringar i öppenvård som arbetar med tolvstegsprogram.

Glapp i vården för personer med beroendesjukdomar

Carola Gårdare understryker att det behövs kvalificerat stöd under mycket lång tid för att en person ska lyckas byta riktning i livet och då är det många instanser som behöver samverka.

- Vi ser att omvärldens krav har blivit mer komplicerade och vi arbetar för att våra verksamheter inte ska symbolisera begränsningar, utan möjligheter och en plats för förändring, säger Carola Gårdare.

- Den verklighet vi ser i dag i vår verksamhet är mycket komplex. Vi har identifierat ett glapp när det gäller vården av personer med beroendesjukdomar där de som verkligen vill bli av med sitt missbruk men får återfall saknar stöd, fortsätter hon.

Återfall en del i tillfrisknandeprocessen

Lilla Bommen är till för dem i aktivt missbruk medan det krävs drogfrihet på Nylösegården. Men eftersom Carola Gårdare och hennes kollegor ser återfall som en del i tillfrisknandeprocessen så har de sett ett behov av ett slags mellanboende. De ser hur individerna de träffar ofta befinner sig i en ond cirkel av hemlöshet och missbruk. För att få möjlighet att bryta den krävs en komplett vårdkedja med allt från avgiftning, boende och utslussning. Under förra året togs det därför beslut om att erbjuda något de vill kalla för återfallsplatser på Lilla Bommen där man ska vara drogfri eller i ett nedtrappningsskede. Till en början blir det fem platser som med tiden kan utökas.

Att bryta den onda cirkeln

- De som får återfall hamnar ofta ute i kylan. På detta sätt vill vi erbjuda en placering vid kortare återfall, där de kan trappa ner till noll igen, och sedan flytta tillbaka till Nylösegården, säger Carola Gårdare

- På så vis kan vi ha en helhetssyn och snabbt sätta in resurser. Vår erfarenhet är att om den onda cirkeln av missbruk och hemlöshet bryts och man får med sig redskap och rutiner, så finns goda möjligheter att klara en normal och drogfri tillvaro, fortsätter hon.

Hon påpekar också att för att vårdkedjan ska fungera så krävs det hög personaltäthet och kompetenta medarbetare. Även personer på Lilla Bommen ska kunna få plats på den drogfria avdelningen om de vill och är motiverade att ta tag i sina liv.

Text: Teresia Jansson

Läs mer