logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Meningsfull fritid ska motverka att unga hamnar i kriminalitet

Trycket på Frälsningsarméns barn-, och ungdomsverksamhet har varit stort i sommar, i synnerhet i utsatta områden. Att fånga upp barnen tidigt, ge dem ett positivt sammanhang och sunda värderingar är av stor vikt för att de inte ska lockas in i den kriminella världen. Likaså att stötta föräldrarna. Det tror Jenny Alm, verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla.

— Behovet av att komma till oss och vara med i en bra verksamhet är stort, det märker vi på att våra kollon snabbt blir fulla, säger Jenny Alm.

För andra året i rad anordnade kvinnocentret kollot Sommarkul med sommarlovsaktiviteter på dagtid för barn i Järvaområdet som är ett av Stockholms socioekonomiskt utsatta områden. Förra året träffade man 74 barn och i år har det varit det dubbla under de fyra veckorna. I somras fick man därför begränsa och sprida ut antalet deltagare.

— Barnen blev ledsna över att de inte kunde vara med under hela kollot och föräldrarna ringde till oss, säger Jenny och påpekar att det är särskilt viktigt med initiativ som detta i utsatta områden.

Barnen utnyttjas av äldre från kriminella gäng

Dels för att det där finns en hel del familjer med knaper ekonomi men också för att många kanske kommer från kulturer där man inte har så stor vana vid semestrar och hur man då ger barnen sysselsättning. Hon nämner att när kolloledarna gått hem om kvällarna så syns många barn ute på gården.

— Utsattheten är större idag och när föräldrarna tror att barnen leker så kanske de utnyttjas av äldre som styr kriminella gäng, säger Jenny.

Idag lockas allt yngre barn in i kriminella kretsar. En till synes enkel handling, som att förflytta en väska med narkotika, genererar snabba pengar och frestelsen att kunna köpa vissa kläder, skor och prylar kan vara stor. Och det kan vara lätt att bli beroende av den inkomsten. En första gräns är passerad och har man väl fastnat i klorna på ett kriminellt nätverk är det ofta komplicerat att bryta sig loss.

— Barns konsekvenstänk är inte så utvecklat men det första steget in i kriminalitet ska man aldrig ta, säger Jenny.

Samtal kring värderingar och ett ställe att gå till

Frälsningsarmén ger inte pengar direkt till barn men däremot pratar man med föräldrarna och ser hur man kan stötta om barnen uttrycker att de har det svårt eller lider brist på någonting. Jenny understryker vikten av att kommunicera, arbeta förebyggande och fånga upp de unga i tid. Det kan innefatta samtal kring värderingar och vad som är viktigt i livet, ämnen som brukar tas upp i bland annat läger- och kolloverksamheten. Är det viktigare att ha snygga kläder än att vara en bra vän? Vad kan jag göra om jag behöver nya skor?, Om jag har gjort någonting fel, finns det förlåtelse då?, tar Jenny som exempel.

— Vi jämför oss tyvärr med varandra men ingen ska bli utsatt för mobbning för att den inte har de rätta kläderna, säger hon.

— Och man räddar inte familjer genom att bara ge dem pengar, de behöver jobba med sig själva och vi kan göra det tillsammans med dem, fortsätter hon.

Att delta i ett uppbyggligt sammanhang utanför skolan, såsom Frälsningsarméns fritidsaktiviteter, har flera fördelar förutom att barnen tillbringar sin lediga tid i en sund miljö. Jenny tar scouterna som exempel.

— Att lära sig se, hjälpa och stötta varandra och att arbeta i team är något som får unga att växa. Då stärker de både sig själva och andra, säger hon.

— Vi vill ge barnen en meningsfull fritid och ett ställe att gå till och finnas där och lyssna på dem, fortsätter hon.

Hjälp till föräldrarna

Framöver kommer Frälsningsarmén utöka insatserna i utsatta områden och nu i oktober börjar man med föräldrasamtal i Hässelby/Vällingby, som liksom Järva tillhör nordvästra Stockholms förorter. Detta i samverkan med andra positiva krafter och Socialtjänsten. Konceptet kallas Connect och går ut på att hjälpa föräldrarna att knyta an till sina barn, få förståelse för deras utveckling och att minska stress och konflikter i föräldraskapet. Materialet rymmer ämnen och frågor som hur relationen till barnen ser ut, vad de tänker när barnet beter sig på ett visst sätt, vad anknytning är och hur man bevarar den under tonårstiden.

— Jag tror att många mammor och pappor känner sig ensamma i detta. Om vi kan skapa ett sammanhang där de kan uttrycka och dela tankar och känslor och stötta varandra så är det ju fantastiskt, säger Jenny.

Hon pratar även om vikten av att kyrkor samarbetar och att volontärer ansluter för att man tillsammans ska kunna göra skillnad.

— Den här världen är svår att leva i för många men det finns hopp, säger Jenny.

— Vår vision är att göra världen till en bättre plats. Vi kan inte göra allt men det lilla man gör skapar ringar på vattnet, avslutar hon.

Text: Teresia Jansson
Foto: Kerstin Tillenius