logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Hur möter vi de unga?

Jennie Gallardo är ny i rollen som ansvarig för Frälsningsarméns barn- och ungdomsavdelning, Ung. Ett viktigt fokus just nu är att arbeta för att unga ska känna sig välkomna till Frälsningsarmén.

Bild på Jennie Gallardo från Frälsningsarmén. Hon ler mot kameran.
Jennie Gallardo

Jennie Gallardo tillträdde som territoriell ungdomssekreterare den 1 juli 2021. En viktig fråga den första tiden har varit hur Frälsningsarméns nya femårsvision ”Välkommen hem – Livet med Jesus” påverkar Ungs arbete.

Jennie tycker att uppdraget i visionen av ”förmedla frälsning och erbjuda en trygg miljö där människor kan bli hela till ande, kropp och själ, och att göra världen till en bättre plats” är ett superbra uppdrag. Visionen talar också om att Frälsningsarmén är en generös, öppen och växande gemenskap i olika åldrar och med olika bakgrund, där Jesus är i centrum.

— Då måste vi ställa oss frågan ”är det verkligen så det ser ut på våra kårer (församlingar)?” Ja, på några platser, men inte överallt. Det är viktigt att se hur det verkligen ser ut, att göra en inventering för att få överblick och se vad som fattas, säger Jennie Gallardo, som också själv arbetat som kårledare. Jennie tycker att visionen ligger bra i tiden. Många unga i samhället i dag behöver stöttning och hjälp och den psykiska ohälsan ökar snabbt.

Ge trygghet och goda förebilder

— Jag pratade nyligen med en kvinna på drygt 25, och hon menade att det har ökat sedan hon var ”ung”. Här har vi en viktig uppgift att fylla och det finns så många bra människor med goda färdigheter att möta barn och unga inom Frälsningsarmén, säger Jennie. Ett strategiskt vägval i visionen är att prioritera att nå och ge Jesus till barn unga. I ”Välkommen hem”-tanken ligger också att gå från att vara verksamhetsfokuserade till att bli relationella, från att erbjuda program till att leva i gemenskap och från att erbjuda tjänster till att skapa delaktighet.

— För Ung innebär det att vi inte bara vill ge de unga happenings och häftiga tillfällen – vi kan ändå inte toppa det som händer i deras mobiler. Men vi kan ge trygghet och vara goda förebilder. Och om vi kan ge dem en kristen grund, de kristna värderingarna, att bygga sina liv på så har de alla möjligheter att gå vidare i livet, säger Jennie.

Vi behöver se behoven och möta dem

Jennie Gallardo ser inga enkla svar på vad som behöver göras.

— Jag tror på bönen, vad säger den Helige Ande till oss att göra? I kombination med bönen behöver vi också ha örat mot omvärlden. Vad finns det för behov i samhället där vi är? Ta kontakt med kommunen, läs rapporter, ta del av det som redan finns. Kan vi vara en resurs? Vi behöver se behoven och möta dem, menar hon.

Det finns många bra exempel runt om i landet. Nässjö-kåren har till exempel kontakt med en körskola och hjälper unga att ta körkort. I Västerås, dit det kommer många ensamkommande ungdomar, hjälper man till med läxläsning. Jennie menar att mycket handlar om att tänka kvalitet i stället för kvantitet, att gå hela vägen med de personer man möter, och om nyckelorden relation, gemenskap och delaktighet.

— Något som är jätteviktigt är att låta barnen vara med och bestämma vad som ska hända på kåren. Och inte bara när det gäller familjegudstjänster och barnaktiviteter. Ska vi renovera lokalen – vad tycker barnen? Låt de unga tidigt sitta med på en kårnämnd och vara med och utforma programmet, säger Jennie.

Ibland kan det vara bra att vända på saker och tänka annorlunda, menar hon. Kanske göra tvärtom mot vad man brukar göra – ordna barnmöte i kyrksalen och låta de andra generationerna hålla till i källaren?

— Vi ska fortsätta med det som fungerar och släppa sådant som inte fungerar. Ibland måste vi börja om, vi får inte vara rädda att släppa det gamla. Att göra samma saker om och om igen och förvänta sig ett annat resultat är definitionen på oförstånd, säger Jennie.

Vad barnen behöver

Hon framhåller också vikten av att kårerna utnyttjar de resurser som finns. Ung-teamet är kreativa, har idéer och tankar, och det finns fyra divisionskonsulenter som jobbar med barn och unga inom Frälsningsarmén, en i varje division, som de kan ta hjälp av. Det finns också mycket bra material för barn och ungdomsgrupper, och hon uppmuntrar även kårerna att ta stöd och råd av varandra. Frälsningsarmén Ung ordnar också större, kår-gemensamma arrangemang som sommar- och vinterläger och konfirmation.

— Konfaskolan är det bästa man kan göra, säger Jennie entusiastiskt. Där har vi chansen att både ge grunderna i tron och så mycket annat viktigt. Vi får möjlighet att prata om relationer, porr och många andra ämnen som inte tas upp någon annanstans.

Jennie Gallardo ser hoppfullt på framtiden för Frälsningsarmén Ung.

— I somras kom 152 barn och ledare på Hopp-lägret, trots tider av pandemi. Det blev tydligt att barn är anpassningsbara, överlevare. Många kommer i framtiden att känna sig hemma hos oss, om vi tar dem på allvar och anpassar oss efter vad barnen behöver, avslutar hon.

Text: Eva Gustin
Foto: Shutterstock

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 1 - 2022