logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Vem är den helige Ande

Kan Gud leda oss och i så fall hur? Vem eller vad är den helige Ande och vad gör han/den? Hur kan vi bli uppfyllda av den helige Ande och vad händer med oss då? Vad är tungomål och vad ska vi med det till? Dessa frågor reder vi ut i det här avsnittet i serien om den kristna tron. Läs del 4 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Del 4 av 5 i artikelserien om Livets frågor

Vem är Jesus, hur ska jag kunna tro på honom och den helige Ande, hur kan Gud leda mig och kan han hela oss? Varför ska jag be, läsa Bibeln och gå i kyrkan? Detta är frågor som många kanske bär på och därför vill vi i en artikelserie i fem delar försöka svara så gott vi kan på dessa funderingar. Vi utgår från boken "Livets frågor" av Nicky Gumbel som ligger till grund för alphakurser; grundkurs i kristen tro.

Hur Gud leder oss

Gud säger: "Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra" (Ps 32:2). "Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp" (Jer 29:11). "Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom – han skall göra det" (Ps 37:5).

Bibeln och Anden

Vi kan lita på att Guds plan alltid är god. Han leder oss på flera olika sätt; I Bibeln finns Guds allmänna vilja och vid vägskäl bör vi se efter vad den säger. Guds Ande bor i och kommunicerar med oss, därför måste vi ta oss tid att lyssna när vi ber. Tankar och känslor som kommer bör prövas. Stämmer de med Bibeln? Förmedlar de kärlek, kraft, uppmuntran och tröst? Känner vi frid inom oss? Gud tvingar oss inte att göra något vi inte vill för han verkar i oss, och om nödvändigt förändrar han vår vilja. "Ty det är Gud som verkar i er så att ni i både vilja och gärning förverkligar hans syfte" (Fil 2:3).

Andra människor och syner

Gud kan tala så att vi hör med våra fysiska öron, genom änglar, profeter, andra människor eller genom syner. Vi ska använda vårt förnuft och förstånd och Bibeln uppmanar oss att söka visa råd (Ords 12:15), exempelvis av mogna, kloka och erfarna kristna. Men vi bär själva ansvaret för våra beslut.

Omständigheter

Gud kan tala till oss genom omständigheter. Han öppnar dörrar (1 Kor 16:9) och andra stänger han (Apg 16:7). Ibland dröjer det länge innan vi får se Guds löften gå i fullbordan. Abraham fick "efter tålig väntan vad Gud hade lovat" (Hebr 6:15). Att försöka uppfylla Guds löften med egna metoder kan få katastrofala följder (1 Mos 16 och 21). Gud kan ändå göra något bra av vår framtid om vi överlämnar allt till honom.

Vem är den helige Ande?

Den tredje personen i treenigheten är den helige Ande och han är just en person. Han tänker, talar, leder och kan bli bedrövad. Han ger råd, tröstar och uppmuntrar och omnämns ibland som "Kristi Ande" eller "Jesu Ande". Redan i Bibelns första vers ser vi den helige Andes närvaro: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet" (1 Mos 1:1-2). Han förmedlade fysiskt liv till människan och fyller oss idag med andligt liv.

Vishet, förstånd, kunskap och praktiska färdigheter

Den helige Ande kan ge oss vishet, förstånd, kunskap och praktiska färdigheter. En konstnärs arbete kan få en ny dimension när Guds Ande fyller personen, så att andra människor berörs inombords. Den helige Ande kan uppfylla ledare och ofta utväljer Gud människor som känner sig svaga, otillräckliga och dåligt utrustade men med hans kraft blir de framstående i sina tjänster.

Hjälper oss att göra det som är rätt

Den helige Ande kan ge kraft och styrka och lösa oss från bojor och slaveri, såsom fruktan, ovanor eller beroenden. I Gamla testamentet ingick Gud ett förbund med sitt folk men då folket inte klarade av att hålla hans lagar lovade han att upprätta ett nytt förbund. "Jag ska lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan skall jag skriva den" (Jer 31:33).

Det nya förbundet innebar en inre lag snarare än en yttre. "Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött" (Hes 36:26-27). Guds Ande hjälper oss att hålla hans lagar och bud.

Jesu födelse och dopet

Först vid Jesu födelse blev den helige Andes verksamhet påtagligt märkbar. Alla som var inblandade i den var ledda av den helige Ande och Johannes döparen förutspådde hans ankomst. "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag... Han skall döpa er med helig Ande och eld" (Luk 3.16).

Precis som vid dopet i vatten blir vi översköljda med Guds Ande när vi blir döpta i den helige Ande. Jesus var fylld av och leddes av den helige Ande och lovade: "Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er" (Apg 1:8). "Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig Ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem" (Apg 2:2-4).

Vad gör den helige Ande?

Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger dig. Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt" (Joh 3:5-7).

Fysisk och andlig familj

Vi föds fysiskt in i en familj och när vi blir frälsta föds vi andligen in i den kristna familjen. Vi tar emot fullkomlig förlåtelse och skiljemuren mellan oss och Gud rivs ner. "Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!" Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet" (Rom 8:14-17).

Hjälper oss att lära känna Gud bättre och att förstå vad han säger

Alla kristna är "ett", en och samma kropp, och samma helige Ande bor i oss. Att vara Guds barn är det största privilegiet vi kan få och det innebär en varm och nära gemenskap med vår himmelske far. Vi ärver honom när vi själva dör. Då får vi uppleva en evighet med kärlek och välsignelse. Tiden här kan innebära lidande för vår tros skull men det är ingenting i jämförelse med det arv vi har att vänta som Guds barn. "Ty genom honom (Jesus) kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande" (Ef 2:18). Vi bör be i anden, annars tenderar våra böner att bli torra och livlösa. Den helige Ande hjälper oss att lära känna Gud bättre och att förstå vad han säger oss i Bibeln. Andens frukter börjar också växa inom oss; kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22).

Gåvorna från Gud

Gud har lagt ner olika gåvor i var och en; förmågan att förmedla vishet eller kunskap, stark tro, kraft att bota människor eller utföra under, gåvan att profetera eller skilja mellan olika andar, att tala olika slags tungomål och/eller att uttyda tungomål (1 Kor 12:7-11). Andra funktioner är att vara lärare, apostel, medhjälpare, ledare, evangelist eller pastor.

Vidare nämns i Bibeln tjänande, uppmuntran, generositet, ledarskap, barmhärtighet, gästfrihet och förmågan att förkunna. Gud uppmanar oss att be om dessa gåvor. (1 Kor 12:31, 14:1). Guds ande ger oss en längtan och förmågan att berätta för andra om vår tro. Jesus sade: "Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er, och ni skall vittna om mig i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns" (Apg 1:8).

Andens fysiska uttryck

Andens uppfyllande kan ta sig fysiska uttryck; man kan bli darrig, varm och/eller börja andas djupare. Lyckorus, kraft och en våg av kärlek kan också svepa igenom en. En del brister spontant ut i lovsång och lovprisning till följd av det. Vi är kallade att älska, lovprisa och tillbe Gud med hela vår varelse. Den helige Ande kan även uppenbara sig som en gudomligt mäktig kraft/vind.

Vad är tungotal?

Med den helige Ande följer tungomålet, även om man kan vara fylld av Anden utan att tala tungomål. Det är förmågan att tala ett språk fast man aldrig har lärt sig det. Det kan vara ett himmelskt språk (1 Kor 13:1) som ingen annan förstår eller ett befintligt språk. Tungomål är en form av bön riktad till Gud (1 Kor 14:2), som uppbygger den enskilde kristne (vers 4) och som övergår det mänskliga talets begränsningar. Det språket är till hjälp på olika sätt: I lovprisning och tillbedjan när våra egna ord inte räcker till, vid kriser när vi inte vet hur vi ska be för att vi är nedtyngda, och när vi ber för andra, särskilt om det är någon man inte vet särskilt mycket om. Gud kan då lägga rätt ord i vår mun.

Tro på att det du får verkligen är från Gud

Det är inte obligatoriskt som kristen att tala i tungor men vi kan få den gåvan om vi tar emot den i tro. Saker som kan försvåra det är tvivel, fruktan men också synd. Någon kan be för dig att du ska få tungotalet, eller så ber du själv. Be Gud om förlåtelse för det som kan vara hinder för att få det och vänd om ifrån det. Be Gud att fylla dig med sin Ande och att ge dig tungotalets gåva. Be och sök Gud tills det blir så. Öppna munnen och börja prisa Gud på ett språk du kan men inte ditt modersmål. Tro på att det du får verkligen är från Gud. I början kommer det ofta bara några ord och det kan ta tid även för tungomålet att utvecklas så ha tålamod!

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen: Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Text: Teresia Jansson

Artikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 4 - 2018

Vill du gå en alpha-kurs om kristen tro?

En Alpha-kurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne.

Ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/ eller läs mer på: http://sverige.alpha.org

 

Läs mer

Ett tågspår med en solnedgång i bakgrunden.

Varför ska jag tro? Finns det mer i livet?

Alla söker vi väl någon mening med tillvaron. Saknar vi det så uppstår ett tomrum inom oss som vi ibland fyller med nästan vad som helst. Åt den som släpper in Gud och lever i en relation med honom ger Bibeln en mängd fantastiska löften, till och med evigt liv. Läs del 1 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Ryggtavlan på en kvinna som sitter på kanten av en stenmur med blicken mot en byggnad med texten "Jesus Saves".

Bön, bibelläsning och helande

Vad är bön, hur ska vi be och varför? Vad kan hindra våra böner att nå Gud och att bli besvarade? Varför ska vi läsa Bibeln och kan Gud tala till oss genom den? I Bibeln står det om hur Gud helar människor men gör han det än idag och hur kan vi be för någon som behöver ett helande? Läs del 3 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Till vänster: En uppslagen bibel. Till höger: Ett ihåligt kors på ett berg. Genom korset lyser solen.

Kan jag tro på Jesus och Bibeln?

Det finns faktiskt bevis för att Jesus har funnits, mycket tack vare gamla bevarade skrifter men kanske främst via de människor som idag har erfarenhet av honom. Vem var han då som person och vad gjorde han? Varför var han tvungen att dö, vad betyder det för oss och uppstod han verkligen? Läs del 2 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

En tunnel av grenar. I slutet av tunneln står en person.

Ondska, kyrkan och att dela tron

Om jag har tagit emot Jesus som min Herre och blivit en kristen, hur gör jag det bästa av framtiden? Var kommer ondskan i världen ifrån och hur kan jag stå emot den? Varför ska jag berätta för andra om min tro och hur viktigt är det att gå i kyrkan och att ha gemenskap med andra kristna? Läs del 5 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Framsidan på papperstidningen Stridsropet nr 2-2024

Tidningen Stridsropet

Stridsropet handlar om Frälsningsarmén, dess tro, arbete och de människor som engagerar sig där. Välkommen in. Här väntar goda möten på dig.

Ska vi be för dig?