logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Varför firas Kristi Himmelsfärds dag?

Kristi himmelsfärd är dagen då Jesus som återuppstått lämnade den synliga tillvaron på jorden. Scenen från Bibeln där lärjungarna står och ser uppåt är både en bild av deras avsked till Jesus och en illustration för deras väntan på hans återkomst.

Vem du än är, hur du än har det och oavsett din bakgrund, kan den här berättelsen inspirera tanken på att hopp och ett förvandlat liv alltid är möjligt, och att du aldrig är ensam i din livsresa. Marina Bratterud berättar här om Kristi Himmelsfärds dag.

Tänk dig en dag tillägnad minnet av en alldeles extraordinär person, vars liv och gärningar utmanade allt det etablerade. Den här personen, Jesus, var inte bara en mästare på att göra det omöjliga – som att bota sjukdomar eller gå på vatten – utan han visade också sina följeslagare att gränserna för vad som är möjligt kunde flyttas. 

Hans liv var en berg-och-dalbana för de som stod honom nära: från extrem glädje när han gjorde det otänkbara, till djup sorg när han plötsligt togs ifrån dem, och sedan till hopp igen när han övervann det sista stora hindret – döden.

Kristi Himmelsfärdsdag kan tyckas handla om att Jesus lämnade sina vänner fysiskt. Men historien är egentligen om motsatsen: det är en dag som symboliserar hur han, trots att inte längre vara fysiskt närvarande, ändå kunde vara med dem, och oss, överallt och alltid. Tänk på det som att övervinna fysiska begränsningar, så att han kan vara där för alla, över alla tider och platser.

Sedan den dagen är budskapet att du aldrig är ensam. Genom den Helige Ande, erbjuds en form av ständigt stöd och vägledning – ett erbjudande om hjälp och vägledning närhelst det behövs, för alla som önskar det.

I en värld full av distraktioner och utmaningar, står det erbjudandet om en osynlig, ständigt närvarande stödjare, redo att lyssna och hjälpa. Det handlar om att ha någon att vända sig till, att inte behöva bära livets tyngder ensam, och om möjligheten till en djup, personlig förvandling.

Så vem du än är, hur du än har det och oavsett din bakgrund, kan den här berättelsen inspirera tanken på att hopp och ett förvandlat liv alltid är möjligt, och att du aldrig är ensam i din livsresa. 

Den uppmanar oss att nå ut, att söka efter det stöd och det förändring, vi längtar efter.

”Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen”

Apostlagärningarna 1:11

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort. 

Avsnitt ur Bibeln om Kristi Himmelsfärd

Luk 24:44-53

Han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna." Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: "Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden."

Himmelsfärden

Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

Apg 1:9-11

När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. "Galileer", sade de, "varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen."

Fil 2:5-11

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.