logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frågor och svar om kristen tro - 2

Varför firar vi påsk och varför måste Jesus dö? Hur gör man när man ber? Att be om ett helande eller om något man vill ha/ska hända verkar ju inte alltid funka. Varför? Här tar vi upp ett antal frågor som vi tror att många har kring den kristna tron.

Varför firar vi påsk och varför måste Jesus dö?

Ordet påsk har sitt ursprung i hebreis­kan och betyder ”gå förbi” eller ”skona” och syftar på att Gud gick förbi och sko­nade israeliternas barn när de tågade ut ur Egypten. Mose skulle leda folket ut ur fångenskapen, vilket Farao satte sig emot. Gud lät då tio svåra plågor hem­söka landet och under den sista skulle alla förstfödda dö. För att israeliternas barn skulle skonas bestämde Gud att de skulle slakta ett lamm och stryka blod på dörrposterna och tvärbjälken för att Gud skulle passera dessa och skona livet på dem som bodde där.

Denna judiska högtid har sedan fort­satt att firas bland de kristna men med den nya innebörden att Jesus dog och uppstod för våra synders skull. Han tog på sig straffet istället för oss och blev det offerlamm som har en direkt koppling till det judiska folkets tradition. Genom uppståndelsen besegrade Jesus döden så att du och jag kan få förlåtelse och ett evigt liv. Tidigare var människan ålagd att offra åt Gud, vilket man fortfarande gör i vissa religioner. Men tack vare att Jesus lät sig offras blev han en bro mellan oss och Gud för att vi ska kunna närma oss honom. Detta är det mest centrala i den kristna tron och det kallas evangeli­um, den goda nyheten. Så trots Jesu kors­fästelse är påsken en högtid präglad av hoppfullhet.

Bibelställen

 • ”Den natten skall jag gå fram genom Egyp­tens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom. Jag är Herren. Blodet skall för er vara ett tecken på de hus där ni är, ty när jag ser blodet skall jag gå förbi er. Ingen straffdom skall drabba er med fördärv, när jag slår Egyptens land.” 2 Moseboken 12:12-13.
 • ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var synd­are.” Romarbrevet 5:8.
 • ”Vi vet att vår gamla människa har blivit kors­fäst med Kristus, för att syndens kropp skall berö­vas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.” Romarbrevet 6:6-8.
 • ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.” Efesierbrevet 1:7-8.

Hur gör man när man ber?

Bön till Gud kan ses som ett samtal med en vän, eller med en himmelsk far som ju Gud är för alla kristna. Samtalet kan ske tyst inombords eller talas ut högt och även om knäppta händer är en slags symbol för att vi är i bön så är den gesten inte nödvändig. Att be till Gud handlar inte om att rabbla inlärda fraser även om ”Herrens bön/Fader vår” kan vara en bra utgångspunkt om vi har svårt att hitta egna ord.

Bön är heller inte en envägskommunikation utan Gud sva­rar på olika sätt. Ibland hörbart, andra gånger genom text, såsom en löpsedel, tidningsrubrik med mera, men framför allt genom sitt skrivna ord, Bibeln. Det kan också ske genom händelser eller inre syner. Gud talar nog till oss mycket mer än vad vi tror men i vårt stressade samhälle har vi ofta inte tid att stilla oss och lyssna till honom. Man kan be var som helst, när som helst och om vad som helst men Jesus nämner också att när flera kommer samman och ber så ger det extra kraft.

Bibelställen

 • ”Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Ge oss i dag vårt dagli­ga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.” Matteusevangeliet 11:9-13.
 • ”…Be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bul­ta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.” Lu­kas 11:3-4.
 • ”Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra…” Johannesevangeliet 14:13.
 • ”…Om två av er här på jorden kommer över­ens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Matteusevangeliet 18:19-20.

Att be om ett helande eller om något man vill ha/ska hända verkar ju inte alltid funka. Varför?

Det är sant att vi inte alltid får det vi ber om, eller också inte så snabbt som vi öns­kar. Det kan finnas flera orsaker till detta. En förälder ger inte alltid sitt barn exakt vad det vill ha och det är samma sak med Gud. Han ser saker i ett större perspektiv och vad som är gott för oss. Ibland stänger han dörrar till vår förtret men längre fram kan vi ofta glädja oss över att en mycket bättre dörr eller väg öppnas för oss. Det finns också saker som stör vår kommu­nikation med Gud, såsom brist på tro, att man inte har rätt uppsåt beträffande det man ber om eller att man lever i medveten synd. Samtidigt finns det alltid nåd hos Gud och det är bra att inleda en bön med att be om förlåtelse för sina tillkortakom­manden innan man kommer med sina ”önskelistor” till honom.

Viktigt att påpeka är att den som råkar ut för tråkigheter inte gör det på grund av att man är en syndig människa, för det är vi alla, och ingen kan i egen kraft göra sig förtjänt av Guds välsignelser. Dessa är gåvor vi får tack vare att Jesus tog på sig våra brister när han dog på korset. En del uteblivna bönesvar kan vi själva inte alltid förklara. Endast Gud sitter inne med svaren kring detta, men det viktiga är att inte sluta hoppas eller att sluta be till Gud om saker och ting eftersom det många gånger leder till fantastiska böne­svar. Om man själv brister i tro för något särskilt så kan man låta någon annan be för en och det ämne det handlar om. Ibland är det lättare att tro för någon an­nans bönesvar än för sina egna.

Bibelställen

 • ”…Ni kämpar och strider men har inget, där­för att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort det på era njutning­ar.” Jakobs brev 4:2-3.
 • ”…”Din dotter är död. Besvära inte Mästa­ren längre.” Jesus hörde det och sade till honom: ”Var inte rädd. Tro endast, så får hon liv igen.” Lukasevangeliet 8:49-50.
 • ”Och Jesus talade strängt till den onde anden, och den for ut ur honom. Från det ögonblicket var pojken botad. Då lärjungarna hade blivit ensam­ma med Jesus, gick de fram och frågade: ”Varför kunde inte vi driva ut honom?” Han svarade: ”Därför att ni har så lite tro”...” Matteusevang­eliet 17:18-20.

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen: Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/eller läs mer på: http://sverige.alpha.org

Sammanställt av: Teresia Jansson

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 2 - 2019

Ska vi be för dig?